Aplicațiile strategice ”GROM-2019”

Odată cu anularea în anul curent, de către părțile semnatare, a Tratatului forțelor nucleare intermediare, nivelul securității globale a avut puternic de suferit, iar foștii semnatari ai tratatului anulat au și început activitatea intensă pentru dezvoltarea sistemelor de rachete cu rază medie, fiind astfel readusă la actualitate goana înarmărilor, cu adoptarea unor doctrine care prevăd lovirea preventivă cu capacități strategice al potențialului inamic, fiind în acest mod sporit pericolul folosirii munițiilor nucleare în cadrul degradării situației de securitate mondială. În aceste condiții, arsenalele strategice nucleare, preiau și mai mult rolul important al descurajării strategice privind posibilitatea aplicării armelor nucleare, prin fortificarea convingerii, realizabile practic, de nimicire garantată reciprocă al celor care vor aplica aceste arsenale strategice.

            Astfel, aplicațiile de anvergură majoră ”GROM-2019”, ale trupelor cu destinație strategică ale Forțelor Armate (FA) ale Federației Ruse (FR),  care se vor desfășura în perioada 15-17 octombrie 2019, vin să fortifice perceperea mondială că triada nucleară (terestră, navală, aeriană/spațială) deținută de FR sa modernizat, are capacitățile tehnice, umane, științifice, economice, nivelul necesar de pregătire/instruire a trupelor servante și conducerii politico-militare, pentru a menține, dezvolta și utiliza la necesitate aceste forțe strategice, care în rezultatul acestor aplicații vor spori rolul acestor forțe în cadrul descurajării strategice ale adversarilor.

            În cadrul acestor aplicații strategice de anvergură sporită a trupelor cu destinație strategică ale FA FR, vor fi antrenați circa 12 mii de militari din cadrul tuturor eșaloanelor de comandă, din cadrul unităților de rachete cu destinație strategică, forțelor aero-spațiale, forțele navale, celor cu destinație strategică și destinație specială, se planifică a fi executate 16 trageri cu rachete de croazieră și rachete balistice, vor fi folosite 213 lansatoare ale acestor rachete dislocate pe purtători tereștri, navali și aerieni, vor fi antrenate 105 aparate de zbor, 15 nave militare de suprafață, 5 submarine (probabil că o atenție deosebită va fi atrasă nivelului de pregătire al submarinelor strategice de generație nouă ”Borei” purtătoare de rachete nucleare intercontinentale ”Bulava”, dar și submarinelor multirol ”Yaseni” cu rachete ”Kalibr” care finalizează perioada de transmitere în trupe al unui astfel de model cu denumirea ”Kazani”), 310 unități de altă tehnică militară, iar toate activitățile, planificate în cadrul aplicațiilor ”GROM-2019”, urmează a fi petrecute la poligoane și terenuri din FR, fără a fi atrase contingente din statele partenere. Aplicațiile vizate vor fi axate, în afara scopurilor menționate mai sus, pe dezvoltarea interoperabilității și închegării acțiunilor celor patru districte militare și celor cinci comandamente militare, toate reformate, în cadrul executării în comun al unor misiuni strategice complexe, prin verificarea și sporirea deprinderilor trupelor antrenate privind desfășurarea rapidă a grupărilor de forțe strategice pe direcțiile necesare, pregătirea acestor forțe pentru folosirea la necesitate a sistemelor de armament noi de precizie sporită la distanțe mari, și în general aceste aplicații vin să avanseze multiplu nivelul pregătirii/acțiunii practice comune a noii structuri reformate a FA FR.

Suplimentar aceste aplicații vor demonstra capacitățile tehnicii noi luată în dotare de către forțele strategice nucleare, unde componentele noi, în ultimii șase ani, ocupă în jur de 81% din toate sistemele tehnice ale forțelor strategice. Procentul mare al noilor componente ale forțelor strategice nucleare, dar și purtătorilor non-nucleari, care pot la necesitate să fie dotate cu componente nucleare, a fost posibil de atins datorită dotării cu submarine strategice noi de generația a patra ”955 Borei” și ”955A Borei”, avioane strategice de bombardament modernizate TU160, TU95MS, rachete de generație nouă X101, X102 pentru purtători aerieni, continuă procesul de finalizare a verificărilor pentru sistemele ”RS28 Sarmat”, care vor fi în viitorul apropiat în dotarea trupelor strategice, în afara componentelor nucleare noi, intens se lucrează pentru a se dota cu complexe ”Iskander –M”, dotarea în curînd cu sisteme de rachete hipersonice ”Kinjal”, ”Avangard”, ”Țîrkon”, acestea toate fiind în stare să poarte la necesitate și încărcătură de luptă nucleară.

Aplicațiile ”GROM-2019” au o importanță simbolică deosebită pe fundalul expirării în anul 2021 al tratatului ”Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms, New START”, unde prelungirea acestui tratat este o mare întrebare fără un răspuns, care să inspire certitudinea că omenirea nu se va confrunta cu o nouă goană a înarmărilor nucleare ce poate avea urmări catastrofale. În cazul căderii acestui tratat, ca și cel al forțelor nucleare intermediare, nimic nu va mai reglementa, limita neproliferarea și sporirea fatală a armamentului ofensiv nuclear, iar astfel de aplicații de genul ”GROM-2019” pot demonstra eficiența răspunsului la folosirea unor astfel de arme pentru cei care dețin capacități ofensive nucleare prin nimicire reciprocă garantată, unde învingători în conflicte nucleare nu pot fi și astfel să se tempereze, și să se revadă atitudinea față de viitorul acestor arme, care pot nimici rapid civilizația umană.

Totodată, chiar dacă ”Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms, New START”, se va prelungi, asta, totuși, puțin probabil că va limita dezvoltarea/modernizarea arsenalelor nucleare, care vor păstra pentru mulți ani rolul său strategic în descurajarea adversarilor și concurenților în lumea actuală tot mai complexă și aflată într-o concurență fără precedent pentru resurse.

În contextul vizat se vede foarte clar că, forțele strategice nucleare, împreună cu dotarea/instruirea acestora, sunt în atenția de bază a conducerii politico-militare a FR, aceste forțe fiind fundamentul actual al statutului de mare putere globală a FR (de altfel și al altor mari puteri deținătoare de astfel de arsenale și în primul rând SUA), iar aplicații de genul ”GROM-2019” au rol deosebit de important în jocul geopolitic mondial dintre marile puteri, unde FR va demonstra suplimentar că are capacitățile necesare pentru ca interesele acesteia să nu fie ignorate.

Din punct de vedere general al expertizei militare, aplicațiile de proporții imense ”GROM-2019”cu certitudine vor demonstra la finalitatea acestora că, FR deține capacități ofensive impresionante, de temut, tehnico/umane strategice nucleare/non-nucleare competitive și bine instruite, iar împreună cu alte aplicații reușite, cum au fost recentele aplicații de anvergură deosebit de mare ”Țentr 2019 ”, la general vor spori imaginea FA FR reformate ca pe unele care pot rapid proiecta forțe numeroase de arme întrunite indiferent de distanță, complexitatea și proporțiile teatrului de operații, fiind în acest mod, pentru anul 2019, verificate și bine pregătite toate componentele militare ale FR.

2. APLICAȚIILE STRATEGICE ALE FA FR „ЦЕНТР-2019”. Demonstrare a forței militare.

După cum era de așteptat în luna septembrie, ca și în anii precedenți Federația Rusă a desfășurat un amplu exercițiu militar strategic de comandament și stat major internațional. De data aceasta în perioada 16 – 21 septembrie, pe 6 poligoane ale trupelor de arme întrunite (Toțkii (reg. Orenburg), Donguz (reg. Orenburg), Adanak (Republica Daghestan), Cebarkuli (reg. Celeabinsc), Iurghin (reg. Kemerovo), Aliisk (ținutul Altai)), pe două ale Forțelor Aeriene și Apărare Antiaeriană (Așuluk și Safaculevo) de pe teritoriul FR, de asemenea, în acvatoriul Mării Caspice. Pe lângă aceasta, unele epizoade de luptă cu „formațiunile militare ilegale” au fost executate pe poligoanele din afara teritoriului Federației Ruse: Șâgâs și Sarâ-Șagan (Kazahstan); Laur și Sanbuli (Tadjikistan) și Edelveis (Kârgâzstan).

Conform datelor oficiale la exercițiile militare au fost antrenate organele de conducere militară și trupele din Districtul militar Centru, Flotilei Caspice, o parte din forțele Districtului militar Est, Trupelor de desant aerian, aviației cu rază lungă de acțiune și militare de transport a Forțelor Aerospațiale, de asemenea, pentru însușirea unor acțiuni comune au fost antrenate contingente de militari din China, Pakistan, Kârgâzstan, India, Kazahstan, Tadjikistan, Uzbekistan. În total au fost antrenați în jur de 128 mii de militari, peste 20 mii de unități de armament și tehnică militară, în jur de 600 aparate de zbor și până la 15 nave de luptă și auxiliare, incluziv în acțiunile practice ale trupelor de pe poligoanele Donguz, Toțkii și Adanak de pe partea europeană a FR: militari – până la 12950 (până la 10700 militari din partea FR și până la 2250 – din partea statelor participante); tancuri – până la 250 unități; mașini de luptă pentru infanterie și transportoare blindate – până la 450 unități; sisteme de artilerie și lansatoare de rachete în salvă – până la 200 unități. 

Faza activă a exercițiilor a fost observată de președintele rus Vladimir Putin și cel kârgâz Sooronbai Jăănbecov.

O particularitate importantă a exercițiilor strategice de anvergură, desfășurate anual de către Federația Rusă este că acestea de fiecare dată adaogă elemente noi la experiența de luptă a trupelor ruse.   

Numărul mare a militarilor, armamentului și tehnicii militare, numărul statelor participante și spațiul imens pe care acestea se desfășoară ilustrează clar nivelul complex al activităților desfășurate în cadrul exercițiilor „Centru -2019”. De menționat că din cele patru districte militare ale FR, Districtul militar Centru ocupă practic același spațiu după teritoriu alături de cel mai mare District Est: la nord din Arctica și în jos departe spre sud și est.

Comparativ cu precedentele exerciții „Țentr-2015”, la exercițiile „Țentr-2019” a fost mărit considerabil numărul de militari antrenați – 128 mii vizavi de 95 mii. A fost mărit considerabil și numărul de unități de tehnică și armament antrenate –  20 mii vizavi de 7 mii. Iar faptul că la exerciții s-au alăturat mai multe state, demonstrează că abordarea a devenit mai complexă, iar operațiile comune cu parteneii sunt considerate  importante în cadrul executării misiunilor.

Caracteristic este și faptul că multe elemente din cadrul exercițiilor „Centru-2019” au fost desfășurate pentru prima dată:

– pentru prima dată echipajele elicopterelor Mi-8 au transportat o baterie de obuziere D-30 și muniții pentru acestea pe suspensii externe, fapt ce a contribuit la redislocarea subunității de artilerie în termene foarte restrânse pe diverse direcții și la mărirea capacităților de manevrare a subunităților de artilerie;

–  pentru prima dată peste 1500 de parașutiști cu peste 200 de unități de armament și tehnică din dotare au fost lansați concomitent din 80 de avioane militare de transport Il-76 ale Forțelor Aerospațiale;

– pentru prima dată echipele de servanți ale complexelor de rachete operativ-tactice „Iskander-M”, au fost redislocate din Ural pe poligonul Sarâ-Șagan din Kazahstan unde au executat lansări de rachete asupra unei baze a teroriștilor la distanță de câteva sute de kilometri;

– pentru prima dată echipele de servanți ale aruncătoarelor de flăcări grele TOS-1A „Solnțepiok” au executat lovituri prin foc în timpul ofensivei cu patru companii concomitent în componența batalionului;

– pentru prima dată exercițiile militare au fost desfășurate în afara teritoriului Federației Ruse – în Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan.

