Forțele Armate contra pandemiei de coronavirus

Odată cu răspândirea fulgerătoare la nivel global al noului coronavirus COVID-19, sa demonstrat că, doar prin forțele instituțiilor de ocrotire a sănătății publice și al forțelor de ordine, este extrem de complicat eficient de combătut pandemia și de impus respectarea completă a măsurilor necesare pentru stoparea noii epidemii ucigașe.

În astfel de condiții, cînd este vitală implicarea tuturor forțelor disponibile pentru a apăra populația, devine primordial adoptarea unor măsuri speciale, iar aceste măsuri, în majoritatea statelor afectate de noul coronavirus, se realizează în practică prin trecerea la starea de urgență, situații excepționale, cu impunerea de multiple restricții pentru populație în scopul prevenirii răspândirii maladiei. Este evident că implimentarea condițiilor restrictive la nivel național impune și implicarea întregului potențial de forțe și mijloace ale statului pentru a asigura eficiența unor astfel de măsuri, și, în astfel de condiții speciale, implicarea Forțelor Armate este o opțiune evidentă care vine să fortifice multiplu potențialul statului de a răspunde cu succes amenințări și pericolului real pentru viața populației provocată de pandemia de coronavirus.

Opțiunea implicării armatei în fortificarea eforturilor statului de a învinge epidemia este mai mult decît argumentată, deoarece instituția militară în majoritatea statelor, inclusiv Republica Moldova, deține experiența valoroasă în operațiuni de menținere a păcii, alte operațiuni de impunere a ordinii în activități postconflict, intervenții de success în lichidarea consecințelor de calamnități naturale,  dar și alte multiple capacități, inclusiv cea de a răspunde provocărilor complexe în condiții deosebit de periculoase grație deținerii structurilor medico-militare, capacităților pentru decontaminare, capacități logistice, de intervenție rapidă pentru securizarea obiectivelor și a asigurării respectării ordinii în aria de responsabilitate, care pot asigura supraviețuirea populației în anumite circumstanțe distructive, cum este spre exemplu aplicarea armei biologice. COVID-19, avînd în vedere scara și timpul record al răspândirii, inclusiv numărul mare de cazuri mortale, permite chiar de a numi acest virus drept o armă  biologică de nimicire în masă, aplicată de natura fluctuantă în timp record, iar indiferența, lipsa disciplinei și a respectării regulilor restrictive impuse de autorități, pentru a combate maladia, doar facilitează ca COVID-19 să se simtă bine în avîntul acestuia de a cotropi omenirea la nivel global.

În condițiile cînd statele adoptă trecerea la situații excepționale, implicarea armatei devine un aspect indispensabil factorului de success în combaterea complexă a epidemiei, iar armatele vin cu capacitățile sale pentru acordarea sprijinului necesar autorităților statului, se implică cu personal și diverse mijloace logistice, vine în suportul forțelor de ordine publică, activităților de patrulare, participă la asigurarea regimului special de circulație a populației, pazei și protecției  obiectivelor și zonelor, transportul de personae și materiale, intervine cu tehnică pentru îndeplinirea diferitor misiuni în scopul protecției populației, inclusiv de triaj epidemiologic, asistență medicală, dar  și alte măsuri în dependență de circumstanțe.

Implicarea Forțelor Armate în condițiile speciale de combatere a COVID-19 se observă în majoritatea statelor care au trecut la situații excepționale, iar acest lucru este pozitiv și firesc perceput de societate, iar Republica Moldova nu este o excepție. Implicarea armatei în statele lumii, în actuala situație de criză provocată de noul coronavirus, este multilaterală, inclusiv putem vedea prezența armatei în cadrul misiunilor de support al forțelor de ordine publică, unde efectivul înarmat și tehnica militară poate fi observată pe străzile localităților și a marilor capitale. Un element benefic aparte, al prezenței Forțelor Armate dotate cu armamentul din dotare, îl prezintă și faptul că pe lîngă aspectul pur de asigurare a securității în cadrul misiunii îndeplinite, prezența militarilor înarmați impune ridicarea imediată a necesității, fie și forțată a respectării restricțiilor necesare, sporește gradul de disciplină a populației care nu are deprinderile de respectare a unei discipline atît de vitală pentru perioada epidemiei. Această practică, a prezenței militarilor dotați cu armament, este liber văzută în toată lumea unde armata a fost atrasă în cadrul pachetului de măsuri pentru combatarea epidemiei de coronavirus și respectiv asta demonstrează că practica vizată are un impact pozitiv asupra disciplinei, ridicării spiritului de responsabilitate, coeziunii în acțiunile  închegate ale întregii societăți pentru combaterea pericolului comun.

