3. Regiunea Transnistreană în anul 2019. Situaţia forţelor armate

Forţele armate transnistrene continuă să fie baza asigurării securității conducerii din stânga Nistrului. Pe parcursul anului 2019 structurile de forţă transnistrene au continuat să dezvolte potenţialul lor, menţinând şi chiar sporit nivelul pregătirii profesionale. Evoluţia generală din structurile de forţă a fost caracterizată de eficientizarea cheltuielilor bugetare, sporirea nivelului de pregătire profesională, menţinerea şi revigorarea patrimoniului tehnic din dotare.  

În 2019, în pofida problemelor financiare ale regiunii, structurile de forţă transnistrene au continuat să activeze în regim avansat, menţinând nivelul înalt de interoperabilitate şi pregătire. Armata transnistreană prezintă în continuare structura de forţă cu cel mai înalt potenţial de luptă printre restul structuri de forță transnistrene. În 2019 activitatea armatei transnistrene a fost axată pe menţinerea nivelului înalt al pregătirii militare prin desfăşurarea unor diverse aplicaţii, exerciţii şi antrenamente militare. În 2019 au continuat activitățile de  perfecţionare a structurii organizaţionale, perfecţionarea bazei tehnico-materiale a forţelor armate, îmbunătăţirea procesului instructiv şi antrenament pentru militari. Consolidarea ideologiei militare – reprezintă una din priorităţile de dezvoltare ale armatei transnistrene.

În 2019 a fost observată ușor o creştere a intensităţii pregătirii profesionale în armata transnistreană. S-a observat o majorare a numărului tragerilor de luptă, a aplicaţiilor de comandament şi stat major şi celor practice cu trageri de luptă.

În perioada de iarnă s-a acordat o atenţie sporită controlului asupra alimentaţiei militarilor în termen, situaţiei legate de dotarea lor cu echipament,  îmbunătățirea condiţiilor de trai şi fondului de cazarmă din unităţi şi instituţii. De asemenea, în urma unor măsuri de eficientizare şi modernizare întreprinse, comandamentul militar transnistrean a reuşit să diversifice raţia alimentară pentru militari. A fost revizuită modalitatea de pregătire a alimentelor, fiind diversificat meniul militarilor.

La aspectul aprovizionării logistice sau desfăşurat lucrări de construcţie şi reparaţie la diferite obiecte, unde continuă lucrări de construcţie la mai multe obiecte ale statului major general şi unităţi militare. În tabăra curativă şi de odihnă „Dnestrovskie zori”, care se află în subordinea ”ministerului” transnistrean al apărării, continuă lucrările de reparaţie.

Activitatea de pregătire a rezerviştilor rămâne o prioritate pentru instituţia militară transnistreană, unde la 21 iunie 2019, s-au desfăşurat activități pentru conducerea de vârf transnistreană (pretinșii membri ai guvernului, deputaţi din sovietul suprem, reprezentanţii administraţiilor locale) care sunt consideraţi rezervişti, în total peste cam 100 de persoane. Activitatea respectivă a fost concentrată pe perfecţionarea cunoştinţelor şi deprinderilor militare ale conducătorilor legislativului, executivului şi administraţiilor locale. Participanţii au avut posibilitatea să-l audieze pe Obrucicov (așa numit ministru transnistrean al apărării) care a prezentat situaţia din armata transnistreană, direcţiile de bază ale activităţii militare cotidiene, disciplina militară, rezultatele activităţii de sporire a prestigiului serviciului militar, gradul de completare cu personal, problemele pregătirii militare şi activităţii cotidiene a unităților militare. În raportul său Obrucicov a relatat despre majorarea intensităţii pregătirii pentru luptă din ultima perioadă. Una din misiunile de bază pentru 2019 este trecerea de la cantitatea mare la calitatea măsurilor desfăşurate. S-a menţionat la acest capitol sporirea calităţii pregătirii trupelor aeropurtate transnistrene, dar şi intensitatea tragerilor de luptă din piese de artilerie.

Continuă procesul de instruire al elevilor şcolii militare suvoroviste, a studenţilor institutului militar, care de asemenea este în permanenţă optimizat şi ajustat pentru a fi în stare să asigure o instruire militară modernă. Are loc perfecţionarea procesului instructiv în unităţile militare şi instituţiile din subordinea pretinsului minister transnistrean al apărării. În urma iniţiativei legislative a conducerii transnistrene a devenit posibil ca 128 de militari să dețină posibilitatea să îmbine serviciul militar şi studiile universitare.