Principalele scopuri ale exercițiilor „Țentr-2019” au devenit verificarea nivelului de pregătire a organelor militare de conducere din Districtul militar Centru, corpului de comandă al contingentelor militare pentru conducerea trupelor, sporirea compatibilității și nivelului de interoperabilitate în timpul executării misiunilor comune privind menținerea păcii, apărarea intereselor și asigurarea securității în regiunea Central-Asiatică, demonstrarea stării de pregătire a FA ale FR și statelor din regiunea Asiei Centrale pentru apărarea intereselor naționale.

Totodată o deosebită importanță a fost acordată verificării nivelului de pregătire a organelor de conducere militară la planificarea și executarea regrupării trupelor la distanțe mari. Spre exemplu subunitățile de rachete operativ tactice „Iskander-M” dislocate în reg. Sverdlovsk au executat un marș combinat spre poligonul Sarâ-Șagan (estul Kazahstanului) parcurgând peste 2 mii km. De asemenea, mai multe echipaje ale aviației cu rază lungă de acțiune pe avioanele Tu-22m3 au fost redislocate din punctele de dispunere permanentă pe aerodromurile operative din Ural și Privoljia, parcurgând peste 3,5 mii km.

Manevrele exercițiilor „Centru-2019” au câștigat o greutate geopolitică semnificativă. Pe poligoanele militare au interacționat practic toate statele din Asia Centrală, de asemenea, pe lângă Rusia, trei state deținătoare de arme nucleare China, India și Pakistan, dintre care ultimele două se află într-un conflict periculos din cauza statutului regiunilor Jammu și Kașmir, iar la aceste exerciții FR a demonstrat capacitatea de a deveni pentru rezolvarea unor scopuri comune centrul unei anumite concilieri între cei care se văd mai mult prin dispozitivile de ochire ale armelor, inclusiv celor nucleare. De menționat că China a trimis la exercițiile „Centru -2019” un contingent de 1500 militari, iar India și Pakistan 140 și 90 militari consecutiv.

Componența unică a participanților dezvăluie, pe de o parte, importanța menținerii securității în regiune împotriva grupărilor teroriste, iar pe de altă parte, interesul deosebit al statelor unul față de altul. Populația statelor participante constituie un număr de peste 3 miliarde oameni, ce reprezintă o bună parte din populația de pe glob. O eventuală alianță militară dintre aceste state ar putea constitui o forță incomparabilă cu cele existente.

Rusia antrenând la exercițiile vizate puteri militare precum China și India evident că a urmărit  și scopuri geopolitice și strategice și nu în ultimul rând scopul  de a-și demonstra forța și să transmită semnale în adresa Occidentului, relațiile cu care în ultimii ani s-au deteriorat substanțial.

Recent, caracterizând ambițiile pe arena globală ale Rusiei și Chinei  secretarul american al apărării Mark Esper a declarat că Rusia este cea mai mare problemă de securitate pentru SUA în perspectiva apropiată, iar China  – o problemă enormă de lungă durată.  Această stare a lucrurilor îngrijorează tot mai mult Occidentul, îndeosebi rapiditatea cu care Rusia își poate redisloca trupe importante aflate la mii de kilometri. Diverse declarații ale oficialilor occidentali denotă că statele-membre NATO în prezent recunosc că, într-o situație de criză n-ar putea face față mobilității trupelor rusești. Anul 2020 urmează să fie un test pentru NATO care pregătesc în aprilie – mai desfășurarea unui important exercițiu cu denumirea „Defender Europe – 2020”, la care vor fi antrenate 16 state-membre ale NATO și va fi cel mai mare exercițiu de acest gen din Europa în ultimii 25 de ani, la care vor participa aproximativ 20.000 de militari (totuși fiind anvergura cu mjult mai inferioară exercițiului Centru 2019). SUA pregătește pentru perioada următoare, un desant masiv a peste 2500 de vehicule blindate în Europa, inclusiv  tancuri Abrams M1, mașini de luptă pentru infanterie Bradley M2, piese de artilerie Palatin Howitzer M109 şi diverse alte vehicule de sprijin care vor fi dislocate pe toată latura de Est a NATO – în România, Polonia, Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia şi Lituania. Evident că Rusia nu va lăsa fără răspuns viitoarele acțiuni ale SUA și NATO, iar reacția la exercițiile „Defender Europe -2020”, dar și la cele ce ar putea să mai urmeze, va fi arătată și în cadrul viitoarelor exerciții strategice „Kavkaz – 2020” – ocazie perfectă de demonstrare a forței militare. Important ca acest joc periculos să nu se transforme într-un masacru al umanității, deoarece jocurile militare pot crea în mintea unor lideri impresia că prin forțele militare se poate de hotărît problemele dintre state.

După cum sa estimat în august anul curent, în prima parte a materialului dedicat pregătirii exercițiului „Centru – 2019”, sa adeverit că exercițiul vizat a fost,  ca și alte aplicații similare, un succes demonstrat practic al sectorului de apărare modern al Federației Ruse, iar capacitățile forțelor ruse tot mai des elucidează că acestea au avansat cu mult din perioada anilor 90 ale secolului 20. Sa demonstrat că Federația Rusă, prin aceste aplicații de anvergură majoră, au fortificat în plus capacitățile sale politice, militare, economice și a complexului industrial-militar în evoluția continuă al sectorului militar și au evoluat în implementarea practicilor noi, bazate pe lecțiile însușite de a proiecta la distanțe deosebit de mari grupări de forțe întrunite, inclusiv prin implicarea aliaților săi în pofida divirgențelor dintre aceștea (India, Pakistan, China), capabili împreună să fie o concurență similară cu NATO în primul rînd, sau altor concurenți în orice zonă necesară a fi acoperită cu capacități militare operaționale, aducând un plus de valoare la aspectul descurajării concurenților săi și a menținerii aliaților, cu avansarea imaginii de producător căutat al unor utilaje militare moderne, eficacitatea cărora a fost practic demonstrată în astfel de aplicații, cu înrădăcinarea suplimentară a  perceperii la scară mondială a revenirii Federației Ruse la statutul de mare putere globală, care nu mai poate fi ignorat de nimeni.

1. Aplicațiile strategice ale FA FR „Центр-2019”. Generalități.

După lecțiile însușite în urma operațiilor militare îndelungate a Forțelor Armate ale Federației Ruse (FA ale FR) în Caucaz, inclusiv Georgia în 2008, relansarea de către FR a poziționării sale în calitate de mare putere globală, sa constatat că sunt necesare reforme profunde în cadrul FA ale FR, iar realizarea dinamică a reformelor respective transformă, extrem de rapid, armata rusă în una din cele mai importante forțe militare din lume.

Conștientizarea în FR a necesității stringente de a opera astfel de reforme complexe în sectorul militar și mai ales realizarea lor rapidă de succes, în pofida multiplelor probleme economice, de infrastructură, de restabilire sau creare de la zero a capacităților proprii științifice și de producere în domeniu, au modificat perceperea marilor puteri militare față de armata rusă, din una considerată drept o pază aproape paramilitară, dar dotată cu anumite ”praștii” nucleare învechite a unei benzinării imense, în perceperea ca pe o forță care se impune simțitor aproape în toate zonele globului, forță ce nu mai poate fi ignorată, tratată cu supremație, care grație celei mai dinamice dezvoltări printre armatele moderne atrage și cea mai mare atenție asupra acestui fenomen de renaștere militară de succes, considerat anterior aproape imposibil. Reformele vizate, pe parcurs, au inclus revizuirea complexă a formelor de organizare a forțelor, interoperabilitatea dintre genurile de arme și instituții ale statului în general, redislocarea în dependență de pericolele și amenințările de bază, asigurarea logistică a trupelor și protecție socială a efectivelor, dotarea foarte dinamică cu tehnică militară de generație nouă, etc. Un punct deosebit de important al noilor concepte de reformare fiind abordarea serioasă privind pregătirea practică a forțelor respective, reieșind din experiențele moderne proprii și celor străine în teatrele de operații, inclusiv relansarea aplicațiilor strategice în teren practicate în armata URSS, unde aplicațiile practice de anvergură la o scară deosebit de extinsă, cu atragarea întregului potențial și complex ofensiv/defensiv al statului, au adus astăzi nivelul pregătirii FA ale FR printre primele două armate ale lumii.

În acest context, verificările inopinate de anvergură a nivelului de pregătire de luptă a FA ale FR au devenit deja o tradiție, începând cu anul 2013. Practica verificărilor inopinate a stării  pregătirii de luptă a trupelor a fost implementată integral în toate unitățile și marile unități militare ale FA ale FR în perioada anilor 2013 – 2014. În luna iulie 2013 în Orientul Îndepărtat au fost desfășurate primele, cele mai ample exerciții militare de la destrămarea URSS, la care au fost antrenați 160 mii de militari și peste 1000 de unități de tancuri și tehnică blindată, Forțele Aeriene și Forțele Navale.

Mai târziu, în luna octombrie 2013 a avut loc verificarea inopinată a forțelor nucleare, spațiale, navale și aviației cu rază lungă de acțiune. Deja în anul 2014 au fost desfășurate verificările inopinate de anvergură a trupelor din Districtele militare Vest, Centru și Est.

 Inițial verificările inopinate de anvergură se desfășurau de câteva ori pe an, toate fiind orientate spre însușirea deprinderilor de executare a misiunilor de redislocare rapidă a trupelor și marilor unități militare la distanțe mari, de asemenea, executarea misiunilor de luptă în condiții complicate. De menționat că primele verificări inopinate desfășurate în anul 2013 au descoperit mari lacune la pregătirea trupelor – marile unități și unitățile militare erau atașate de propriile tabere militare și poligoanele din apropiere, fiind uitată sau delăsată capacitatea practica de regrupare la distanțe mari și în raioane necunoscute.

În prezent verificările inopinate a nivelului de pregătire de luptă a FA ale FR, reprezintă o etapă de pregătire, pentru desfășurarea principalului exercițiu strategic de anvergură de bilanț care se desfășoară o dată pe an la decizia președintelui FR, de obicei, în luna septembrie. Misiunile de bază rămânând redislocarea militarilor și tehnicii militare din dotare la distanțe mari, crearea grupărilor de trupe pe direcțiile cheie și folosirea practică a aviației și mijloacelor de apărare antiaeriană. Important rămâne și faptul că punerea în dotare a noilor tipuri de armament și tehnicii de luptă necesită, de asemenea, condiții în care militarii urmează să le însușească, iar exercițiile de asemenea anvergură reprezintă o posibilitate practică de a demonstra capabilitățile reale ale trupelor și a demonstra pentru potențialii cumpărători tehnică militară rusă. Conform datelor oficiale în anul 2019 FA ale FR trebuie să primească în dotare peste 1,2 mii de unități de tehnică auto și blindată, de asemenea, 1,5 mii de modele de armament de rachete și artilerie. 

Denumirea aplicațiilor de anvergură deosebit de mare depinde de districtul militar pe teritoriul căruia acestea se desfășoară. De obicei, sunt antrenate forțe și mijloace din alte districte militare. Astfel în anul 2014 s-au desfășurat exercițiile de comandament și stat major „Vostok – 2014”, în cadrul cărora a fost executată redislocarea trupelor din regiunea de Vest în cea de Est, la o distanță de până la 12 mii km. La acestea au fost antrenați peste 150 mii de militari, peste 8 mii de unități de tehnică specială și de luptă, până la 85 de nave și 650 de aparate de zbor. Acțiunile practice s-au desfășurat pe teritoriul a 13 subiecți ai FR.

Ulterior aceste exerciții militare strategice de anvergură de bilanț au fost desfășurate sub numele de „Țentr-2015” – pe teritoriul Districtului militar Centru; „Kavkaz – 2016” – pe teritoriul Districtului militar Sud; „Zapad 2017” – pe teritoriul Districtului militar Vest; ”Vostok – 2018” – pe teritoriul Districtului militar Est.

Reieșind din practica vizată, în luna septembrie urmează să fie desfășurate exercițiile strategice de comandament și stat major de anvergură „Центр-2019” („Țentr – 2019”), care este considerată cea mai mare activitate la pregătirea de luptă după anvergură din cele peste 3,5 mii de activități principale planificate pentru anul 2019. De la începutul anului 2019 până la 1 iunie, cu scopul de a stabili starea reală din trupele Districtului militar Centru, au fost desfășurate 31 de verificări inopinate pentru examinarea nivelului pregătirii de luptă a FA ale FR. O serie de verificări inopinate au început odată cu noua perioadă de instrucție de la 1 iunie 2019, misiunea principală a căreia este pregătirea pentru exercițiile strategice „Țentr – 2019”.