În condițiile Republicii Moldova, implicarea Armatei Naționale în misiunile de sprijin al autorităților și populației este deosebit de valoroasă și cu siguranță va aduce plus valoare complexului de măsuri pentru combaterea epidemiei, iar acest success al implicării armatei va fi asigurat de experiența acumulată de instituția militară a Republicii Moldova în misiunile de pacificare internaționale, postconflict, activități anterioare de implicare deosebit de importante în lichidarea consecințelor calamităților naturale, alte deprinderi practice și teoretice ale efectivului acumulate în cadrul programelor de instruire deosebit de riguroase, armata demonstrând încă odată că este pregătită să intervină în toată gama de provocări și să răspundă tuturor amenințărilor, iar națiunea și mai departe o va răsplăti cu aprecierea prin calificativul de una dintre cele mai de încredere instituții ale statului.

Secvențe din securitatea globală în primul trimestru al anului 2020

Anul 2020 a preluat ștafeta riscurilor de securitate globală înregistrate anterior, care și-au demonstrat persistentă și pe parcursul primului trimestru al noului an, iar  relațiile dintre marile puteri globale, printre care SUA, China, Federația Rusă nu au demonstrat atitudini care ar fi insuflat încrederea într-o ameliorare pozitivă a problemelor de importantă strategică.

În perioada primului trimestru al anului 2020, prin continuarea situației din anul 2019, marile puteri au acționat prin măsuri de ordin politic, economic, diplomatic și militar, pentru a-și  fortifica poziția în competiția de lider, dar și pentru consolidarea acestor poziții pe intern, printre aliați și potențiali parteneri. 

În primele luni ale anului curent s-a perpetuat întregul pachet de divergențe profunde între marile puteri, moștenit din anii precedenți. Acestea sunt accentuate și marcate în continuare de conflicte locale, concurență geopolitică și de forță militară, revanșism și dispute teritoriale, concurență pe piața energetică, amestec în afaceri interne ale statelor, etc. Pe lângă aceasta au apărut noi circumstanțe deosebit de periculoase pentru echilibrul securității globale, cu care în prezent se confruntă practic toate continentele lumii. Este vorba despre pandemia de coronavirus COVID-19, care în caz de menținere a ritmului agresiv al răspândirii acestei pandemii globale, va avea o amprentă negativă accentuată asupra securității economice ale statelor, mai ales ale celor cu o economie instabilă.

  Conflictele locale continuă a persista în calitate de oglinzi ale tendințelor globale. Metodele prin care acestea se declanșează, dezvoltă, mențin și se încheie reflectă discordanțele în relațiile dintre marile puteri, intensitatea concurenței acestora, anvergura ambițiilor regionale ale actorilor. Acestea descoperă acele probleme de care este obsedat sistemul internațional și acele probleme care sunt indiferente acestui sistem.

Principalele riscuri la adresa securității globale continuă să fie conflictele militare pe care fiecare actor global și cei ce pretind la poziția de actor regional încearcă să le folosească în propriile interese. Conflictele active și cele înghețate sunt purtătoare de riscuri pentru oameni, națiuni și teritorii. Mai multe state după ce au falimentat intern au devenit arenă pentru dispute și conflicte externe, manifestată prin concurența dintre actorii globali și aliații regionali ai acestora.  Cele mai sângeroase din ultimul deceniu și care nu au o soluționare definitivă nici până în prezent sunt războaiele dintr-o serie de state din Africa, spre exemplu, Yemen, Libia; Orientul Apropiat, exemplu, Siria; Asia, exemplu, Afganistan; Europa, exemplu, Ucraina. Atmosfere ce emană unde de tensiune permanentă pentru securitatea globală sunt  statele cu conducere autoritară care se înarmează sau tind să se înarmeze cu arme de distrugere în masă, de exemplu, Iran și Coreea de Nord.

