Educarea militar-patriotică a tinerii generații în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova

Educarea militar-patriotică, în perioada URSS, a fost o activitatea prin care au trecut majoritatea tinerilor, iar acest complex de activități, în afară de controversata lor latură politică, avea un impact foarte consistent asupra menținerii și dezvoltării spiritului patriotic, dezvoltării disciplinei, responsabilității și de educare a lucrului în echipă, de sporire a imaginii forțelor armate în societate, de crearea a atractivității serviciului militar pentru tineri, exista educarea militară inițială în școli, astfel tânăra generație era încă din școală inițiată în activități de educare a responsabilității și a necesității firești de a onora datoria față de patria sa, inclusiv prin educare că serviciul militar este o datorie sfântă a fiecărui cetățean. Actualmente, aceste activități militar-patriotice au decăzut parțial din priorități, iar ca rezultat tânăra generație nu mai percepe ca pe ceva firesc și prestigios serviciul militar, are loc un proces periculos al degradării parțiale a perceperii drept valoare primordială a patriotismului, a responsabilității și obligativități privind apărarea patriei, iar aceste valori sunt treptat substituite cu unele mai mult de ordin material.

Avantajele activităților militar-patriotice au fost apreciate însă de conducerea regiunii Transnistrene a Republicii Moldova, iar menținerea și chiar dezvoltarea acestor activități au o influență importantă în menținerea tinerii generații de peste Nistru în spiritul ”patriotic transnistrean”.

Problema educației militar-patriotice a tinerei generații din regiunea Transnistreană, devine un subiect important în eforturile administrației de la Tiraspol de realizare a planurilor sale de construcție a unei societăți diferite de cea din restul Republicii Moldova. În condițiile când regiunea Transnistreană constituie o zonă cu statut incert, conducerea regiunii şi-a fixat drept obiect educaţia unei noi generații de „patrioţi transnistreni” capabilă să succeadă ”fără pierderi” generația mai în vârstă, care a asigurat până acum suportul necesar liderilor de la Tiraspol, iar tânăra generație ”corect” educată va asigura viitorul regiunii respective în detrimentul necesității firești de reintegrare a Republicii Moldova.

În regiunea Transnistreană s-a păstrat sistemul școlar sovietic de pregătire militară primară a elevilor claselor absolvente a 10-a şi 11-a, fiind menținute practicile demonstrate a fi eficiente. Astfel,  în fiecare şcoală activează câte un instructor de pregătire militară, care de regulă este ofițer în rezervă din cadrul forțelor armate. Săptămânal elevii claselor a 10-a şi 11-a au câte 1-2 lecţii obligatorii la disciplina pregătirea militară primară. Obiectivul acestei discipline şcolare este formarea viziunilor generale privind serviciul militar şi dezvoltarea la elevi a deprinderilor necesare pentru îndeplinirea obligațiunii militare. Lecțiile cuprind ședințe la pregătirea de front, de foc, tactică, contra armelor de nimicire în masă. Cursul școlar de pregătire militară primară se finalizează cu activități în teren, pe parcursul cărora elevii susțin normative la pregătirea fizică şi sunt verificate cunoștințele teoretice şi practice. De asemenea, pe parcursul anului școlar sunt desfășurate competiții la această disciplină între echipele diferitor şcoli.

Pregătirea se desfășoară sub pretextul necesitații dezvoltării la tânăra generație a sentimentului patriotic, dar și a pregătirii pentru serviciul militar în forțele armate transnistrene. Spre exemplu la 21 februarie 2018, la Dubăsari s-a desfășurat competiții a elevilor școlilor din oraș de tragere la precizie din arma pneumatică, dedicate aniversării zilei apărătorului patriei. Competiția a presupus şi îndeplinirea normativului de montare-demontare al armei de luptă. Turneul s-a desfășurat sub controlul uniunii trupelor aeropurtate din Transnistria.

Periodic în regiunea Transnistreană sunt desfășurate diferite acțiuni pentru elevi şi tineret axate pe pregătirea militară şi patriotică, organizate şi patronate de organizațiile obștești patriotice precum „uniunea veteranilor războiului din Afganistan”, „uniunea apărătorilor transnistriei”, „căzăcimea de la Marea Neagră transnistreană”, sub patronatul și suportul ”ministerelor transnistrean al apărării şi cel de interne”. Un exemplu în acest sens este concursul şcolar raional „Мы парни бравые” din 15 februarie 2019, desfășurat la Râbniţa la inițiativa administrației raionale, uniunii apărătorilor transnistriei şi ”ministerului transnistrean al apărării”, dedicat aniversării 30-a de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. În cadrul lui, 14 echipe de elevi au concurat la diferite probe, inclusiv montare-demontare al armamentului de luptă de infanterie, pista cu obstacole, trageri la precizie din arma pneumatică, altele.  