De menționat că, în Districtul militar Centru intră 29 de regiuni ale FR din trei districte federale, de asemenea, unele obiective militare din străinătate – baza militară 201 din Tadjikistan, baza militară Kant din Kârgâzstan și subunitățile militare din Kazahstan.

Precedentele exerciții militare „Țentr – 2015” s-au desfășurat în perioada 14-20 septembrie  pe 20 poligoane terestre, navale, aeriene și pe porțiuni de teren de pe teritoriile districtelor militare Centru şi Sud. Conform datelor oficiale în total au participat în jur de 95 mii de militari, peste 7 mii de unităţi de armament şi tehnică militară, până la 170 de avioane şi 20 nave maritime, inclusiv în partea europeană a FR pe poligoanele „Toţkii” şi „Donguz” – pînă la 12 mii de militari, peste 470 de mașini blindate, în jur de 90 tancuri, peste 350 de maşini de luptă pentru infanterie, pînă la 130 de transportoare blindate, în jur de 20 lansatoare de artilerie reactivă. La aplicații au fost antrenate  organele de conducere militară şi trupele Districtului militar Centru, Flotilei Caspice, Trupelor de desant aerian, aviației cu rază lungă de acțiune și de transport, Forțelor aero-spațiale, de asemenea, organele de conducere şi subunitățile MAI, Ministerului pentru situații excepționale, Serviciului federal de securitate (FSB), Serviciului federal de pază (FSO) şi Serviciul federal pentru combaterea traficului de droguri (FSKN) ale FR, grupul operativ şi subunitățile din partea FA ale Republicii Kazahstan, care intră în componența Forțelor colective cu reacție operativă ale ODKB.

La exercițiile strategice „Țentr -2019”, de asemenea,  este planificată participarea unui contingent de militari din Kazahstan. Totodată pentru prima dată exercițiile militare „Țentr – 2019” urmează să fie desfășurate nu doar pe teritoriul FR, dar și unor state din Organizația acordului de securitate colectivă (ODKB) – Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan. În contextul dat comandantul Districtului militar Centru general-colonel Alexandr Lapin a declarat că trupele din subordine sunt pregătite să reacționeze adecvat asupra amenințărilor și pericolelor care apar în regiunea Asiei Centrale. Acesta, de asemenea, a menționat că în prezent pe direcția strategică Central Asiatică se păstrează înrăutățirea situației politico-militare, aducând ca exemplu situația degradantă din Afganistan, care poate deveni un spațiu pentru noi grupări teroriste, de unde ar putea să se deplaseze pe întregul spațiu Eurasiatic, provocând astfel un factor global de destabilizare. Orice schimbare bruscă a situației poate genera într-un conflict armat.

Trebuie de menționat că anvergura, caracterul permanent și regularitatea cu care sunt desfășurate exercițiile inopinate a stării de pregătire de luptă a FA ale FR îngrijorează tot mai mult comunitatea internațională care învinuiește FR de agresiune. Rusia a demonstrat  pe lângă sporirea continuă a capacității de luptă a trupelor, însușirea noilor tipuri de armament puse în dotarea forțelor armate, care tinde să atingă nivelul de 100% în următorii ani, că este o putere globală și că nu merită să fie neglijată de către statele avansate la soluționarea diverselor probleme cu care se confruntă acestea la nivel global, în special cele ce țin de securitate, economie și geopolitică.

Pe fundalul crizei ucrainene, în care Rusia este tratată de către Ucraina, SUA, UE și statele membre NATO ca stat agresor, creșterea acesteia ca forță militară este mai întâi de toate privită ca o amenințare directă asupra securității statelor ce au frontiere comune cu FR în special din partea occidentală, de exemplu, statele Baltice și Polonia, care sunt campionii diverselor învinuirii în agresiune a FR. Nu este exclus că exercițiile militare de anvergură sus-menționate să examineze diverse scenarii militare ce vizează aceste state, inclusiv prin folosirea armamentului nuclear tactic, sau celor precum au fost cele din cadrul exercițiilor „Zapad – 2017”, la care au fost antrenate subunități militare din Bielorusia. Atunci rolul de inamici convenționali l-au jucat statele convenționale – Veişnoria, Vesbaria şi Lubenia, care pe hărţile ministerelor MA al FR şi Bielorusiei coincideau cu Bielorusia de Vest, Lituania şi Letonia, nordul Poloniei. Atunci președintele Comitetului Militar al NATO, generalul ceh Peter Paul, a declarat că exercițiile vizate sunt similare pregătirilor pentru un război de anvergură, explicând aceasta, în primul rând, prin faptul că nu au fost destul de transparente, deși statele vizate, membrii NATO, vecinii FR au avut posibilitatea să vadă mersul acestor exerciții prin observatorii oficial invitați.

Indiferent de teritoriile pe care aceste aplicații strategice se desfășoară, Vest, Sud, Centru sau Est  statele din Occident le privesc ca amenințări directe asupra securității sale și aceasta din motivul, pretinsei lipse a transparenței acestora, caracterului inopinat în care se desfășoară și mobilității rapide a trupelor rusești, care în termene restrânse pot redisloca trupe și să proiecteze forțele necesare la distanțe de mii de km, aduse din diverse puncte ale FR. Ministerul Apărării al Norvegiei a calificat deja exercițiile „Țentr – 2019” ca semn îngrijorător, deoarece acestea urmează să fie desfășurate inclusiv în regiunea Arcticii, în apropierea frontierelor sale.

Principalul obiectiv strategic al FR, pe parcursul exercițiului ,,Țentr-2019”,va fi, ca și în cazul celorlalte aplicații de o anvergură similară, de a consolida în continuare capacitatea forțelor proprii, în cooperare cu aliații, în desfăşurarea unor operaţiuni de luptă de mare intensitate la nivelul teatrului de război cu proiectare rapidă a forțelor în spațiile de interes. Exerciţiul este important pentru că vine să descurajeze militar concurenții FR și să demonstreze la modul practic că, aceasta are capacitatea reală de a interveni la necesitate în zonele sale de interes, și că FR deține arsenalul de capacități pregătite pentru a-şi apăra interesele pe cale militară la necesitate, şi de a se opune oricărui concurent, inclusiv față de cei care în perceperea FR prea tare s-au apropiat cu capacităţi ofensive de hotarele sale şi al aliaţilor acesteia.

La general poate fi deja anticipat, că exercițiul „Țentr – 2019”  va fi  ca și alte aplicații similare, un succes demonstrat practic al sectorului de apărare modern al Federației Ruse, iar capacitățile forțelor ruse au avansat, și-au sporit suplimentar interoperabilitatea practică a trupelor proprii şi aliaților săi. Federația Rusă, prin aceste aplicații de anvergură majoră, vor fortifica în continuare capacitățile sale politice, militare, economice și a complexului industrial-militar în evoluția continuă al sectorului militar, vor evolua în implementarea practicilor noi, bazate pe lecțiile însușite de a proiecta la distanțe deosebit de mari grupări de forțe întrunite, inclusiv prin implicarea aliaților săi, capabili împreună să fie o concurență similară cu NATO în primul rînd, sau altor concurenți în orice zonă necesară a fi acoperită cu capacități militare operaționale, aducând un plus de valoare la aspectul descurajării concurenților săi și a menținerii aliaților, cu avansarea imaginii de producător căutat al unor utilaje militare moderne, eficacitatea cărora a fost practic demonstrată în astfel de aplicații, cu înrădăcinarea suplimentară a  perceperii la scară mondială a revenirii Federației Ruse la statutul de mare putere globală, care nu mai poate fi ignorat.

IV. POTENȚIALUL MILITAR CONTEMPORAN AL FORȚELOR ARMATE ALE FEDERAȚIEI RUSE VIZAT PRIN PRISMA APLICAȚIILOR DE AMPLOARE, CONCLUZII FINALE

În urma analizării aplicațiilor de anvergură majoră cum sunt ,,Zapad-2017” şi ,,Vostok-2018” putem evidenția că:

Sub diverse învinuiri reciproce ale marilor puteri s-a reanimat  ”neoficial” noul „război rece” dintre aceștia și mai ales dintre NATO şi FR, care au sporit bugetele pentru apărare, pornind o noua goană a înarmărilor. Se multiplică luptele în spaţiul informațional şi cel cibernetic, actorii implicați demonizarea o sporire a intimidărilor și încercării de a se descuraja reciproc pe toate părţile, inclusiv prin demonstrație de forță în cadrul unor aplicații de anvergură cu implicări internaționale, toate acestea evoluând pe fundalul problemelor de securitate majore cu care se confruntă lumea la moment.

Declarațiile potrivit cărora exercițiile militare rusești la hotarele sale sunt în mod inevitabil un precursor al intervenției în afară, sunt un exemplu de selecție subiectivă. ,,Vostok-2018” nu poate fi exact calificat ca o pregătire pentru un război mondial la scară largă, așa cum sa întâmplat cu exercițiul ,,Zapad-2017”, când mulți au supraestimat exercițiul și au discutat despre probabilitatea ca acesta să servească drept acoperire pentru o ocupație rusească a Belarusului, statelor baltice, Poloniei, etc, și/sau o nouă invazie asupra Ucrainei, aspect care nu sa adeverit, iar FR si-a sporit deosebit de mult imagine de mare putere globală, în special din punct de vedere militar.

Acestea exerciții ample și semnificative din punct de vedere politico-militar, arată clar că FR are capacitățile necesare să acopere cu forțe întreg teritoriul său enorm, că forțele sale militare s-au modernizat ca și dotare, tehnologii noi și modalitate de aplicare, luînd la înarmare experiența practică din multiplele conflicte în care a fost implicată de-a lungul anilor, inclusiv experiența încă în acumulare din Siria.

Aplicațiile vizate, cât și alte aplicații ale trupelor ruse, au elucidat că, forțele ruse modernizate, nu mai sunt forțele armate ruse post-sovietice demoralizate, degradate ca dotare și capacități, rezumate doar la imaginea de o pază dezorganizată a unei colosale stații de alimentare cu carburanți și care este un lansator incert și învechit de arme nucleare. Acum trupele ruse au demonstrat că, nu doar capacitățile nucleare sunt un punct forte al armatei ruse, dar și alte capabilități militare sunt aduse la un nivel operațional care transformă Forțele Armate ale FR într-un adversar capabil să concureze aproape la egal cu NATO.

Prin aceste exerciții FR demonstrează Occidentului, Chinei, Japoniei, că FR nu va tolera posibile atentări asupra propriului teritoriu, implicit, prin efectuarea cu succes a unor manevre de o astfel de anvergură deosebit de mare, FR câștiga și în comoditatea de poziționare ca și mare putere globală  în discuții cu alte mari puteri, alți actori ai relațiilor internaționale.

Rusia a indicat că nu este interesată într-o intervenție în forță în zona Baltică, atât pentru că nu vrea să ocupe un teritoriu ostil, dar și pentru că liderii săi continuă să aibă încredere în determinarea NATO de a-și respecta garanțiile articolului 5 față de statele membre  prin forță armată. 

Totodată, după locul desfășurării aplicațiilor (partea europeana şi asiatică) devine clar cu cine și împotriva cui prietenește de fapt Rusia. Tradițional, Rusia și fosta URSS avea ca adversari în est China, Japonia și SUA. Acum, cu aceste manevre FR  încearcă să descurajeze SUA, atrăgând China de partea sa pe fundalul relațiilor tot mai tensionate americano-chineze, însă prietenia FR cu China poate fi o mare greșeală a actualei puteri din Rusia. În condițiile în care Rusia este inferioară la capitolul resurse umane, financiare, orice colaborare poate fi folosită de China și ca metodă de expansiune indirectă în FR cu preluarea treptată a supremației în acest tandem totuși încă destul de fragil.

