1. Aplicațiile strategice ale FA FR „Центр-2019”. Generalități.

După lecțiile însușite în urma operațiilor militare îndelungate a Forțelor Armate ale Federației Ruse (FA ale FR) în Caucaz, inclusiv Georgia în 2008, relansarea de către FR a poziționării sale în calitate de mare putere globală, sa constatat că sunt necesare reforme profunde în cadrul FA ale FR, iar realizarea dinamică a reformelor respective transformă, extrem de rapid, armata rusă în una din cele mai importante forțe militare din lume.

Conștientizarea în FR a necesității stringente de a opera astfel de reforme complexe în sectorul militar și mai ales realizarea lor rapidă de succes, în pofida multiplelor probleme economice, de infrastructură, de restabilire sau creare de la zero a capacităților proprii științifice și de producere în domeniu, au modificat perceperea marilor puteri militare față de armata rusă, din una considerată drept o pază aproape paramilitară, dar dotată cu anumite ”praștii” nucleare învechite a unei benzinării imense, în perceperea ca pe o forță care se impune simțitor aproape în toate zonele globului, forță ce nu mai poate fi ignorată, tratată cu supremație, care grație celei mai dinamice dezvoltări printre armatele moderne atrage și cea mai mare atenție asupra acestui fenomen de renaștere militară de succes, considerat anterior aproape imposibil. Reformele vizate, pe parcurs, au inclus revizuirea complexă a formelor de organizare a forțelor, interoperabilitatea dintre genurile de arme și instituții ale statului în general, redislocarea în dependență de pericolele și amenințările de bază, asigurarea logistică a trupelor și protecție socială a efectivelor, dotarea foarte dinamică cu tehnică militară de generație nouă, etc. Un punct deosebit de important al noilor concepte de reformare fiind abordarea serioasă privind pregătirea practică a forțelor respective, reieșind din experiențele moderne proprii și celor străine în teatrele de operații, inclusiv relansarea aplicațiilor strategice în teren practicate în armata URSS, unde aplicațiile practice de anvergură la o scară deosebit de extinsă, cu atragarea întregului potențial și complex ofensiv/defensiv al statului, au adus astăzi nivelul pregătirii FA ale FR printre primele două armate ale lumii.

În acest context, verificările inopinate de anvergură a nivelului de pregătire de luptă a FA ale FR au devenit deja o tradiție, începând cu anul 2013. Practica verificărilor inopinate a stării  pregătirii de luptă a trupelor a fost implementată integral în toate unitățile și marile unități militare ale FA ale FR în perioada anilor 2013 – 2014. În luna iulie 2013 în Orientul Îndepărtat au fost desfășurate primele, cele mai ample exerciții militare de la destrămarea URSS, la care au fost antrenați 160 mii de militari și peste 1000 de unități de tancuri și tehnică blindată, Forțele Aeriene și Forțele Navale.

Mai târziu, în luna octombrie 2013 a avut loc verificarea inopinată a forțelor nucleare, spațiale, navale și aviației cu rază lungă de acțiune. Deja în anul 2014 au fost desfășurate verificările inopinate de anvergură a trupelor din Districtele militare Vest, Centru și Est.

 Inițial verificările inopinate de anvergură se desfășurau de câteva ori pe an, toate fiind orientate spre însușirea deprinderilor de executare a misiunilor de redislocare rapidă a trupelor și marilor unități militare la distanțe mari, de asemenea, executarea misiunilor de luptă în condiții complicate. De menționat că primele verificări inopinate desfășurate în anul 2013 au descoperit mari lacune la pregătirea trupelor – marile unități și unitățile militare erau atașate de propriile tabere militare și poligoanele din apropiere, fiind uitată sau delăsată capacitatea practica de regrupare la distanțe mari și în raioane necunoscute.

În prezent verificările inopinate a nivelului de pregătire de luptă a FA ale FR, reprezintă o etapă de pregătire, pentru desfășurarea principalului exercițiu strategic de anvergură de bilanț care se desfășoară o dată pe an la decizia președintelui FR, de obicei, în luna septembrie. Misiunile de bază rămânând redislocarea militarilor și tehnicii militare din dotare la distanțe mari, crearea grupărilor de trupe pe direcțiile cheie și folosirea practică a aviației și mijloacelor de apărare antiaeriană. Important rămâne și faptul că punerea în dotare a noilor tipuri de armament și tehnicii de luptă necesită, de asemenea, condiții în care militarii urmează să le însușească, iar exercițiile de asemenea anvergură reprezintă o posibilitate practică de a demonstra capabilitățile reale ale trupelor și a demonstra pentru potențialii cumpărători tehnică militară rusă. Conform datelor oficiale în anul 2019 FA ale FR trebuie să primească în dotare peste 1,2 mii de unități de tehnică auto și blindată, de asemenea, 1,5 mii de modele de armament de rachete și artilerie. 