Concomitent în Transnistria există Organizația pentru tineret ZVEZDA înființată în 2014, care contribuie și participă la multe activități organizate în regiune pentru tineret. Aceasta a întrunit membri voluntari și are ca scop colaborarea cu ”forțele armate” din Transnistria și pregătirea tinerilor pentru eventuala încadrare în armata. Organizația Zvezda a fost constituită și finanțată de Institutul de Cercetări Strategice din Federația Rusă ai cărui colaboratori au devenit primii conducători ai acestei organizații. Organizația Zvezda este preocupată de o amplă propagandă militară în rândul tinerilor, pentru promovarea și ridicarea popularității serviciului militar în cadrul armatei transnistrene. De asemenea, membrii acestei organizații acordă un sprijin consistent locuitorilor regiunii în promovarea simbolurilor victoriei armatei sovietice în războiul II mondial, precum „Lumânarea memoriei”, panglica „Sf. Gheorghe”, sau la restabilirea portretelor rudelor care au luptat în războiul II mondial pentru participarea la acțiunea cunoscută drept „Regimentul nemuritor”.

Printre activitățile militar-patriotice mai importante, organizate pentru tineret, pot fi enumerate:

– Concursul „Tânărul patriot al Transnistriei”, care se desfășoară începând cu anul 1993, fiind o adaptare a jocului practicat în perioada sovietică „Zarniţa”. Organizatorul concursului este ministerul transnistrean al învățământului, cu sprijinul așa numitelor ministere al apărării, de interne, al securității, al justiției, căzăcimii transnistrene şi trupelor ruse staționate temporar în raioanele de est. Reprezentanții tuturor acestor structuri intră în componența colegiului de arbitri la etapa finală. Participanții la concurs sunt elevii claselor a 9-a şi 10-a. Concursul cuprinde întreg teritoriul regiunii Transnistrene. El se desfășoară în două etape: etapa inițială – locală, orășenească sau raională, unde este selectată cea mai bună echipă. Această etapă este desfășurată de obicei în lunile de primăvară. Etapa a două – finală, republicană, la care participă echipele învingătoare din prima etapă. În anul 2019 etapa finală a concursului s-a desfășurat în tabăra de odihnă „Dnestrovskie zori” din suburbia or. Bender. Numărul de participanți a constituit circa 150 de tineri. Începând cu anul 2019 la etapa republicană participă şi echipa școlii militare suvoroviste din Tiraspol. Concursul cuprinde trei categorii de probe: militar-aplicative, sportive şi de cunoștință generală cu referire la istorie, armată, eroi şi patriotism. Probele militar-aplicative includ defilarea în formație cu cântec militar, dezasamblarea şi asamblarea armamentului de luptă de infanterie, orientarea în teren, pista cu obstacole, trageri la precizie din arma pneumatică, altele. Concursul are drept obiectiv pregătirea militar-patriotică şi fizică a tinerilor, promovarea serviciului militar în rândul acestora.

– Tabăra de vară militaro-patriotică „Mars”, care se desfășoară anual începând cu anul 2004, în timpul vacanței de vară. La ea participă elevii școlilor medii. Tabăra este amplasată pe  malul râului Turunciuc Slobozia. Tabăra se desfășoară mai mult vara şi la ea participa circa 100 de elevi. Organizatorii taberei sunt reprezentanții uniunii veteranilor războiului din Afganistan, uniunii apărătorilor transnistriei şi căzăcimi transnistrene, având suportul așa numitelor ministere transnistrean al apărării şi cel de interne. Programul de activitate al taberei include antrenamente militar-sportive, prezentarea filmelor patriotice, alte activități. Obiectivul de bază al taberei fiind pregătirea elevilor pentru serviciul militar. Pe parcursul celor 10 zile de tabără, participanții desfășoară diferite concursuri istorice şi patriotice, la pregătirea fizică şi concursuri militare ca paintball, trageri la precizie din arma pneumatică, montarea şi demontarea armelor de luptă de infanterie, teste la pregătirea psihologică precum aflarea în tranșee peste care trece o blindată.