Un scop aparte exercițiul l-a avut și pe direcția Japoniei, căreia sa dat un semnal serios prin acest exercițiu strategic, care combinat cu propunerea lui Putin de a încheia necondiționat un tratat de pace, vine să aducă fisuri în relațiile Japonia-SUA, deoarece Japonia intimidată de forța militară a FR, combinată cu tentația de multiple propuneri de cooperare economică avantajoase părții japoneze, în condițiile fluctuației negative a economiei globale pe fundalul creșterii concurenței pe piețele mondiale. Perspectiva încheierii tratatului de pace ruso-japonez, poate aduce Japonia să promoveze o politică mult mai independentă de interesele SUA pe direcția FR, care caută căi de poziţionare cât mai sigură în spațiul său de interes geopolitic.

Suplimentar, aplicațiile ,,Vostok-2018” şi ,,Zapad-2017” au confirmat că complexul industrial-militar rus, poate produce tehnică militară modernă, capabilă să satisfacă necesitățile militare în cadrul unui război modern. Tehnica militară modernizată și modelele noi participante la aplicații. au fost testate practic, au demonstrat o înaltă calitate și capacități de luptă în condiții dificile foarte apropiate de cele reale, în teren accidentat, și condiții climaterice diverse, unde se impunea o înaltă calitate a tehnicii cu o deservire simplă, fără a avea o posibilitate de mentenanță avansată ca în condițiile unor baze staționare în punctele de dislocare permanentă. Astfel, prin demonstrarea practică suplimentară a capacităților tehnicii militare la exercițiile vizate, complexul industrial-militar rus și parțial cel chinez, au primit o nouă posibilitate de a avansa ca prestigiu și căutare pe piețele mondiale de tehnică  militară și armament, devenind un concurent și mai serios pentru industria militară occidentală, iar concurența pe piața de armament și tehnică militară este extrem de sporită, și adusă la anumite conflicte în derulare din cauza achizițiilor de tehnică rusă (S400 în Turcia, China, alte modele de tehnică cum ar fi avionul Su 35 achiziționat de China, etc, care au dus la conflicte politico-economice dintre aceste state și SUA în special).

La general poate fi concluzionat, că exercițiile „Zapad – 2017” şi ,,Vostok-2018” au fost un succes demonstrat practic al sectorului de apărare modernizat al Federației Ruse, iar capacitățile forțelor ruse au sporit prin stabilirea interoperabilității practice a trupelor ruse şi aliaților săi. Federația Rusă prin „Zapad – 2017” şi ,,Vostok-2018” a arătat că are capacitatea politică, militară, economică, științifică și de producere necesare să proiecteze grupări de forțe întrunite, inclusiv prin atragerea partenerilor externi, capabile să fie o concurență egală (sau foarte apropiată)  cu forțele NATO și altor actori ai relațiilor internaționale, în orice zonă, fie ea în partea europeană sau asiatică, necesară a fi acoperită cu capacități militare operaționale, aducând un plus de valoare la aspectul descurajării adversarilor săi și menținerii aliaților, fortificând suplimentar faptul revenirii Federației Ruse la statutul de mare putere globală, cel puțin în sectorul militar.

Totodată, chiar și în condițiile relațiilor deteriorate dintre marile puteri, apare speranța, că analiza corectă, fără a fi orbită de diferite preconcepții și orgolii, a riscurilor și urmărilor adoptării soluțiilor militare pentru rezolvarea divergenților dintre state, combinate cu revoluționarea tehnologiilor militare care pot cu mare probabilitate garanta nimicirea adversarului, să stopeze definitiv, măcar între marile puteri nucleare, dorința de utilizare a forțelor armate unul contra altuia. Toată experiența războaielor și diverselor conflicte trebuie să impună revizuirea conceptului de utilizare a forței militare ca și soluție de rezolvare a divergenților, iar contra celor mai mici să fie în general anulată ca și abordare din motiv că cel mare nu are imagine bună când știe că fără pedeapsă poate insulta sau impune altuia mai mic voința sa. Forțele militare trebuie să fie funcționale exclusiv pentru apărare și impunerea păcii în cadrul unor activități internaționale cu aprobare ONU, iar abordarea prin tratative a tuturor problemelor dintre state, fără a lua în calcul folosirea armelor, trebuie să devină o normă internațională obligatorie.

III. POTENȚIALUL MILITAR CONTEMPORAN AL FORȚELOR ARMATE ALE FEDERAȚIEI RUSE VIZAT PRIN PRISMA APLICAȚIILOR DE AMPLOARE, ANALIZA APLICAȚIILOR – „VOSTOK – 2 0 1 8”

1.8  Aspectele generale:

În perioada 11-17 septembrie 2018, pe teritoriul Federației Ruse, în regiunile din Siberia și Orientul Îndepărtat, sub conducerea nemijlocită a Ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, a fost desfășurat cel mai mare exercițiu militar strategic din 1981 până în prezent – ,,Vostok-2018”. La exercițiul ,,Vostok-2018” au participat forțele și mijloacele din cadrul districtelor militare Centru (care include structurile militare din Siberia, Ural şi Privoljsk, având comandamentul general la Ekaterinburg), Est (care acoperă partea orientală a FR, cuprinzând Zabaikalie şi Orientul Îndepărtat, cu statul major la Habarovsk, căruia se subordonează şi Flota rusă din Pacific), precum și Flota de Nord a Forţelor Navale. Principalele acțiuni ale forțelor au avut loc în poligoanele „Țugol”, „Bamburovo”, „Radygino”, „Uspenovskii”, „Bikin”, inclusiv în poligoanele Forțelor Aeriene și Forțelor Apărare Antiaeriană „Litovko”, „Novoselskoe”, „Telemba”, ,,Golful Anna”, de asemenea în mările Bering, Ohotsk, a golfurilor Avacha și Kronotskii. Obiectivele principale ale acestor exerciții au fost verificarea nivelului de pregătire al eșaloanelor superioare la planificarea și desfășurarea manevrelor de redislocare a forțelor pe distanțe deosebit de mari; organizarea interacțiunii între Forțele Terestre, Aeriene și Navale; perfecționarea și acumularea experienței noi de către comandanții de toate nivelurile, privind  procesul de comandă și control al forțelor în cadrul pregătirii și desfășurării operațiilor militare pe teatre de operații extinse ca spațiu și cu teren accidentat. Tema generală a acestor manevre a fost „Utilizarea forțelor pentru asigurarea securității militare a FR în teritoriile de est”, care s-au realizat în două etape. În prima etapă comandamentele operaționale ale Districtelor Militare de Est, Central şi a Flotei de Nord a Forțelor Navale au efectuat manevre de proiectare a forțelor în Teatrul de Est de operații militare. În a doua etapă, eșalonul superior a exersat conducerea grupărilor de forțe întrunite în cadrul escaladării unui conflict militar pe întregul teatru de acțiuni militare.

Acțiunile forțelor în timpul exercițiului ,,Vostok-2018” au fost efectuate în conformitate cu prevederile Acordului dintre Federația Rusă și Republica Kazahstan, Republica Kârgâzstan, Republica Tadjikistan și Republica Populară Chineză, privind consolidarea încrederii în domeniul militar în zona de frontieră de la 26 aprilie 1996.

Prezent la aceste exerciții a fost președintele FR, Vladimir Putin, care a inspectat aplicațiile militare ,,Vostok-2018” din poligonul ,,Țugol”, Ținutul Transbaikal, urmărind din punctul de comandă a grupării aplicațiile ,,Vostok-2018”, unde pe 13 septembrie 2018 s-a finalizat principala etapă. La exercițiu președintele rus Vladimir Putin, a declarat că: ,,Federația Rusă este un stat iubitor de pace, care nu are și nu poate avea planuri agresive. Politica noastră externă vizează cooperarea constructivă cu toate ţările interesate de acest lucru”, totodată a menționat că: ,,Rusia va continua consolidarea efectivelor militare pentru apărarea propriei suveranități şi a aliaților. Este datoria noastră faţă de patrie să fim pregătiți pentru apărarea suveranității, securității și intereselor naționale și dacă este necesar, să oferim susținere aliaților. Vom continua consolidarea forțelor armate, le vom echipa cu cele mai noi arme și tehnologii, și vom dezvolta cooperarea militară internațională”.

În total la acest exercițiu au fost implicați circa 300.000 militari, 36.000 de tancuri, transportatoare blindate și mașini de luptă, 1200 lansatoare de rachete reactive, peste 1.000 de avioane, elicoptere și aeronave fără pilot, peste 80 nave maritime militare. Totodată, în cadrul aplicațiilor vizate, au participat unități și echipamente militare din Mongolia și China (aproape 3200 militari, 13 tancuri ,,Tipe-99”, care este cel mai avansat tanc din China și a fost rar deplasat în străinătate, la fel 24 elicoptere și 6 aeronave au participat la exercițiile din regiunea siberiană ,,Zabaikalsk”, în poligonul ,,Ţugol”).

1.9. Cronologia activităților de bază planificate și desfăşurate la exercițiu:

Forțele Navale:

– 11.09.2018: Gruparea navală, preconizată pentru participarea la exercițiul ,,Vostok-2018”, formată din nava anti-submarin ,,Vice-Admiral Kulakov”, împreună cu navele care dețin capacitatea de a desanta trupe ,,Kondopoga” și ,,Alexandr Otrapovskii” din componența Flotei de Nord a Forțelor Navale, a sosit în zona ,,Mării Ohotsk” și a inițiat pregătirea către operațiunea de desantare a trupelor pe un litoral neamenajat.

– Grupările navale din componența Flotei Pacificului au desfășurat deplasarea din punctul de dislocare permanentă – în zona de operații din regiunea ,,Primorie”, pentru îndeplinirea misiunilor din cadrul manevrelor ,,Vostok-2018”. Pe parcursul deplasării, echipajele au îndeplinit misiuni de organizare a apărării antiaeriene precum și de stabilire a legăturii circulare cu întreaga formațiune a Forțelor Navale participante la exercițiu. În zona de operații din regiunea ,,Primorsk”, gruparea navală a executat manevre de luptă împotriva submarinelor și grupărilor navale ale adversarului imaginar. Concomitent, forțele de coastă din Pacific, au desfășurat un complex de activități pentru siguranța forțelor în timpul desantării acestora de pe navele maritime pe litoral, asigurând totodată apărarea antiaeriană a zonei.

– Subunitățile de Infanterie Marină din componența Flotei Pacificului, dislocate în regiunea ,,Primorie”, efectuând îmbarcarea armamentului și echipamentului militar în unitățile de tehnică din dotare, au desfășurat un marș spre raionul de îmbarcare pe navele(care dețin capacitatea de desantare a trupelor) ,,Peresvet”, ,,Nicolai Vilkov” și ,,Admiral Novelskii”, situate în golful ,,Desantni” din regiunea ,,Vladivostok”. Ulterior, aceste subunități au desfășurat acțiuni de îmbarcare a mașinilor de luptă de infanterie ,,BMP-2”, sistemelor de artilerie autopropulsată ,,Gvozdika”, transportoarelor amfibii blindate ,,BTR-82A”, sistemelor de artilerie reactive ,,Grad”, precum și a efectivului de Infanterie Marină. După ieșirea în mare a navelor, acestea au efectuat manevre defensive, testând capacitatea de acțiune în comun a forțelor. Ulterior subunitățile de Infanterie Marină din componența Flotei Pacificului și Brigada de Infanterie Motorizată din zona arctică, au desfășurat în apele ,,Mării Ohotsk”, în două etape, exerciții tactice de desantare a efectivului și tehnicii pe o porțiune neamenajată de litoral. În prima etapă a exercițiului, subunitățile de Infanterie Marină au efectuat forțarea porțiunii de litoral, fiind puternic sprijiniți de către sistemele de armament instalate pe anti-submarinul ,,Vice-Admiral Kulakov”, inclusiv de elicopterele ,,Ka-27”, totodată asigurând apropierea de litoral a forțelor de bază îmbarcate pe navele ,,Kondopoga” și ,,Alexandr Otrapovskii”. În cea de-a doua etapă, a fost antrenat un complex de elemente de desantare a efectivului și tehnicii militare.

