2. REGIUNEA TRANSNISTREANĂ ÎN ANUL 2019. Situaţia economică

În ultimii ani economia regiunii înregistrează o tendință ascendentă modestă. Astfel, în 2018 PIB-ul a crescut cu 3,6% în comparaţie cu anul 2017, volumul de producţie industrială a crescut cu 8,5%, investiţiile cu 42%, exportul de mărfuri – s-a majorat cu 30,3%, importul cu 23,6%. Inflaţia a fost redusă de 2 ori, până la 7%. Comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 10,4%. Acest aspect s-a datorat măsurilor economice de stabilizare operate de „executivul„ transnistrean în anul 2018. Aici poate fi menţionat adoptarea noii legi cu privire la investiţii, ce oferă o serie de preferinţe şi facilităţi pentru noii investitori, dar şi măsurile de sprijin ale întreprinderilor transnistrene. Un aport semnificativ în operarea măsurilor de stabilizare a economiei regiunii a fost adus de experţii ruşi, dar şi a celor occidentali, în special celor de la compania de consultanţă germană „Berlin Economics”.

În 2019, totuși, economia regiunii a înregistrat o stare generală de stagnare din cauza sancţiunilor economice ucrainene la adresa uzinei metalurgice de la Râbniţa din primul trimestru, dar şi din cauza unor factori economici externi (cererile pe pieţele externe, fluctuaţia cursurilor de referinţă, etc.).

Schimbul comercial extern în primele 6 luni ale anului a constituit 908,2 milioane $, fiind cu 6,07% mai puţin ca în perioada similară din 2018. Importurile au constituit 604,5 milioane $ (în descreşte cu 1,97%), iar exporturile – 303,6 milioane $ (în descreştere cu 13,28%). Astfel, schimbul comercial a continuată să înregistreze o balanţă negativă de – 300,8 milioane $.

Sectorul industrial, în perioada respectivă a 2019, a înregistrat o reducere a volumului de producere  de 12%. La începutul lunii iunie 2019, întreprinderile industriale din Transnistria au produs mărfuri în valoare de 4 053,0 mlrd de ruble (250,2 mil. $), ceea ce este cu 12% mai puţin decât în anul 2018. Mai mult de o treime din producţia industrială a fost asigurată de electroenergetică – peste 1 291,5 mil. ruble (-2,1%). Aceasta este urmată de metalurgie – 966,8 mil. ruble (-37,5%), de industria uşoară – 674,08 mil. ruble (-6,5%), industria alimentară – 523,8 mil. rub (-0,8%). Din punct de vedere teritorial, producţia industrială s-a dezvoltat cel mai mult la Tiraspol – cu o creştere de 1,2%, până la 1 116,0 mil. ruble. Pe locul doi se află Dnestrovsk, cu un declin de 3,5%, până la 962,6 mil. ruble, urmat de Râbniţa, cu o scădere de aproape 32,5%, până la 1 166,0  mil. ruble. Cel mai puţin producţia industrială s-a dezvoltat în raionul Camenca, unde activează doar o fabrică de conserve – 7,7 mil. ruble (+5,7%).

La începutul lunii iulie 2019, ”guvernul” transnistrean a finalizat elaborarea documentului de bază privitor la estimarea activităților economice în anul curent şi viitor „Prognoza dezvoltării socio-economice a RMN pentru anul 2020”. La 9 iulie documentul a fost expediat spre examinare în sovietul suprem. El estimează o creştere de 0,6% a economiei transnistrene în anul 2019 (pentru 2020 este preconizată o creştere de 2,6%). Inflaţia în anul 2019 este estimată la nivel de 6-7%, iar pentru anul 2020 – de 6,5-7,5%. Creșterea producției industriale în 2020 se preconizează a fi la nivelul de 11,5%, dacă nu vor fi probleme majore externe și interne. În special, mult va depinde de cât de bine uzina metalurgică de la Râbniţa va reuşi să-și recâștige pozițiile pe direcția ucraineană, precum și dacă Republica Moldova va continua să procure energie electrică de la centrala electrică Kuciurgan. Se estimează o creştere a schimbului comercial extern al Transnistriei – cu 14%, inclusiv exporturile – cu 13%, importurile – cu 14,6%. Numărul mediu al angajaților în anul 2020 este estimat la nivel de  114,5 mii de persoane, ceea ce este mai puţin decât în 2016. Pentru anul 2020 se preconizează o creștere mică a salariilor și a pensiilor.

