Contribuția militarilor moldoveni la combaterea epidemiei COVID-19

            Încă la începutul răspândirii fulgerătoare a pandemiei COVID-19 din primăvara 2020 am menționat importanța vitală a implicării Forțelor Armate în combaterea acestei maladii periculoase, iar perioada trecută doar a fortificat această conștientizare a necesității de implicare a militarilor.

Perioada martie-iunie 2020 a demonstrat la modul practic importanța respectării recomandărilor instituțiilor responsabile de sănătatea publică pentru a nu se admite răspândirea virusului ucigător, dar lipsa responsabilității/disciplinei, conștientizarea superficială a pericolului suprapus peste ignorarea regulilor impuse de autorități de către unii cetățeni, au dus la faptul că COVID-19 încă se simte în puteri, și cu regret face victime.

 Responsabilizarea populației pentru a respecta regulile sanitare este una din acele acțiuni care pot aduce victoria contra epidemiei noului coronavirus și aici revine la actualitate implicarea forțelor de ordine asistate de armată pentru a impune, când nu se vrea, această responsabilitate comună și individuală, deoarece doar astfel se poate de învins în acest război cu un inamic invizibil. În aceste condiții conducerea statului a dispus ca forțele de ordine împreună cu militarii să revină la patrulări, pentru a veghea respectarea regulilor necesare.

Astfel, recent, în urma deciziei Ministrului apărării domnului Alexandru Pînzari, militarii Armatei Naționale au revenit la acordarea unui sprijin practic instituțiilor responsabile, atît prin patrulări cît și prin implicarea deosebit de importantă a structurilor militare medicale. Din informațiile prezentate pe site-ul oficial al Ministerului Apărării ale Republicii Moldova se constată că – ”50 de ofițeri, sergenți și soldați din Batalionul 22 de menținere a păcii, Batalionul cu Destinației Specială „Fulger” și Brigada de infanterie motorizată „Ștefan cel Mare” vor patrula pe jos, fără unități de tehnică, spațiile publice din capitală, alături de carabinieri, pentru a monitoriza respectarea de către cetățeni a măsurilor de protecție împotriva COVID-19. Aceștia vor fi prezenți în parcurile, terenurile de agrement și alte zone aglomerate din cinci sectoare ale capitalei, unde vor sensibiliza și responsabiliza populația cu privire la riscurile de îmbolnăvire cu noul coronavirus în cazul nerespectării regulilor și vor verifica dacă oamenii întreprind toate măsurile necesare ca să nu se infecteze. Anterior, pe perioada stării de urgență în legătură cu situația epidemiologică, militarii Armatei Naționale au activat în sprijinul colegilor din structurile de forță, fiind implicați patrulări pedestre și pe mașini, misiuni la posturi fixe în localitățile declarate în carantină, transportarea lucrătorilor medicali la serviciu și spre casă, amenajarea Centrului de Triere COVID-19 de la Moldexpo, precum și la acțiuni de dezinfectare a sediilor filialelor Poștei Moldovei din capitală”. 

Ministrul Apărării domnul Alexandru Pînzari a  menționat că , militarii sunt pregătiți să se implice la acțiuni de patrulare și supraveghere, așa cum au făcut-o anterior, alături de polițiști și carabinieri – „De această dată, vom mobiliza echipe de militari prin contract, fără unități de tehnică, care vor patrula pe jos spațiile publice din capitală — parcuri, terenuri de agrement și alte zone aglomerate — pentru a monitoriza conformarea populației la măsurile impuse de autorități, inclusiv purtarea măștilor și respectarea distanței sociale”.

Este de accentuat atenția populației asupra îndemnului domnului ministru Alexandru Pînzari către cetățeni prin rețelele de socializare – „Dragi cetățeni, vă îndemn să demonstrați respect față de militarii noștri și să vă conformați restricțiilor impuse de autorități. Avem nevoie de susținere și înțelegere, astfel încât, împreună, să depășim această perioadă dificilă”.