12.09.2018: Un grup de nave format din 10 dragoare de mine și 15 nave anti-submarin din componența Flotei Pacificului, au asigurat un regim necesar de navigare în apele Oceanului Pacific și a Mării Okhotsk. Acestea au desfășurat un set de activități de căutare și dragare a minelor, și navelor submarine, în colaborare cu aviația maritimă în componența avioanelor anti-submarin ,,Il-38” și elicopterelor ,,Ka-27PL”. Toate datele cu privire la operațiunile de dragare a minelor au fost transmise direct la punctul de comandă al Forțelor Navale participante la exercițiu.

– Gruparea navală a Flotei Pacificului, în componența distrugătorului ,,Bîstrîi” și a două fregate, au lansat rachete asupra unor ținte maritime situate la o distanță de circa 100 km. Siguranța zonei de lansare a fost asigurată de către 10 nave din componența Flotei Pacificului, precum și de către aviația marină.

14.09.2018: Gruparea navală formată din nava anti-submarin ,,Vice-admiral Kulakov” și a navelor care au capacitate de a desanta efectiv ,,Alexandr Otrakovskii” și ,,Kondopoga” au desfășurat activități de căutare-salvare în apele Mării Bering, cu scopul de a acorda ajutor navei naufragiate în apele din zona ,,Calea marină de nord”.

– Gruparea navală a Flotei Pacificului, compusă din crucișătorul ,,Vareag”, navele anti-submarin ,,Admiral Vinogradov” și ,,Admiral Panteleev”, a desfășurat antrenamente pentru testarea capacității de manevrare și organizare a apărării antiaeriene, executarea serviciilor în ture, menținerea legăturii cu punctul de comandă pe timpul executării misiunilor reale anti-submarin în condiții complicate de bruiaj.

15.09.2018: Mai multe nave din cadrul Flotei de Nord, au efectuat exerciții de luptă împotriva submarinelor în Marea Ohotsk. În cursul exercițiului, echipajul navei ,,Vice-admiral Kulakov”, a efectuat un set de măsuri pentru căutarea submarinelor cu ajutorul sistemelor hidro-acustice de bord, precum și cu utilizarea elicopterului anti-submarin ,,Ka-27PL”. În timpul zborului, echipajul elicopterului a efectuat operațiuni de căutare folosind stația hidroacustică de adâncime. La anumite etape ale exercițiului, s-au desfășurat acțiuni de constrângere condiționată a submarinelor de a urca la suprafață prin aplicarea condiționată a întregului complex de arme anti-submarine. Echipajul navei a executat o serie de exerciții de apărare a navei contra atacurilor submarinului inamic convențional cu implementarea elementelor de manevră anti-submarin.

Forțele Aeriene:

– 12.09.2018: Echipajele avioanelor de luptă ,,Mig-35BM” ale formațiunilor aeriene din regiunea ,,Krasnoyarskii Krai” și ,,Permi” au fost redislocate pe aerodromurile din teatrul de operații pentru îndeplinirea misiunilor de monitorizare a spațiului aerian, protecția forțelor împotriva atacurilor aeriene ale adversarului potențial, precum și împotriva lovirii cu rachete de către acesta.

            – Bombardierele strategice ,,TU-95MC” au efectuat lansarea practică a rachetelor de croazieră de la o înălțime de 5.000, metri asupra țintelor adversarului potențial, aflate în poligonul ,,Telemba”. Bombardierele, au decolat de pe un aerodrom situat la 2.000 km distanță față de ținte, efectuând alimentarea în zbor prin intermediul avioanelor ,,Il-78”, iar pe întreg parcursul itinerarului de zbor, bombardierele strategice au fost asigurate de către echipajele avioanelor de vânătoare ,,Su-35S”.

14.09.2018: Echipajele avioanelor de luptă, de bombardament și de asalt ,,Su-30SM”, Su-34”, Su-24M” și ,,Su-25”, în poligonul ,,Muhor-Kondui” lângă localitatea ,,Cyta” au nimicit țintele terestre, care reprezentau o baterie de artilerie, o coloană de tancuri și o companie de Infanterie Motorizată, aflate în coloană de marș, prin lansarea rachetelor nedirijate și aruncarea bombelor de calibru diferit. Coordonatele țintelor au fost oferite de către un avion-cercetaș ,,Su-24MP”. În cadrul exercițiului au fost implicate peste 30 de avioane.

– În poligonul ,,Țugol” a fost lansat avionul de comandă și detectare a țintelor ,,A-50U”, cu scopul de a detecta țintele de la mare distanță și a evita lovirea forțelor proprii de către aviația adversarului potențial. Echipajul împreună cu întregul complex de avioane de luptă au executat serviciul în aer, cu transmiterea coordonatelor țintelor către avioanele de vânătoare cu misiuni de interceptare ,,Mig-31”, ,,Su-35S”, ,,Su-30SM” care executau serviciul de luptă pentru apărarea antiaeriană al Districtului Militar Est. Întrebuințarea avionului ,,A-50U” a permis detectarea țintelor peste distanța de 200 km, până la intrarea în aria de responsabilitate al Districtului.

15.09.2018: Echipajele bombardierilor cu rază lungă de acțiuni ,,Ту-22М3” din cadrul Forţelor Aerospațiale ale Federației Ruse, au efectuat bombardamente pe poligonul aerian din regiunea,,Trans-Baikal”, distrugând obiectivele de pe poligonul inamicului potențial. Echipajele au lovit ţintele unde erau dislocate pistele și avioanele adversarului, depozitele şi punctul de comandă al aerodromului. În cadrul bombardamentelor au fost folosite bombe cu o greutate de 500 kg. În total în zbor au fost implicate mai mult de zece bombardiere cu rază lungă de acţiune ,,ТU-22М3” din cadrul Forţelor Aerospațiale ale Federației Ruse.

– O formațiune de aeronave ,,Su-30SM”, îndeplinind rolul inamicului, s-a apropiat de zona de responsabilitate a unităților de apărare antiaeriană din cadrul Districtului Militar de Est. Ca răspuns au fost ridicate în aer echipajele avioanelor de interceptare ,,Mig-31” şi ,,Su-35S”. După ce au primit coordonatele ,,inamicului”, echipajele au efectuat lansări convenționale de rachete, iar apoi au executat cu echipajele aeronavelor ,,Su-30SM” elemente ale manevrelor de luptă aeriene. Interceptarea la timp şi stoparea ţintelor aeriene au permis prevenirea atacurilor inamicului,,imaginar” asupra Districtului Militar de Est.

17.09.2018: Echipajele aeriene din cadrul Forţelor Aerospațiale Ruse ale Districtelor Militare Central și de Est, precum și Forțele Aeriene ale Armatei Populare de Eliberare din China, participate la manevrele „Vostok-2018“, au început decolările de pe aerodromurile din teatrele de operații în punctele de dislocare permanentă. În cadrul exercițiului ,,Vostok-2018” au participat echipajele aeronavelor Forțelor Aeriene ale Federației Ruse: ,,ТU-95МS, ТU-22М3, Il-76, An-12, Аn-26, Su-35S, Su-30SM, Su-34, Su-24М, Su-25, Мig-31”, elicopterele: ,,Ка-52, Мi-24, Мi-26, Мi-8”, la fel şi echipajele bombardierilor ,,JH-7A” şi elicopterelor: ,,Мi-171, Z-9, Z-19” din partea Chinei.

Forțele Aeropurtate:

– 11.09.2018: La prima fază a exercițiul strategic „Vostok-2018”, au participat mai mult de 6.000 de militari din cadrul a trei formațiuni militare și două unități militare independente ale Forțelor Aeropurtate. Pe parcursul antrenării acțiunilor practice ale trupelor, au fost implicați mai mult de 900 de mașini blindate. Dislocarea trupelor aeropurtate implicate în exercițiu, pe teritoriul regiunii ,,Trans-Baikal” a fost efectuată într-un mod combinat, atât pe cale aeriană cât și feroviară.

12.09.2018: Un pluton de cursanți ai anului IV din cadrul Institutului de Forțe Aeropurtate ,,V.F.Marghelov”, din orașul Rezani, au fost îmbarcați în avioanele ,,Il-76MD” împreună cu 50 unități de tehnică militară din dotare (,,BMD-2K-AU”, ,,BTR-D”, ,,2S-9 Nona”), apoi desantați împreună cu tehnica militară pe un poligon din regiunea ,,Zabaikalskii Krai”.

13.09.2018: Formațiunile militare ale Forțelor Aeropurtate din regiunea ,,Ulan-Ude” în componența a 700 de militari și 51 unități de tehnică militară de tip ,,BMD-2”, au efectuat zboruri pe o distanță  de peste 1.000 km, îmbarcându-se pe poligonul ,,Belaia” din regiunea ,,Irkutsk” în 25 avioane de tip ,,Il-76MD”. În cadrul aceluiași exercițiu, formațiunile au executat manevre cu desantarea efectivului împreună cu tehnica militară în poligonul ,,Țugol”. Este de menționat faptul, că desantarea a fost efectuată pe platforma de aterizare ,,Bulak” (un teren necunoscut pentru efectivul desantat), de la înălțimea de 600 metri și din viteza de 300 km/h, utilizând sisteme de parașutare ,,D-10” și ,,Arbalet”. După aterizare, trupele aeropurtate au executat misiunea de capturare a aerodromului de câmp al adversarului potențial, cu izolarea principalelor elemente de infrastructură, ocuparea și menținerea aliniamentelor încredințate, creând astfel condițiile necesare de trecere la acțiunile ofensive ale forțelor principale de coaliție din cadrul exercițiului.

– Batalionul 31 aeromobil din componența Brigăzii Aeropurtate Independente ale Forțelor Aeropurtate a efectuat desantarea forțelor în poligonul ,,Țugol” cu misiunea de a captura și nimici punctul de comandă al adversarului potențial, precum și de a obține supremația în luptă prin ocuparea unui aliniament favorabil, cu sprijinul aviației militare. De asemenea, în cadrul acestor manevre a fost efectuată transportarea tehnicii militare pe platformele exterioare ale elicopterelor. Astfel, prin intermediul elicopterelor ,,Mi-8” au fost transportate mașini de teren de tip ,,UAZ”, iar prin intermediul elicopterelor ,,Mi-26” au fost transportate 8 mașini cu capacitate înaltă de trecere și 4 mașini blindate ,,Râsi”, dotate cu sisteme de rachete antitanc dirijate ,,Kornet” și mitraliere ,,Kord”.

Pentru asigurarea manevrelor au fost implicate circa 40 elicoptere ,,Mi-8MTȘ”, 2 elicoptere de transport ,,Mi-26” și peste 10 elicoptere de luptă ,,Mi-24”.Practicarea acestor elemente a făcut parte din etapa experimentală de creare și întrebuințare a Forțelor Aeropurtate de Asalt de ,,tip nou”.

În total la exercițiul ,,Vostok-2018” au fost implicați peste 6.000 de militari și circa 900 unități de tehnică militară din cadrul a 3 formațiuni, și a 2 unități militare independente din componența Forțelor Aeropurtate.

Forțe Terestre:

Infanteria:

11.09.2018: Formațiunile de Infanterie Motorizată din cadrul Districtului Militar Central în componența a 2.000 de militari au fost redislocați  din regiunea ,,Orenburg” în ,,Zabaikalskii Krai”, pentru îndeplinirea misiunilor din cadrul exercițiului „Vostok-2018”. Acestea au efectuat un marș combinat pe o distanță de circa 5.000 km, transportând peste 500 unități de tehnică de tip ,,BMP-2”, sisteme de rachete reactive ,,Grad”, tancuri de tip ,,T-72”,  ,,T-72B3”, ,,T-80”. ,,T-90” luate recent la înarmarea formațiunii.

12.09.2018: Subunitățile Brigăzii de Infanterie Motorizată din Zona Arctică din componența Flotei de Nord, au desfășurat în regiunea ,,Chukotka” acțiuni de căutare și nimicire a grupurilor de cercetare-diversiune ale inamicului potențial. Conform scenariului, grupurile de cercetare-diversiune ale adversarului au fost identificate de către sistemele moderne de cercetare prin utilizarea aparatelor de zbor fără pilot, iar după identificarea acestora, subunitățile de Infanterie Motorizară din Zona Arctică au prelucrat tehnica de urmărire și încercuire a adversarului, utilizând mașini de teren cu capacitate înaltă de trecere peste obstacole, dotate cu mitraliere de calibru mare. După efectuarea manevrei de încercuire a adversarului potențial, au fost desfășurate trageri de luptă, în urma cărora inamicul a fost nimicit.