Denumirea aplicațiilor de anvergură deosebit de mare depinde de districtul militar pe teritoriul căruia acestea se desfășoară. De obicei, sunt antrenate forțe și mijloace din alte districte militare. Astfel în anul 2014 s-au desfășurat exercițiile de comandament și stat major „Vostok – 2014”, în cadrul cărora a fost executată redislocarea trupelor din regiunea de Vest în cea de Est, la o distanță de până la 12 mii km. La acestea au fost antrenați peste 150 mii de militari, peste 8 mii de unități de tehnică specială și de luptă, până la 85 de nave și 650 de aparate de zbor. Acțiunile practice s-au desfășurat pe teritoriul a 13 subiecți ai FR.

Ulterior aceste exerciții militare strategice de anvergură de bilanț au fost desfășurate sub numele de „Țentr-2015” – pe teritoriul Districtului militar Centru; „Kavkaz – 2016” – pe teritoriul Districtului militar Sud; „Zapad 2017” – pe teritoriul Districtului militar Vest; ”Vostok – 2018” – pe teritoriul Districtului militar Est.

Reieșind din practica vizată, în luna septembrie urmează să fie desfășurate exercițiile strategice de comandament și stat major de anvergură „Центр-2019” („Țentr – 2019”), care este considerată cea mai mare activitate la pregătirea de luptă după anvergură din cele peste 3,5 mii de activități principale planificate pentru anul 2019. De la începutul anului 2019 până la 1 iunie, cu scopul de a stabili starea reală din trupele Districtului militar Centru, au fost desfășurate 31 de verificări inopinate pentru examinarea nivelului pregătirii de luptă a FA ale FR. O serie de verificări inopinate au început odată cu noua perioadă de instrucție de la 1 iunie 2019, misiunea principală a căreia este pregătirea pentru exercițiile strategice „Țentr – 2019”.

De menționat că, în Districtul militar Centru intră 29 de regiuni ale FR din trei districte federale, de asemenea, unele obiective militare din străinătate – baza militară 201 din Tadjikistan, baza militară Kant din Kârgâzstan și subunitățile militare din Kazahstan.

Precedentele exerciții militare „Țentr – 2015” s-au desfășurat în perioada 14-20 septembrie  pe 20 poligoane terestre, navale, aeriene și pe porțiuni de teren de pe teritoriile districtelor militare Centru şi Sud. Conform datelor oficiale în total au participat în jur de 95 mii de militari, peste 7 mii de unităţi de armament şi tehnică militară, până la 170 de avioane şi 20 nave maritime, inclusiv în partea europeană a FR pe poligoanele „Toţkii” şi „Donguz” – pînă la 12 mii de militari, peste 470 de mașini blindate, în jur de 90 tancuri, peste 350 de maşini de luptă pentru infanterie, pînă la 130 de transportoare blindate, în jur de 20 lansatoare de artilerie reactivă. La aplicații au fost antrenate  organele de conducere militară şi trupele Districtului militar Centru, Flotilei Caspice, Trupelor de desant aerian, aviației cu rază lungă de acțiune și de transport, Forțelor aero-spațiale, de asemenea, organele de conducere şi subunitățile MAI, Ministerului pentru situații excepționale, Serviciului federal de securitate (FSB), Serviciului federal de pază (FSO) şi Serviciul federal pentru combaterea traficului de droguri (FSKN) ale FR, grupul operativ şi subunitățile din partea FA ale Republicii Kazahstan, care intră în componența Forțelor colective cu reacție operativă ale ODKB.

La exercițiile strategice „Țentr -2019”, de asemenea,  este planificată participarea unui contingent de militari din Kazahstan. Totodată pentru prima dată exercițiile militare „Țentr – 2019” urmează să fie desfășurate nu doar pe teritoriul FR, dar și unor state din Organizația acordului de securitate colectivă (ODKB) – Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan. În contextul dat comandantul Districtului militar Centru general-colonel Alexandr Lapin a declarat că trupele din subordine sunt pregătite să reacționeze adecvat asupra amenințărilor și pericolelor care apar în regiunea Asiei Centrale. Acesta, de asemenea, a menționat că în prezent pe direcția strategică Central Asiatică se păstrează înrăutățirea situației politico-militare, aducând ca exemplu situația degradantă din Afganistan, care poate deveni un spațiu pentru noi grupări teroriste, de unde ar putea să se deplaseze pe întregul spațiu Eurasiatic, provocând astfel un factor global de destabilizare. Orice schimbare bruscă a situației poate genera într-un conflict armat.