 Îndemnul ministrului apărării către cetățeni este o rugăminte deosebit de importantă a unui demnitar de stat responsabil, îndemn care impune respect și este obligatoriu de luat în atenție/executare de către toți, deoarece adresarea unui ministru al apărări către populație pe timp de pace, dar în plină luptă cu un inamic invizibil și ucigător este cu adevărat ceva deosebit de important, ceva care trebuie să aducă populația la responsabilizare și conștientizare a acestei responsabilități individuale și deci implicit colective în lupta contra inamicului invizibil ce aduce multiple victime.

Un aport deosebit al Ministerului Apărării în lupta cu COVID-19 este adus și prin implicarea capacităților Spitalului Clinic Militar Central, Centrului Consultativ Diagnostic și subdiviziunilor medico-militare în lupta contra epidemiei. Ministrul apărării a menționat la o ceremonie dedicată menționării medicilor militari – „Dragi medici, sunteți un exemplu de învingători, de devotament și putere de a renaște. Avem colegi care au învins acest virus datorită grijii și profesionalismului dumneavoastră. Vă prețuim și vă susținem necondiționat, cu atât mai mult că noi, militarii, știm exact cum este în linia întâi. Acum vă aplaudăm și vă decorăm, dar așteptăm și momentul în care vă vom putea strânge mâna și chiar îmbrățișa”.

Vom reitera, deja mult mai convinși în baza experienței trăite și simțite de către toți cetățenii Republici Moldova, ce am menționat și în materialul anterior dedicat aportului militarilor în lupta cu COVID-19 – în condițiile Republicii Moldova, implicarea Armatei Naționale în misiunile de sprijin al autorităților și populației este deosebit de valoroasă și cu siguranță va aduce plus valoare complexului de măsuri pentru combaterea epidemiei, iar acest success al implicării armatei va fi asigurat de experiența acumulată de instituția militară a Republicii Moldova în misiunile de pacificare internaționale, postconflict, activități anterioare de implicare deosebit de importante în lichidarea consecințelor calamităților naturale, alte deprinderi practice și teoretice ale efectivului acumulate în cadrul programelor de instruire deosebit de riguroase, armata demonstrând încă odată că este pregătită să intervină în toată gama de provocări și să răspundă tuturor amenințărilor, iar națiunea și mai departe o va răsplăti cu aprecierea prin calificativul de una dintre cele mai de încredere instituții ale statului.

Lupta cu virusul ucigaș COVID-19 continuă, numele inamicului este cunoscut, dar acest inamic este invizibil și mult prea periculos pentru al percepe superficial și cu ignoranță, acest inamic ar trebui să ne impună la acțiuni conjugate pentru a învinge, iar capacitățile statului trebuie susținute de fiecare cetățean în parte prin respectarea restricțiilor și regulilor menite să prevină răspândirea acestui inamic global cum este COVID-19.

În acest context, de combatere a COVID-19, Ministerul Apărării al Republicii Moldova, prin aportul zilnic de implicare în asistarea populației și sprijinul acordat instituțiilor publice, este un exemplu excelent de responsabilitate practică a unei instituții a statului, de concentrare eficientă a capacităților și resurselor disponibile pentru victoria societății noastre împotriva inamicului invizibil, și aici vom accentua repetat cuvintele prețioase ale domnului ministru al apărării Alexandru Pînzari – „Dragi cetățeni, vă îndemn să demonstrați respect față de militarii noștri și să vă conformați restricțiilor impuse de autorități. Avem nevoie de susținere și înțelegere, astfel încât, împreună, să depășim această perioadă dificilă”.

Sperăm că aceste cuvinte de îndemn ale domnului ministru să fie auzite de fiecare, să fie conștientizate și aplicate în practică, astfel ca în final, toți împreună, să nu oferim inamicului invizibil COVID-19 nicio șansă de izbîndă, iar această experință pozitiva de coniugare eficientă a eforturilor și lucru în comun pentru atingerea succesului, să servească drept temelie și pentru alte victorii ale țării noastre, care suntem siguri că vor avea loc.