14.09.2018: În poligonul ,,Bikinskii” formațiunile de Infanterie Motorizată din cadrul Armatei 5 Întrunite (conform scenariului exercițiului) au dus lupte defensive împotriva adversarului potențial, (lovindu-l din sisteme de artilerie reactivă și sisteme de artilerie autopropulsată), în urma cărora acesta a fost oprit în fața limitei dinainte a apărării, iar ulterior formațiunile de Infanterie Motorizată au trecut la ofensivă. Apărarea antiaeriană a fost asigurată de către sistemele de apărare antiaeriană ,,ZSU-23-4” (Șilka) și sistemele de rachete portative antiaeriene ,,Igla” modernizate. În cadrul acestor manevre au fost implicați peste 1700 militari și peste 200 unități de tehnică militară.

Artileria și sisteme de artilerie reactivă:

13.09.2018: Echipajele complexelor de rachete operativ-tactice ,,Iskander-M” au efectuat lansarea a două rachete asupra obiectivelor de importanță critică ale adversarului potențial. Concomitent cu lansarea acestora, au fost efectuate trageri asupra, forței vii, țintelor blindate și pozițiilor adversarului prin utilizarea sistemelor de artilerie reactivă ,,Tornado-1”, ,,Uragan”, ,,Grad”, a artileriei autopropulsate ,,Msta-S”, ,,Msta-B”, ,,Ghiațînt”, ,,Akația”, și a altor sisteme de artilerie.

În total la aceste manevre au fost implicate 2 complexe de rachete ,,Iskander-M”, 52 sisteme de artilerie reactivă și 72 piese de artilerie. Determinarea și efectuarea ochirii asupra țintelor a avut loc prin utilizarea complexului ,,Klever”, avioanelor de cercetare ,,Su-24MR”, aparatelor de zbor fără pilot ,,Orlan-10” dotate cu sisteme moderne de colectare și transmitere a informației video.

– Prin utilizarea a peste 150 sisteme de artilerie autopropulsată ,,Akația”, ,,Gvozdika”, ,,Msta-S”, ,,Ghiațînt” și ,,Pion” din componența a 7 Divizioane de artilerie autopropulsată, în fața liniei de trecere la ofensivă a adversarului potențial, a fost creat un baraj de foc cu o lungime de 3150 metri.

Apărarea Antiaeriană:

11.09.2018: Subunitățile de apărare antiaeriană dotate cu sisteme de rachete antiaeriene ,,S-300” și ,,S-400”, inclusiv complexele de rachete antiaeriene ,,Panțîri-S”, au efectuat redislocarea în noile raioane de poziționare, preluând controlul asupra activității de monitorizare a spațiului aerian pe direcțiile vulnerabile împotriva mijloacelor de lovire aeriană al adversarului.

            – În cadrul exercițiului ,,Vostok-2018” a fost creat un sistem automatizat unic de dirijare a elementelor de apărare antiaeriană, concentrată într-un centru operațional de comandă independent. Acest sistem permite localizarea automată a țintelor, clasificarea acestora pe priorități de nimicire și desfășurarea tuturor activităților (în timp real) pentru a fi în stare de nimicire a țintelor aeriene ale adversarului potențial.

            – La poligonul ,,Telemba”, formațiunile de apărare antiaeriană au efectuat manevre de respingere a atacului aerian din partea adversarului potențial, depistând 30 de ținte aeriene, care efectuau zboruri la diferite înălțimi și viteze. Informația a fost ulterior transmisă punctelor de comandă ale formațiunilor ,,S-400”, ,,S-300”, ,,Buk”, ,,Tor” și ,,Pnațîri-S” pentru nimicire. În cadrul exercițiului de apărare antiaeriană au fost implicate circa 500 unități de tehnică și peste 1.000 de militari.

Geniu:

– 11.09.2018: Efectuând un marș combinat cu utilizarea aviației de transport militar, Brigada de Logistică  din regiunea ,,Vladimir”a fost dislocată în poligonul ,,Țugol”, unde a îndeplinit misiuni de asigurare genistică pentru pregătirea către desfășurarea manevrelor din cadrul exercițiului ,,Vostok-2018”.

În cadrul operațiunilor genistice au fost utilizate cele mai performante echipamente aflate în dotarea armatei FR. Cercetarea de geniu precum și acțiunile de deminare au fost efectuate cu utilizarea sistemelor de detectare a minelor ,,INVU-3M” (Korșun), a sistemelor de detectare ,,PIPL” și a costumelor de protecție individuală ,,OVR-3”. De asemenea au fost amenajate raioane de colectare și purificare a apei potabile cu utilizarea sistemelor de filtrare ,,SCO-10” și sistemelor de filtrare și păstrare a apei ,,MKKV-400”. Mascarea punctelor de comandă a fost efectuată cu utilizarea completelor de mascare moderne de tip ,,MKT4-P”, ,,MKT-4L”, ,,MKT-LR”, ,,UMV-1”.

13.09.2018: Subunitățile de geniu au efectuat cercetarea genistică a peste 100 km de drum și a 50 ha suprafață de teren de pe itinerarele de deplasare și de efectuare a manevrelor de către forțele implicate la exercițiu. De asemena au fost amenajate din punct de vedere genistic punctele de comandă precum și aerodromuri de teren, fiind plasate peste 2700 blocuri din beton. Au fost fortificate raioanele de apărare a două batalioane, fiind amenajate peste 30 km de tranșee, 200 locașe de protecție a efectivului împotriva focului greu al inamicului, precum și 2500 locașe de tragere pentru efectiv și tehnică.

14.09.2018: Subunitățile de geniu au desfășurat activități de lichidare a consecințelor în urma unor potențiale calamități naturale și tehnogene. În cadrul exercițiului geniștii au montat poduri și pontoane peste cursurile de apă, au reparat căile de acces distruse, au format un coridor de evacuare a populației civile, a obiectelor explozibile, a resturilor de substanțe toxice și radioactive. În exercițiu au fost implicați peste 350 militari, 80 unități de tehnică inclusiv un complet de pontoane, tehnică de geniu de tip ,,IMR-2”, transportoare amfibii ,,PTS”, escavatoare și macarale. De asemena a fost desfășurat un pod din pontoane cu o lungime de 30 metri, pentru asigurarea deplasării coloanei de tancuri și infanterie motorizată pe timpul efectuării marșurilor.

Arme de nimicire în masă:

– 12.09.2018: Subunitățile de apărare contra armelor de nimicire în masă au efectuat mascarea pe aerodroam în teatrele de operații din regiunea ,,Zabaikalskii Krai” împotriva loviturilor adversarului potențial. Mascarea a fost efectuată prin crearea perdelelor de fum și aerosol de către mașinile generatoare ,,TDA-3”, deasupra tehnicii și aviației la o înălțime de 15 metri, și pe o suprafață de 7 ha, luându-se în considerație direcția și viteza de bătaie a vântului, protejând astfel forțele și mijloacele proprii nu doar vizual, dar și împotriva cercetării de radiolocație și celei cu utilizarea razelor infraroșii timp de 3 ore. De asemena, în cadrul exercițiului a fost desfășurată cercetarea armelor de nimicire în masă a zonei de operații, inclusiv colectarea probelor de sol, apă, aer, cu pregătirea ulterioară a reactivelor pentru decontaminarea terenului, efectivului și a tehnicii militare. La exercițiu au fost implicați circa 800 militari și 70 unități de tehnică militară, și specială, din cadrul forțelor de apărare contra armelor de nimicire în masă.

13.09.2018: Subunitățile de apărare contra armelor de nimicire în masă , prin utilizarea sistemelor aruncătoare de flăcări ,,TOS-1A”(Solnțepeok) și aruncătoarelor de flăcări ,,Șmeli”, au efectuat manevre de sprijin ale grupurilor tactice de asalt, în timpul executării în comun a ofensivei de către subunitățile FR și cele chineze.

– Subunitățile de apărare contra armelor de nimicire în masă, în scopul de a minimaliza posibilitățile adversarului potențial de a efectua cercetarea terestră, aeriană și spațială, asupra obiectivelor de importanță critică, punctelor de comandă și a pozițiilor forțelor, au efectuat acoperirea cu aerosoli a unei suprafețe de circa 60 km², utilizând mașini generatoare de aerosoli ,,TDA-3K” și a completelor radioelectronice pentru dirijarea aerosolilor ,,RPZ-8H”.

– Subunitățile de apărare contra armelor de nimicire în masă au desfășurat activități de lichidare a consecințelor în urma unor calamități naturale de caracter chimic. Conform scenariul exercițiului, au fost întreprinse măsuri pentru decontaminarea zonei infectare în urma unui accident feroviar, în care 3 cisterne cu substanțe chimice au fost avariate.

În cadrul exercițiului militar ,,Vostok-2018” au participat peste 1500 militari și cel puțin 300 unități de tehnică, inclusiv laboratoare mobile, mașini de cercetare ,,RHM-6”, mașini de cercetare de radiație ,,RPM-2” și roboți.

Transmisiuni:

11.09.2018: Brigada de transmisiuni din componența Armatei 2 Întrunite din regiunea ,,Samara” a fost redislocată în regiunea ,,Zabaikalskii Krai”, la o distanță de circa 5.000 km, pentru îndeplinirea misiunii de asigurare a legăturii pe timpul desfășurării manevrelor. În total din cadrul Brigăzii de transmisiuni au fost desfășurate în teren 150 noduri de transmisiuni, dotate cu cele mai performante sisteme de transmitere a informației, acoperind cu legătură o zonă care a constituit circa 9.800.000 km². Pentru asigurarea unei legături sigure și permanente între categoriile de Forțe Aerospațiale, Terestre, și Navale din componența Forțelor Armate ale FR, au fost utilizate elemente de transmisiuni digitale automatizate de ultimă generație. Acestea au permis crearea unor conferințe video în timp real, cu utilizarea unor canale securizare, precum și utilizarea unei legături telefonice securizate. În cadrul misiunilor au fost implicați circa 1.000 de militari transmisioniști, precum și 300 unități de tehnică.

Poliție Militară:

12.09.2018: La poligonul ,,Țugol”, echipele pe cai din componența forțelor de Poliție Militară au executat patrularea în perimetrul taberei militare, cu scopul de a identifica grupurile de cercetare-diversiune ale adversarului potențial, care în conformitate cu scenariul exercițiului încearcă să pătrundă pe teritoriul taberei pentru executarea misiunilor specifice. Utilizarea echipelor pe cai oferă posibilitatea de a reduce considerabil timpul de patrulare a perimetrului taberei, precum deplasarea fără zgomot ale acestora în teren accidentat. Peste 500 de militari din componența forțelor de Poliție Militară au asigurat ordinea și disciplina pe timpul efectuării manevrelor ,,Vostok-2018”.

Logistica:

11.09.2018: Subunitățile logistice au desfășurat un complex de activități pentru asigurarea necesităților materiale ale forțelor pe timpul desfășurării ,,Vostok-2018”, inclusiv cu instalarea punctelor de control pe căile de acces din regiune, amenajarea în 9 poligoane a punctelor de alimentare în masă a tehnicii militare cu combustibili și mentenanță, amenajarea locurilor de alimentare a efectivului în câmp, precum și a locurilor de îmbăiere a efectivului. De asemena formațiunile și unitățile logistice au întreprins măsurile necesare pentru asigurarea neîntreruptă a forțelor cu munițiile necesare, mentenanța tehnicii deteriorate atât după efectuarea marșurilor cât și în timpul exercițiilor. O atenție deosebită s-a acordat securității anti-incendiare și ecologice. În total în cadrul exercițiului au participat 36.000 de militari din componența formațiunilor logistice care a fost o implicare deosebit de avansată și bine organizată.