Trebuie de menționat că anvergura, caracterul permanent și regularitatea cu care sunt desfășurate exercițiile inopinate a stării de pregătire de luptă a FA ale FR îngrijorează tot mai mult comunitatea internațională care învinuiește FR de agresiune. Rusia a demonstrat  pe lângă sporirea continuă a capacității de luptă a trupelor, însușirea noilor tipuri de armament puse în dotarea forțelor armate, care tinde să atingă nivelul de 100% în următorii ani, că este o putere globală și că nu merită să fie neglijată de către statele avansate la soluționarea diverselor probleme cu care se confruntă acestea la nivel global, în special cele ce țin de securitate, economie și geopolitică.

Pe fundalul crizei ucrainene, în care Rusia este tratată de către Ucraina, SUA, UE și statele membre NATO ca stat agresor, creșterea acesteia ca forță militară este mai întâi de toate privită ca o amenințare directă asupra securității statelor ce au frontiere comune cu FR în special din partea occidentală, de exemplu, statele Baltice și Polonia, care sunt campionii diverselor învinuirii în agresiune a FR. Nu este exclus că exercițiile militare de anvergură sus-menționate să examineze diverse scenarii militare ce vizează aceste state, inclusiv prin folosirea armamentului nuclear tactic, sau celor precum au fost cele din cadrul exercițiilor „Zapad – 2017”, la care au fost antrenate subunități militare din Bielorusia. Atunci rolul de inamici convenționali l-au jucat statele convenționale – Veişnoria, Vesbaria şi Lubenia, care pe hărţile ministerelor MA al FR şi Bielorusiei coincideau cu Bielorusia de Vest, Lituania şi Letonia, nordul Poloniei. Atunci președintele Comitetului Militar al NATO, generalul ceh Peter Paul, a declarat că exercițiile vizate sunt similare pregătirilor pentru un război de anvergură, explicând aceasta, în primul rând, prin faptul că nu au fost destul de transparente, deși statele vizate, membrii NATO, vecinii FR au avut posibilitatea să vadă mersul acestor exerciții prin observatorii oficial invitați.

Indiferent de teritoriile pe care aceste aplicații strategice se desfășoară, Vest, Sud, Centru sau Est  statele din Occident le privesc ca amenințări directe asupra securității sale și aceasta din motivul, pretinsei lipse a transparenței acestora, caracterului inopinat în care se desfășoară și mobilității rapide a trupelor rusești, care în termene restrânse pot redisloca trupe și să proiecteze forțele necesare la distanțe de mii de km, aduse din diverse puncte ale FR. Ministerul Apărării al Norvegiei a calificat deja exercițiile „Țentr – 2019” ca semn îngrijorător, deoarece acestea urmează să fie desfășurate inclusiv în regiunea Arcticii, în apropierea frontierelor sale.

Principalul obiectiv strategic al FR, pe parcursul exercițiului ,,Țentr-2019”,va fi, ca și în cazul celorlalte aplicații de o anvergură similară, de a consolida în continuare capacitatea forțelor proprii, în cooperare cu aliații, în desfăşurarea unor operaţiuni de luptă de mare intensitate la nivelul teatrului de război cu proiectare rapidă a forțelor în spațiile de interes. Exerciţiul este important pentru că vine să descurajeze militar concurenții FR și să demonstreze la modul practic că, aceasta are capacitatea reală de a interveni la necesitate în zonele sale de interes, și că FR deține arsenalul de capacități pregătite pentru a-şi apăra interesele pe cale militară la necesitate, şi de a se opune oricărui concurent, inclusiv față de cei care în perceperea FR prea tare s-au apropiat cu capacităţi ofensive de hotarele sale şi al aliaţilor acesteia.

La general poate fi deja anticipat, că exercițiul „Țentr – 2019”  va fi  ca și alte aplicații similare, un succes demonstrat practic al sectorului de apărare modern al Federației Ruse, iar capacitățile forțelor ruse au avansat, și-au sporit suplimentar interoperabilitatea practică a trupelor proprii şi aliaților săi. Federația Rusă, prin aceste aplicații de anvergură majoră, vor fortifica în continuare capacitățile sale politice, militare, economice și a complexului industrial-militar în evoluția continuă al sectorului militar, vor evolua în implementarea practicilor noi, bazate pe lecțiile însușite de a proiecta la distanțe deosebit de mari grupări de forțe întrunite, inclusiv prin implicarea aliaților săi, capabili împreună să fie o concurență similară cu NATO în primul rînd, sau altor concurenți în orice zonă necesară a fi acoperită cu capacități militare operaționale, aducând un plus de valoare la aspectul descurajării concurenților săi și a menținerii aliaților, cu avansarea imaginii de producător căutat al unor utilaje militare moderne, eficacitatea cărora a fost practic demonstrată în astfel de aplicații, cu înrădăcinarea suplimentară a  perceperii la scară mondială a revenirii Federației Ruse la statutul de mare putere globală, care nu mai poate fi ignorat.