Cu toate acestea catalizatorii riscurilor asupra securității globale  o reprezintă actorii globali în concurența de întâietate și drepturilor pretinse asupra unor anumite zone de influență. Acestea tind să-și demonstreze forța militată prin consolidarea blocurilor militare, prin elaborarea de noi tehnologii militare, prin intimidare și descurajare. Exercițiile militare de anvergură au devenit în ultimii ani cele mai des întâlnite modalități de demonstrare a forței, iar experiența acestora poate fi folosită într-un eventual conflict. Exemplu, exercițiile militare de anvergură desfășurate de FR în fiecare an după ce au fost declanșate evenimentele tragice din Ucraina, care, la rândul lor, au provocat statele occidentale, dar și NATO să planifice și demareze cele mai ample exerciții militare din ultimii 25 ani – „Defender Europe – 2020” (anvergura acestora a scăzut drastic și respectiv au  au fost amânate din cauza pandemiei globale de coronavirus).

În contextul acestor circumstanțe s-a stabilit un mare deficit de încredere dintre state, chiar și dintre cele aliate, interesul național prevalând asupra celui colectiv. Din cauza hiperpolarizării lumea devine lipsită de o ”ordine internațională” anterior stabilizată între două poluri de putere. Principiile enunțate de SUA în politica sa externă, „America în primul rând”, denotă ponderea interesului strategic din exterior spre interior. 

Uniunea Europeană se confruntă în prezent cu o amplă criză de credibilitate față de Federația Rusă, care a fost cauzată de războiul din Georgia din 2008 și care și-a atins apogeul după evenimentele din Ucraina. În contextul recentei  reforme constituționale, se pare că se va fortifica și mai avansat verticala puterii în Federația Rusă, iar conducerea acestei mari puteri globale va avea posibilitatea să mențină politica externă în albia actuală.

O absență totală a stabilității și încrederii în viitorul apropiat a început să fie observată după răspândirea bolii de coronavirus, care doar în primele luni ale anului 2020 a adus elemente ale   disperării în mai multe regiuni ale lumii. Consecințele pandemiei, în prezent sunt greu de imaginat, deoarece procesul de găsire a unui vaccin eficient necesită o perioadă prea mare de timp, iar măsurile care sunt întreprinse în prezent, izolarea oamenilor, riscă să aducă elemnte ale crizei economice profunde. Pandemia respectivă cu reflecție globală, pe lîngă toate urmările distrugătoare, poate genera și o mișcare de solidaritate globală, pentru ca omenirea să învingă în comun această problemă gravă. Pandemia demosntrează evident că un singur stat nu este în stare să se contrapună de unul singur unui astfel de amenințări invizibile dar resimțite de toată națiunea, iar un exemplu practic pozitiv de conlucrare la nivel global poate servi drept platformă pentru aplanarea divirgențelor care nu găsec astăzi rezolvare pozitivă.

Reieșind din acestea actorii globali ar trebui să faciliteze dialogul și cooperarea, să readucă la normal situația, care s-a creat în zonele cu conflicte militare, să reducă la minimum divergențele pentru a înlătura neîncrederea. Evident că acestea sunt dorințe prea optimiste într-o lume atât de egoistă, riscurile geopolitice continuă să fie îngrijorătoare și să influențeze semnificativ apariția tuturor celorlalte riscuri de natură economică, tehnologică, socială și ecologică, totuși, viitorul statelor și națiunilor, pe fundalul unde natura demonstrează omenirii că problemele existențiale globale sunt o misiune comună ale tuturor locuitorilor acestei planete, depinde în mod vital de o armonie și echilibru global.