– Tabăra militar-patriotică „Moștenitorii Victoriei”, aceasta  este cea mai mare reuniune a tinerilor din regiunea Transnistreană, axată pe educația militar-patriotică a tinerei generații locale. S-a desfășurat începând cu toamna anului 2018, în tabăra de odihnă „Dnestrovskie zori”, la inițiativa liderului transnistrean  Vadim Crasnoselischii, acesta știind valoarea impactului activităților militar-patriotice, fiind el singur general în rezervă care a trecut prin activități similare la timpul său. La ea au participat circa 400 de tineri  în 30 echipe şi circa 100 de membri ai comitetului organizatoric, arbitri, personal tehnic, invitați. Participanții sunt divizați în trei categorii de vârstă, prima – studenții de la instituții precum  Universitatea „T.Şevecnco”, Universităţii inter-regionale din Tiraspol, Institutul militar şi Institutul juridic, a doua – cei din cadrul învățământului profesional de la școlile profesionale, a treia – elevii din cadrul școlilor primare, din care 7 echipe participante la concursul „patrioții transnistriei” şi 3 echipe de cadeţi  de la şcoala militară suvorovistă, şcoala republicană de cadeţi şi echipa „Юнармии” patronată de trupele ruse din Transnistria, în total 10 echipe. Tabăra include diferite concursuri şi competiții sportiv-militare, cum ar fi cunoașterea istoriei, întreceri la tragerea frânghiei, trageri la precizie din arma pneumatică, montarea-demontarea armelor de luptă de infanterie, pista cu obstacole, marș, lupta corp la corp, aruncarea la precizie a cuțitelor, alte întreceri. Activitatea taberei este dirijată de instructori reprezentanți ai structurilor de forţă şi cadre didactice din instituțiile de învățământ. Toate cheltuielile sunt acoperite de administrația liderului transnistrean.

– Activitatea militar-sportivă sub patronatul căzăcimii transnistrene. Acestea sunt organizate anual de organizația căzăcimii transnistrene de la Marea Neagră în timpul verii. La ele participă elevi din clasele superioare. Activitățile sunt axate pe educația patriotică şi pregătirea militară a elevilor. De obicei acestea se desfășoară pentru copii din familii de cazaci, în perioada de vară pe teritoriul unei tabere de copii. La festivitățile de deschidere  tradițional participă reprezentanți ai așa ziselor ministere transnistrean al apărării, al forțelor ruse din transnistria, reprezentanți ai administrației locale, precum și ai conducerii căzăcimii transnistrene. Programul de pregătire militară cuprinde pregătirea de front, montarea şi demontarea armamentului de infanterie, aruncarea grenadei de mână, trageri la precizie din arma pneumatică, pregătirea de cercetare în teren, trecerea pistei cu obstacole, ștafeta militară, alte activități. Elevilor le se prezintă filme documentare referitor la căzăcime sau educația militar-patriotică. De asemenea, organizațiile teritoriale căzăcești desfășoară periodic competiții militar-aplicative cu elevii școlilor, dedicate unor date istorice, sau în memoria unor cazaci decedați în timpul conflictului armat din 1992. Programul loc cuprind aceleași elemente de pregătire militară, menționate mai sus, dar şi lecţii privitor la căzăcimea și istoria acestora.

– Acțiuni publice care imun purtarea de către elevi a ținutei de tip militar. Anual, sunt desfășurate mai multe manifestații care solicită de la elevi purtarea ținutei de tip militar. Printre acestea sunt concursul anual „Tânărul patriot al Transnistriei”, „Moștenitorii Victoriei”, competiții interșcolare tip „Zarniţa”, plasarea capsulei timpului cu mesajul unei generații către altă, etc;

– Organizarea de excursii în unitățile militare şi al aplicațiilor desfășurate de militari, vizite la diferite expoziții cu tematică militară, printre care sunt: 