2.0. Activitățile contingentului chinez:

În cadrul exercițiului ,,Vostok-2018” o atenție deosebită a fost acordată participării contingentului militar al Armatei de Eliberare Populară a Chinei, întrucât aceasta a demonstrat pentru prima dată publicului larg rezultatele sale, privind reformele militare de amploare, care au adus la o modernizare profundă a forțelor chineze. În acest context, în cadrul manevrelor militare, contingentul militar chinez a demonstrat un nivel ridicat de interoperabilitate cu militarii ruși, desfășurând împreună ample activități de luptă aeriană și terestră, fiind arătat că și trupele chineze dețin un nivel sporit de pregătire.

Una din principalele manevre la exercițiu a fost ,,apărarea mobilă”. Astfel, la 13 septembrie, începând cu ora 11:00 (ora locală) subunitățile întrunite din primul eșalon ale armatelor chineze și cele ruse, utilizând elicopterele de luptă din dotare, au efectuat desantarea forțelor în dispozitivul de apărare, amenajat genistic din timp, pentru trecerea rapidă la apărarea mobilă. Pentru respingerea ofensivei adversarului potențial, la 11:30, subunitățile combinate ale Chinei și FR împreună cu formațiunile mecanizate din cadrul acelorași forțe combinate din primul eșalon au efectuat lovituri masive din toate categoriile de armament, oprind inclusiv ofensiva aeriană a adversarului. La 11: 50, sprijiniți de către focul a 6 elicoptere ,,Mi-171”, 6 ,,Harbin Z-9” și 12 elicoptere ,,Harbin Z19”, formațiunile combinate au lovit forțele adversarului potențial, producându-i pierderi considerabile de forțe și mijloace.

            A doua etapă a manevrelor forțelor întrunite chineze și ruse a fost desfășurată prin lovirea  adversarului de către sistemele de artilerie, producerea pierderilor mari de forțe și mijloace ale acestuia, și crearea condițiilor de trecerea la contraofensivă. Această etapă a fost caracterizată prin implicarea masivă a 2 divizioane de obuziere, unei companii de artilerie reactivă și a unei baterii de rachete antitanc ,,Red Arrow 9” din cadrul Armatei 78.

            A treia etapă a manevrelor a constituit trecerea la contraofensivă a formațiunilor combinate. Efectuând lovituri asupra adversarului potențial utilizând aviația, artileria și tancurile, forțele întrunite au efectuat manevra de învăluire dublă a adversarului. În cadrul acestei etape a fost demonstrat potențialul tehnic al tancurilor noi ale armatei chineze ,,Tipe-99” și celor rusești modernizate T-72B3, ,,T-90”, . De asemenea plutoanele de tancuri rusești au demonstrat o tactică unică de ducere a luptei ,,Cercul de tancuri”, care presupune schimbarea poziției tancurilor prin efectuarea unor mișcări circulare, care să asigure o  putere de foc avansată a unei subunități de tancuri de nivel de pluton.

            De asemenea, în cadrul manevrelor, forțele militare chineze au efectuat montarea unor treceri peste cursul de apă al râului ,,Onon”, care în mai puțin de 20 minute au fost montată o trecere de pontoane cu o lungime de 160 de metri.

            2.1. Tehnici și tactici noi folosite în cadrul exercițiului:

Forțele Navale:

            – În cadrul exercițiilor, pentru prima dată în istoria modernă a FR, a fost desfășurată operațiune de desantare pe apă a efectivului pentru ocuparea unei porțiuni de litoral neamenajat.

Geniu:

Cu scopul de a induce în eroare și de a împiedica activitatea de cercetare aeriană a inamicului potențial, în cadrul manevrelor ,,Vostok-2018” au fost utilizate complexe pneumatice moderne de imitare/mascare a tancurilor, mașinilor blindate de diferite tipuri, complexelor de rachete antiaeriene ,,Buk-M2”, ,,S-300” și a complexelor de rachete ,,Iskander”.

2.2. Sisteme noi de armament utilizate și testate pentru prima dată în cadrul exercițiului:

Forțele aeropurtate:

În cadrul aplicațiilor vizate, trupele aeropurtate, pentru prima dată au utilizat noile modele de tehnică și armament militar, primite la înarmare de către Brigăzile Aeropurtate Independente de Asalt Aerian, staționate în ,,Ulyanovsk” și ,,Republica Buryatia”, cum ar fi ,,BMD-4M”, ,,BTR-MDM”, ,,STS” (Rîsi), mașina de teren „Patriot“ dotată cu complexul de rachete portativ antitanc „Kornet“ și mitraliera de calibru mare „Kord”. Pe lângă aceasta, pentru efectuarea cercetării din aer a zonelor de operații au fost implicate aproximativ 10 echipaje de aparate de zbor fără pilot de tip „Erion-3“ și „Orlan-10“ din cadrul subunităților de trupe aeropurtate.

Transmisiuni:

La exercițiul ,,Vostok-2018” au fost utilizate complexele moderne de luptă radioelectronică ,,Siloc-01” şi ,,Jiteli”, destinate pentru bruiajul aparatelor de zbor fără pilot. ,,Siloc-01” este destinat pentru detectarea automată a sistemelor de zbor fără pilot la orice altitudine, determinând coordonatele acestora prin diferite frecvențe radio. Stația de bruiaj ,,Jiteli”, este capabilă să blocheze canalele de comunicare ale aparatelor de zbor fără pilot pe o rază de 50 de kilometri. Echipamentul interceptează automat sursa semnalului, selectează interfață optimă pentru aceasta și blochează transferul de date, precum și comenzile pentru controlul aparatelor de zbor fără pilot. Cu aceste complexe au fost dotate unitățile militare (de război electronic) ale Districtului Militar Centru în anul 2018. Armele date au fost folosite în Siria.

Geniu:

Subunitățile de geniu, în premieră au utilizat în aplicații de mare anvergură complexele de tehnică robotizată ,,Uran-9” și ,,Uran-6”, destinate pentru identificarea și nimicirea barajelor și obiectelor explozibile ale inamicului potențial. Complexele tehnice mobile robotizate ,,Uran-6” împreună cu instalațiile reactive autopropulsate pentru deminare și cu mașinile de luptă și deminare sunt destinate pentru nimicirea obiectelor explozibile. Complexele tehnice robotizate ,,Uran-9” sunt destinate pentru efectuarea cercetării și a susținerii cu foc. Având masa aproximativă de 12 tone, aceasta este dotată cu un complex de rachete dirijate antitanc ,,Ataka”, un aruncător reactiv de flăcări ,,Șmeli-M”, un tun semiautomat de 30 mm ,,2A72” și o mitralieră calibru 7,62 mm. Ambele complexe au fost prezentate pentru prima dată în cadrul ceremoniei ,,Zilei Victoriei” la data de 9 mai fiind ulterior întrebuințate în operațiuni militare din Siria.

Artileria și sisteme de artilerie reactivă:

În cadrul exercițiilor din poligonul ,,Telemba” militarii ruși au efectuat lansarea rachetelor ,,invizibile”. Conform scenariului, în urma unui atac masiv al adversarului potențial, militarii ruși au primit misiunea de a nimici rachetele lansate de inamic, reprezentate de niște copii funcționale a rachetelor de croazieră pentru antrenament, care aveau o proprietate de zbor dinamic, ceea ce le permitea să ocolească elementele de relief, copii a rachetelor balistice și copii ale rachetelor confecționate după tehnologia ,,stels”. Militarii ruși au reușit să respingă atacul nimicind toate rachetele. Este de menționat, că țintele copii ale rachetelor confecționate după tehnologia stels, depășesc capacitățile oricăror  alte tipuri de rachete de luptă existente până la moment, conform specialiștilor ruși din cadrul complexului industrial-militar care se ocupă de aceste tehnologii.          

Forțele Aeriene:

            O atenție deosebită în cadrul exercițiilor a fost concentrată asupra capacităților de luptă ale avionului nou ,,Su-35”, acesta fiind simbolul relansării cooperării ruso-chineze în domeniul tehnico-militar după ce China a comandat 24 exemplare de acest model în anul 2015. ,,Su-35” este dotat cu un radar de radiolocație nou capabil să detecteze țintele în raza a 400 km, cu urmărirea concomitentă a 30 de ținte. De asemenea este de menționat și buna evoluție a avionului de vânătoare și bombardament ,,Su-34”, care și-a acumulat destulă reputație în operațiunile siriene, demonstrând o capacitate înaltă de efectuare a cercetării și posibilității de ducere a luptei în condiții deosebit de dificile. 

2.3. Reacția și comentariile comunității internaționale:

Federația Rusă – Japonia. Autoritățile de la Tokyo au fost îngrijorate în legătură cu consolidarea prezenței militare a FR în Marea Japoniei, în contextul manevrelor „Vostok-2018”în regiunea Siberiană a FR şi Extremului Orient. În cadrul exercițiilor din data de 15.09.18 s-a simulat capturarea unei porțiuni de litoral neamenajat în poligonul militar de la ,,Klerk” și ,,Primorie” de către infanteria marină, susținută de aviație și artilerie.Particularitatea acestui exercițiu rezidă în participarea infanteriei marine, a aviației, a navelor Flotei Pacificului, a artileriei, a pompierilor și a altor specialiști în număr de peste 200 de militari și 30 de vehicule. Astfel Japonia se teme de o prezenţă militară sporită a FR în această regiune şi îndeosebi în Insulele Kurile, între care patru, revendicate de Tokyo, sunt la originea tensiunilor dintre cele două ţări.

Președintele rus Vladimir Putin i-a propus premierului japonez Shinzo Abe semnarea, până la sfârșitul anului, a unui tratat de pace ,,fără condiții prealabile”. O adevărată lovitură de teatru în relațiile dintre cele două țări, care ar putea pune capăt în mod oficial celui de-al Doilea Război Mondial, în timp ce Moscova și Tokyo încă au probleme teritoriale nerezolvate în baza Insulelor Kurile. V. Putin a făcut această propunere, primită destul de rece la Tokyo, pe scena Forumului economic oriental de la Vladivostok, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, în prezența președinților chinez și sud-coreeni. Vladimir Putin, care a fost foarte precaut în ultimii ani pe această temă, a explicat că ,,lui i-a venit ideea” ad-hok. Premierul Shinzo Abe a făcut un apel în favoarea semnării unui astfel de tratat, dar punctele de divergență rămân puternice. 

De la începutul secolului al XIX-lea, FR și Japonia își dispută suveranitatea asupra acestui șir de insule vulcanice care leagă Orientul Îndepărtat rusesc de insula japoneză Hokkaido, de la nord la sud. Bogate în resursele piscicole, Insulele Kurile separă Oceanul Pacific la est de Marea Ohotsk, la vest, unde se află portul rus Vladivostok.Controlând Insulele Kurile, ,,Moscova face din Marea Ohotsk un fel de mare interioară” și asigură accesul la Oceanul Pacific. La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, cu puțin înainte de înfrângerea Japoniei, sovieticii au preluat toate Insulele Kurile, însă Japonia continuă să revendice suveranitatea celor patru insule, cele mai sudice, pe care le numește ,,Teritoriile de Nord”. 

Contextul a fost favorabil unei anumite apropieri între cei doi actori. Dincolo de Insulele Kurile, există o convergență între Rusia și Japonia de câțiva ani, de exemplu în problema nord-coreeană. Japonezii remarcă, de asemenea, că Orientul Îndepărtat al Rusiei necesită o mulțime de investiții și nu doresc ca China să recupereze ,,întregul tort”. Acesta este şi raționamentul sud-coreenilor. Această apropiere a Japoniei și a Coreii de Sud de Moscova este, prin urmare, legată de apropierea – deosebit de puternică – a Rusiei și a Chinei. De altfel, Putin a făcut  această declarație în timp ce se desfășurau exercițiile militare ,,Vostok-2018” la care a participat și armata chineză, lucru care nu este văzut cu ochi buni în Japonia și în Coreea de Sud. Prim-ministrul Shinzo Abe a estimat că insulele ar putea servi ca un ,,centru de logistică”, devenind un ,,simbol al cooperării” și făcând din Marea Japoniei ,,o autostradă care transportă mărfuri în ambele direcții”. Ambele state au făcut progrese mici, angajându-se să faciliteze vizita foștilor locuitori ai acestor insule pentru a se reculege la mormintele strămoșilor lor și pentru a lansa proiecte economice comune, în special pentru pescuit. De asemenea, Rusia amenință în mod regulat să militarizeze insulele aflate la sud de Kurile și a desfășurat deja baterii de rachete de apărare pe coastă.