La începutul lunii iunie 2019, activele nete totale ale sistemului bancar al Transnistriei au constituit peste 9,596 mlrd. ruble (596 mil. $) şi s-au majorat de la începutul anului cu 12,6% (1,074 mlrd. ruble). Capitalul propriu al băncilor comerciale s-a redus timp de 5 luni de la 1,487 mlrd. ruble până la 1,466 mlrd. ruble (cu 1,4%). Obligaţiunile totale s-au majorat cu 14,6% şi au depăşit 7,964 mlrd. ruble (494,6 mil. $). Depozitele populaţiei în băncile regiunii au crescut cu 6,4%, până la 2,711 mlrd. ruble, iar creditele acordate sectorului real al economiei (datoriile) au constituit 3,370 mlrd. ruble (+0,6%). Creditele de consum acordate persoanelor fizice au însumat 986,9 mil. ruble (+6,6%). La începutul lunii mai 2018, activele nete totale ale băncilor regiunii constituiau 8,493 mlrd. ruble, obligațiile totale – 6,977 mlrd. ruble, capitalul propriu – 1,415 mlrd. ruble.

Conducerea regiunii intenţionează să impulsioneze dezvoltarea sectorului de tehnologii informaţionale, care este unul de perspectivă. Astfel, la 7 iulie 2019, la Tiraspol s-a desfăşurat conferinţa în domeniul IT „D-day”, organizată de filiala transnistreană a companiei ruse DexTechnology. Această companie se ocupă cu elaborarea de programe şi intră în topul a 50 de companii de profil din Rusia. Evenimentul s-a desfăşurat în incinta palatului republicii şi la el au participat circa 500 de reprezentanţi ai comunităţii IT din regiunea transnistreană şi de peste hotare (Яндекс, Microsoft, parcul tehnologic „Сколково”, Avito, Tagline, Globus, etc.).

Regiunea Transnistreană continuă să beneficieze de gaze naturale livrate de concernul rus „Gazprom”, fără ca să achite pentru ele, acumulând în continuare datorii substanţiale, circa 7 miliarde dolari SUA. La 30 ianuarie 2019, Valeri Golubev (vicepreşedintele comitetului de conducere „Gazprom”) s-a întâlnit la Tiraspol cu V.Crasnoselischii, ei au discutat problema asigurării regiunii transnistrene cu gaze naturale, organizarea şi tranzitul gazelor în contextul modificării mai multor norme legislative. Subiectul aprovizionării regiunii cu gaze devine unul extrem de important în contextul în care este posibilă sistarea tranzitului de gaze naturale ruse prin teritoriul ucrainean începând cu ianuarie 2020. La sfârşitul lunii iunie 2019, Crasnoselischii a declarat într-un interviu pentru mass-media rusă, că este sigur că tranzitul de gaze va continua şi după 1 ianuarie 2020, iar subiectul urmează a fi soluţionat de preşedintele rus şi cel ucrainean, iar la moment întreprinderea transnistreană responsabilă de gestionarea infrastructurii de transportare a gazelor naturale funcţionează la parametrii normali, onorând obligațiile în volum deplin.

Atragerea de investiţii ruseşti reprezintă un subiect important în relaţiile regiunii transnistrene cu Federaţia Rusă. După ce în perioada anilor precedenți conducere de la Tiraspol a lui Crasnoselischii a reuşit să stopeze criza economico-financiară, inclusiv cu ajutorul experţilor ruşi, în anul 2019 reprezentanţii săi depun eforturi considerabile în atragerea de investitori ruşi în regiune. Activitatea este gestionată de ”guvernul” transnistrean, responsabil nemijlocit fiind Betanov (directorul agenţiei transnistrene pentru investiţii), care participă activ la numeroase forumuri şi reuniuni desfăşurate în Federaţia Rusă. Argumentul principal utilizat de transnistreni în dialogul cu potenţiali investitori este noua legislaţie investiţională, adoptată în anul 2018. Eforturile respective s-au soldat cu anumite succese, unde până la moment, regiunea transnistreană a semnat 4 acorduri investiţionale cu investitori din România, Ucraina, Republica Moldova, Italia în sumă totală de 4,7 miliarde Euro și 3 acorduri de intenție cu reprezentanți ai Austriei, Bulgariei și Estoniei. La 8 iulie 2019, a fost semnat un nou contract de investiţii cu omul de afaceri bulgar Stanislav Todorov (director executiv al SA „Ecoresurs engineering”). Acordul presupune iniţierea unui proiect de prelucrare a deşeurilor de la uzina metalurgică din Râbniţa. În acest context, se poate de spus că, la moment sa montat şi testat utilajul necesar, urmând ca să înceapă activitatea. Procesul tehnologic respectiv este unul nou pentru regiunea transnistreană. În prezent agenţia transnistreană pentru investiţii examinează alte 13 proiecte investiţionale în valoare de 45 milioane de euro, ce urmează a fi implementare.