  • excursii pentru copii la aplicațiile desfășurate de efectivul batalionului de tancuri la tancodromul unității,
  • excursii în unitatea de artilerie în cadrul cărei copiii au posibilitate de a face cunoștință cu tehnica militară şi armamentul din dotarea unității, cu cazarma şi locul de instruire, cu cantina unde pot gusta bucate din meniul militar,
  • excursii pentru elevi organizate pe teritoriul detașamentului cu reacție rapidă al brigăzii cu destinație specială „Dnestr” în cadrul căror pentru vizitatori sunt expuse mai multe unități de armament şi tehnică militară din dotare, echipament special. De asemenea, elevii sunt plimbați cu o unitate de tehnică blindată şi pot vizita centrul cinologic din dotarea unității;
  • vizite la diferite expoziții de tehnică militară desfășurate cu ocazia unor sărbători cum ar fi zilei apărătorului patriei – 23 februarie, 2 martie, 9 MAI, eliberării 24 august, creării Transnistriei 2 septembrie, altele, organizate în unitățile militare și în spațiul public la care au acces tinerii;
  • minister transnistrean al apărării practică și alte metode de educație militar-patriotică, cum sunt organizarea unor vizite în școli, şcoli internat, instituții pentru copii cu dezabilități, a delegațiilor din care fac parte cursanți ai școlii militare suvoroviste şi institutului militar, ai batalionului cu destinație specială şi companiei gărzii de onoare, care prezintă mai multe elemente de luptă corp la corp, mânuirea armelor, elemente de pregătire fizică şi specială, alte expuneri ai măiestriei militare.

La aceste activități sunt prezentate expoziții de armament ușor de infanterie.

Un obiectiv important aparte în educația militar-patriotică directă a tineretului îl reprezintă –  Şcoala militară sovorovistă:

La 2 februarie 2017, în or.Tiraspol a fost creată în premieră şcoala militară suvorovistă Şcoala are capacitatea de a educa cam circa 300 de elevi. La moment în cadrul ei studiază circa 250 elevi, în clasele 5-9. Conducerea transnistreană a alocat pentru reparația și funcționarea acestei școli sumele necesare,  bugetul școlii acum fiind inclus în bugetul militar transnistrean.

De menționat, că această instituție a fost formată, cu suportul din Federația Rusă, unde astfel de școli au o îndelungată istorie și care au demonstrat impactul pozitiv asupra formării tineretului, iar la deschiderea acestei școli a fost prezent și ambasadorul de atunci al Federației Ruse în Republica Moldova Farid Muhametşin. Astfel, circa 250 de copii sunt pregătiți conform programelor de pregătire a școlilor suvoroviste din Federaţia Rusă, iar pentru a doua jumătate a anului 2019 se preconizează trimiterea suvoroviştilo transnistreni în școli similare din Federația Rusă pentru schimb de experiență.                                                                      

Elevii școlii sunt implicați în diferite activități extrașcolare publice, inclusiv cele cu caracter militar precum competiția anuală din 23 februarie a trupelor cu destinație specială ale structurilor de forță transnistrene și trupelor ruse, parade militare, alte activități.

Aportul Grupului de Trupe Ruse dislocat temporar în regiunea Transnistreană la educația militar-patriotică a tineretului din regiunea transnistreană a Republicii Moldova:

În pofida faptului că în regiunea Transnistreană este desfășurată activ o campanie de educație militar-patriotică a tinerei generații de către administrația raioanelor de est, în ultima perioadă și trupele ruse au un aport direct și pe acest segment, inspirând crearea după modelul din Federația Rusă a unei organizații de copii cu același nume – „Armata tânără”. 

Organizația obștească de copii şi tineret „Armata Tânără”:

Organizația a fost creată la 14 iunie 2018 la inițiativa şi cu sprijinul direct al trupelor ruse din Transnistria. Festivitatea de creare a organizației s-a desfășurat pe platoul unde este dislocat grupul militar rus din Tiraspol, unde elevi din Tiraspol au fost primiți în rândurile organizației obștești de tineret „Armata tânără”. Majoritate membrilor sunt copii militarilor ruşi. Comandantul trupelor ruse Zelenkov personal a înmânat insigna de membru elevilor. Festivitatea a presupus depunerea jurământului, după care înmânarea de insigne şi a drapelului. Organizația de tineret „Armata tânără” se află sub patronajul grupului militar rus, care pun la dispoziția membrilor ei baza instructiv-materială  pentru desfășurarea manifestațiilor sportive şi militar-patriotice. Odată primiți în rândurile noii organizații, membrii au beneficiat de o excursie la muzeul gloriei militare al trupelor ruse, unde s-au familiarizat  cu condițiile de trai şi de activitate ale militarilor ruşi.