”Ministerul” transnistrean al apărării continuă să depună eforturi  în vederea sporirii prestigiului serviciului militar şi desfăşoară numeroase activităţi în acest sens, care urmăreşte educaţia spiritului de patriotism. Astfel de activităţi sunt legate de organizarea şi participarea la turneul republican „Patriot” de trageri din arma pneumatică, jocul militar-sportiv republican „Юный патриот Приднестровья”, forumul de tineret „Тирас-2019”, festivalul de cântic militar-patriotic „Песни Победной весны”, festivalul de muzică de fanfară „Музыка Победы”, turneul republican la minifotbal între echipele de copii, etc. În ultimii 2 ani, în cadrul pretinsului minister al apărării au fost revăzute abordările la desfăşurarea activităţii ideologice. Acest lucru a permis majorarea de 3 ori a numărului de măsuri desfăşurate. Un exemplu elocvent în acest sens este acţiunea „Armata împotriva drogurilor”, care este la  doua ediţie şi cuprinde întreg teritoriul regiunii transnistrene. La 2 iulie 2019, a fost făcut bilanţul acţiunii „Armata împotriva drogurilor” desfăşurată pe parcursul lunii iunie 2019, care s-a finalizat cu un concert în piaţa Suvorov din or. Tiraspol. Acţiunea este la a doua ediţie, fiind desfăşurate de pretinsul minister al apărării şi cel al educaţiei. În cadrul campaniei au fost desfăşurate 23 de măsuri cu caracter sportiv şi cultural ce au cuprins întreg teritoriul Regiunii Transnistrene. Scopul acţiunii a fost preîntâmpinarea consumului de droguri în rândul tinerilor şi promovarea modului sănătos de viaţă prin intermediul mijloacelor mass-media în rândul tinerilor din Transnistria, cultivarea dorinţei de a practica sportul, dezvoltarea în domeniul creativităţii şi intelectualităţii. 

Activitatea sportivă devine tot mai populară în rândul militarilor. Astfel în ultima perioadă organizaţia obştească republicană clubul sportiv al armatei continuă să desfăşoare numeroase evenimente sportive. Echipele militare s-au plasat printre primele la campionatele locale de tenis de masă, volei, ridicarea halterei, etc. Numărul activităţilor sportive se află într-o continuă creştere. Clubul sportiv al armatei a înregistrat o dinamică unde pentru 2019 – este preconizat un număr şi mai mare de acţiuni decît în anii precedenți.  

Modificări ale legislaţiei militare reprezintă o necesitatea şi prioritate al conducerii structurilor de forţă transnistrene. Prin operarea diferitor amendamente, are loc adaptarea cadrului legislativ militar la cerinţele vieţii cotidiene. Astfel, la 29 mai 2019, sovietul suprem a adoptat în lectură finală proiectul legislativ înaintat de Vadim Crasnoselischii, care prevede acordarea scutirii de la îndeplinirea serviciului militar în termen pentru studenţii la facultatea de medicină din Tiraspol în perioada îndeplinirii studiilor la facultate şi pe durata programului de rezidenţiat. Scopul acestui proiect legislativ este de a dezvolta consolida  potenţialul de cadre a instituţiilor medicale, oferindu-le astfel tinerilor specialişti posibilitatea de a realiza specializare şi practica de muncă neîntreruptă. Proiectul mai prevede acordarea de scutiri de la îndeplinirea serviciului militar obligatoriu pentru medici care activează în instituţiile medicale de stat  şi municipale. La 6 iunie 2019, Crasnoselischii a semnat un decret în care este prevăzută introducerea de scutiri de la îndeplinirea serviciului militar  pentru medicii care fac rezidenţiatul şi cei care lucrează permanent în instituţiile medicale finanţate de la buget. Scutirea va fi valabilă pe durata de activitatea a medicilor în posturile respective. Decizia a fost motivată de deficitul de cadre în aceste domenii, dar şi de specificul de instruire, care necesită a fi unul continuu. Anterior, proiectul respectiv a fost aprobat de sovietul suprem. La 26 iunie 2019, sovietul suprem a aprobat în primă lectură proiectul legislativ înaintat de V.Crasnoselischii, care prevede majorarea termenului de aflare în rezervă a rezerviştilor, la solicitare. Elaborarea proiectului a fost argumentată de numeroase adresări ale membrilor uniunii apărătorilor Transnistriei. El oferă posibilitatea persoanelor aflate în rezervă dreptul de a le prelungi termenul limită de aflare în rezervă, adică de a participa la diverse acţiuni cu caracter militar precum îndeplinirea serviciului în cadrul contingentului transnistrean al forţelor de menţinere a păcii. Totodată, proiectul va permite menţinerea la evidenţă a unui număr mai mare de rezervişti, care vor constituit resursa de mobilizare.