Pentru eficientizarea procesului de educație militar-patriotică a membrilor organizației „Armata tânără”, conducerea grupului militar rus organizează anual în luna iulie o tabără de vară denumită „Crasnaia Zvezda”, unde copiii petrec instruirea practică în domeniul militar-aplicativ, dar şi de alte aspecte ale educației militar-patriotice. Prima ediție a taberei de vară a avut loc în perioada 11-31 iulie 2018, ea fiind amplasată pe terenul de instruire militar al trupelor ruse din suburbia oraşului Tiraspol.  În cadrul ei sunt organizate şedinţe la diferite discipline militare  cum ar fi pregătirea de front, trageri la precizie din arma pneumatică, montarea-demontarea armamentului de infanterie, orientarea în teren, amenajarea cortului, alte activități, jocuri sportive cât şi vizionarea de filme cu caracter militar-patriotic. La finalul taberei grupul militar rus organizează pentru elevi o vizită în locurile istorice din regiunea transnistreană. Totodată, periodic sunt organizate diferite competiții cu membrii organizației „Armata tânără”, precum cea la trageri la precizie din arma pneumatică, desfășurate la 4 aprilie 2019, vizite la veteranii războiului II mondial, lecţii de istorie, antrenamente de defilare pentru paradă, altele.

Organizarea de activităţi şi vizite pe teritoriul grupului militar rus, vizite ale militarilor ruşi în instituțiile școlare de învățământ, expoziții și manifestații cu tematică militară, precum: 

– organizarea mai multor activității în cadrul instituțiilor școlare de învățământ pentru tinerii claselor absolvente, axate pe tematică militar-patriotică, pe promovarea prestigiului serviciului militar și agitarea pentru înrolarea în cadrul contingentului militar rus din regiunea transnistreană. La 16 februarie 2019 a fost organizată o astfel de acțiune de militarii ruşi, întitulată o lecţie de bărbăţie ”Datoria mea-datorie patriei” pentru tinerii claselor absolvente, care vor atinge în curând vârsta de încorporare. Evenimentul fiind organizat în contextul aniversării războiului din Afganistan;

– organizarea pentru elevi a unor vizite la muzeul „Gloriei militare” de pe teritoriul trupelor ruse din Tiraspol, unde ei sunt familiarizați cu istoria grupului militar rus și victoriile purtate de trupele ruse în diferite perioade istorice. O astfel de vizită a avut loc la 20 ianuarie 2019 pentru elevii școlii militare suvoroviste din Tiraspol;

organizarea zilei ușilor deschise pe teritoriul grupului militar rus din Tiraspol cu scop de a promova imaginea pozitivă a trupelor ruse în regiune, cât și potențialul militar pe care-l posedă. La 23 februarie 2019 a fost desfășurat un astfel de eveniment, la care au participat mulți vizitatori, ce au avut posibilitatea de a se familiariza cu armamentul și tehnica militară din dotare expuse pentru vizitatori.

Educația militar-patriotică a regiuni reprezintă un element important din setul de acțiuni întreprinse de Tiraspol în vederea controlului asupra locuitorilor regiunii și menținerii tinerii generații în spiritul ”patriotismului transnistrean”, iar toate aceste aspectu sunt vitale pentru intențiile de păstrare a unui viitor separat al regiunii în detrimentul Republicii Moldova. 

Tiraspolul acordă o atenție deosebită dezvoltării spiritului militar-patriotic al populației, în special al tineretului. În acest sens, pregătirea militară primară și setul de activități militar-patriotice, cu implicarea tinerilor, reprezintă o metodă avansată pentru atingerea scopurilor de construcție a unei societăți diferite de Republica Moldova. Iar școala suvorovistă din Tiraspol este o unealtă eficientă de pregătire în stil militar-patriotic și pe viitor va servi principala sursă de completare a unei alte instituții de nivel mai înalt, care pregătește ofițerii pentru forțele aflate în afara controlului Republicii Moldova – „Institutul militar A.Lebedi”.

Astfel, educația militar-patriotică, folosită cu iscusință (vedem exemplul transnistrean), poate servi suplimentar la fortificarea societății și canalizării tineretului pe direcția patriotică, toate având un impact pozitiv asupra imaginii forțelor armate în societate, iar asta ar însemna că practicile anterioare, demonstrate a fi benefice, pot fi utile și în actualitatea de azi.