Federația Rusă – Turcia. FR a invitat președintele turc Recep Tayyip Erdogan să participe la exercițiul militar strategic ,,Vostok-2018”, care a precizat că invitația a fost făcută în cadrul summit-ului tripartit pe care l-a avut la Teheran cu omologii săi: rus – Vladimir Putin şi iranian – Hassan Rouhani. În acest context, Ministrul turc al apărării Hulusi Akar a declarat: că în opinia sa aceste manevre militare sunt: „foarte importante”, întrucât „Statele Unite le supraveghează îndeaproape”.

Interesant este faptul că, FR a făcut o mișcare surprinzătoare și au invitat Turcia – țară membră NATO, să ia parte la ,,Vostok-2018”, în timp ce aceasta participa la exercițiul ,,Rapid Trident-18”, care sa desfășurat pe poligonul ,,Yavoriv” din Ucraina, sub comandă americană și ucraineană. Invitația a conținut, cel mai probabil, inclusiv elemente de a demonstra Turciei capacitățile practice ale tehnologiilor militare ruse, în scopul ca pentru viitor Turcia să procure armament și tehnică militară din FR.

            Federația Rusă – NATO. ,,Vostok-2018” au provocat o îngrijorare serioasă pentru Statele Unite și aliații lor din Europa, în special în statele baltice și în Polonia. Oficialii NATO au declarat că ,,Vostok-2018” demonstrează pregătirea Rusiei de participare la un conflict la scară largă. NATO vede ,,Vostok-2018” ca o altă demonstrație a faptului că Rusia se concentrează pe pregătirea unui conflict la scară mare întrucât Rusia mărește în mod semnificativ bugetul de apărare și prezența militară – atât în ​​Marea Baltică, cât și în Marea Neagră și Marea Mediterană. Mai mult, Rusia și-a arătat disponibilitatea de a folosi forța militară împotriva vecinilor săi, de exemplu, Ucraina și Georgia.

2.4. Impactul ,,Vostok-2018”:

Începând din anul 2003, FR și China au desfășurat împreună mai multe exerciții militare, însă chinezii nu au luat parte și la manevre strategice de trupe întrunite de o anvergură atât de mare.

 Chinezii dețin destule capacități tehnice militare moderne, inclusiv de producere, dar în privința instruirii ofițerilor prin prisma experiențelor de luptă, în aplicații de proporții ale forțelor întrunite, a conducerii unice a trupelor și a flexibilității operațiunilor, stabilirii comunicării în teatre vaste de operații, utilizarea la scară largă a operațiilor de trupe întrunite sub o singură comandă – ruşii sunt cu mult mai avansați. Chinezii au profitat de experienţa pe care militarii ruşi au acumulat-o în diverse conflicte. Apropierea celor două ţări în sfera militară ar putea însemna un plus de îngrijorare pentru NATO, întrucât apropierea în domeniul economic s-a produs cu multă vreme în urmă, iar acum este posibilă şi în sectorul securităţii. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că participarea Chinei ,,Vorbește despre extinderea interacțiunii celor doi aliați în toate sferele”. Concomitent, invitația forțelor chineze, este menită să evite implicarea într-un război eventual cu China. ,,Vostok-2018” este primul exercițiu care promovează în mod deschis un scenariu de conflict interstatal (în acest caz între două coaliții de state), de respingere a ofensivei inamicului, aplicarea loviturilor asupra unui inamic convențional din toate tipurile de arme, trecerea în ofensivă și distrugerea forțelor ostile. Scopul participării chineze este continuarea relațiilor ruso-chineze și consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două state ca o contrapunere cu NATO. Exercițiul a oferit, de asemenea, armatei chineze, care nu a fost implicată în operațiuni de luptă pe parcursul a câteva decenii, o oportunitate de a învăța tactici și strategii de luptă din experiențele recente ale Rusiei în Siria.

Rusia fără îndoială salută semnalul de susținere chineză, într-un moment în care tensiunile politice, economice cu Uniunea Europeană, NATO și Statele Unite sunt avansate. Participarea chinezilor la exercițiile militare desfăşurate de către Federaţia Rusă, este un semnal că Beijingul este pregătit să dezvolte un parteneriat mai strâns cu Moscova, dacă relațiile cu Statele Unite continuă să se deterioreze (sancțiunile americane impuse pe produsele chineze). Federația Rusă și China au prezentat o unitate prin exercițiul Vostok 2018, Rusia trimite un mesaj prin care consideră SUA un potențial dușman, iar pe China un aliat. Presiunea exercitată asupra Chinei de către SUA, o împinge la o cooperare militară mult mai strânsă cu Moscova.

Mass-media chineză s-a expus foarte emoţionant în legătură cu semnificația politică a acestui exercițiu, salutînd un parteneriat strategic cu Rusia, subliniind în mod deschis că parteneriatul Chinei cu Rusia are drept scop ,,provocarea” rolului hegemonic al Statelor Unite în sistemul de relații internaționale.

Anvergura exercițiilor Vostok 2018 demonstrează că armata FR si-a restabilit experiența și abilitățile acumulate în cadrul războiului 2 mondial privind proiectarea de forțe la distanțe și pe spații foarte mari în timp restrâns și pe un vast front de aplicare a forțelor întrunite, iar structurile logistice au demonstrat o capacitatea organizațională avansată pentru asigurarea trupelor în condiții dificile, la distanțe deosebit de mari și mai ales în condiții când se impunea asigurarea multilaterală a forțelor întrunite pe mai multe teatre de operații concomitent. Pregătirea exercițiului Vostok 2018 a fost antrenată în mai multe aplicații de anvergură mai scăzută ale Forțelor Armate a FR, iar ca finalitatea acest exercițiu de mare amploare și-a atins scopurile stabilite din punct de vedere militar, dar și din punct de vedere a proiectării intereselor de mare putere globală a FR.

II. POTENȚIALUL MILITAR CONTEMPORAN AL FORȚELOR ARMATE ALE FEDERAȚIEI RUSE VIZAT PRIN PRISMA APLICAȚIILOR DE AMPLOARE, ANALIZA EXERCIȚIULUI – ,,ZAPAD-2017”

1.1. Obiectivul strategic.

Principalul obiectiv strategic al FR, pe parcursul exercițiului ,,Zapad-2017”,a fost de a antrena şi de a consolida capacitatea de a lansa şi desfăşura operaţiuni de luptă de mare intensitate la nivelul teatrului de război cu proiectare rapidă a forțelor în zona de interes. Asta reiese din analiza exerciţiilor militare strategice ale Rusiei în perioada anilor 2011-2016. Vestul ar trebui să se îngrijoreze de intenţiile pe care Rusia le are în materie de capabilităţi, de avansare a interoperabilităţii în cadrul ODKB, de tipul de acţiuni militare pe care vor să le poată purta, şi nu că acest exerciţiu are loc în Vestul Rusiei şi în Belarus, şi că ar avea scop direcţionarea forţelor spre statele Baltice şi Polonia, sau a crea un al doilea front în nordul Ucrainei, aici interpretările şi pretenţiile vizate fiind secundare şi distrag de la scopurile și rezultatele aplicaţiile Zapad 2017 propriu zise.   

Există trei elemente ale acestui exercițiu:

– Rusia îşi testează capacitatea de a coordona formațiuni inter-arme (întrunite) şi de logistica, implicate în proiectarea forţelor în regiunea vestică a hotarelor sale, dar şi în zona bufer cum este Belorusia, implicând acest stat în calitate de un aliat de bază al FR din Europa şi din ODKB;

– Este vorba de un exercițiu care implică și sectorul de apărare civilă, pentru a testa modul în care autoritățile militare și civile, aliații din ODKB reacționează în condiții de mobilizare a statului în faţa unei amenințări existențiale. În acest sens, se testează inclusiv şi răspunsul Gărzii Naţionale şi al altor autorităţi la instabilitate internă, proteste şi alte asemenea scenarii.

– Exerciţiul este important pentru că semnalează NATO, Statelor Unite şi UE că, Rusia are capacitatea şi voinţa de a interveni la necesitate în Belarus pentru a exclude scenariul ucrainean în acest stat, pe care FR nu îşi poate permite sub nici o formă de al pierde, de a-şi apăra interesele pe cale militară la necesitate şi de a se opune NATO, care în perceperea FR prea tare s-a apropiat cu capacităţi ofensive de hotarele FR şi al aliaţilor săi.

Scenariul este defensiv, dar anumite elemente ale obiectivelor strategice ruseşti sunt în principal cu trăsături ofensive, deoarece implică constrângerea adversarului în timpul unei crize sau al unui conflict. Ori de câte ori un stat efectuează manevre militare la scară extinsă, ele trebuie observate cu atenţie şi prudenţă din partea vecinilor. În acest sens, Rusia are o istorie mixtă de utilizare în trecut a unor exerciţii anunţate şi neanunțate pentru a lansa operațiuni de luptă împotriva unui alt stat, precum “Kavkaz-2008” sau testarea surpriză a potențialului operațional în februarie 2014.

Astfel, la data de 14 septembrie, în regiunile de nord-vest ale Rusiei, care se mărginesc cu Estonia, Letonia, Lituania şi Polonia şi pe 7 poligoane (Domanovo, Rujanskii, Osipoviciskii, Borisovskii, Lepeliskii, Losvido) și două localități separate (Glubokoie şi Dretuni) din raioanele de nord-vest ale Bielorusiei au început aplicațiile militare operativ-tactice ruso-bieloruse „Zapad-2017”. Acestea conform planului sau finalizat la 20 septembrie. Pentru prezentarea mersului exercițiilor militare, au fost acreditați 280 de jurnaliști și invitați 80 de observatori internaționali.

Conform datelor oficiale, la aceste exerciții au participat 12 mii 700 militari (pe teritoriul Belorusiei 10 mii 200 militari, dintre care 7 mii 200 din subunitățile militare bieloruse şi 3 mii din subunitățile militare ale FR), de asemenea, 440 transportoare blindate (230 – pe teritoriul Bielorusiei), 240 tancuri (140 – pe teritoriul Bielorusiei), 200 piese de artilerie (150 – pe teritoriul Bielorusiei), 10 nave maritime şi 70 avioane şi elicoptere (40 – pe teritoriul Bielorusiei).

            Sa pretins, de către mai mulți urmăritori ai evenimentului, că FR a folosit exercițiile militare pentru însușirea deprinderilor de executare a ofensivei asupra statelor Baltice şi Poloniei, pentru trasarea „coridorului spre Kaliningrad”. Se discuta şi despre faptul că aspectul provocator al exercițiilor militare vizate este şi faptul că rolul de inamici convenționali îl joacă statele convenționale – Veişnoria, Vesbaria şi Lubenia, care pe hărţile ministerelor apărării al FR şi Bielorusiei coincid cu Bielorusia de Vest, Lituania şi Letonia, de asemenea, cu nordul Poloniei. De menționat că, din multitudinea de ipoteze, care sa vehiculat în diverse surse privind caracterul şi scopul exerciţiilor militare vizate, prevalează asupra mai multora aceea că, acestea se desfășoară pentru verificarea capacităților de luptă a noilor divizii, formarea cărora a început în anul 2015. Acestea reprezintă forțele cu reacție rapidă, capabile să înceapă acțiuni de ofensivă în timp foarte scurt.

Dacă să ne distanțăm de toate ipotezele, discuțiile și interpretările vehiculate privind aceste aplicații, se poate de menționat, că Zapad 2017, au fost cu adevărat o testare de anvergură deosebit de mare a coeziunii a diferite componente a forţelor militare şi non-militare ruso-bieloruse în condițiile necesitații proiectării forțelor la distante mari și în teatre largi de acțiune, cu implicarea întregului potențial militar și logistic al FR şi Bielorusiei, pentru a se contrapune întru-un eventual conflict cu NATO în partea de vest a ODKB.

În plan strategic FR şi Belorusia, în urma acestor aplicaţii, au reuşit să demonstreze că pot organiza împreună şi desfăşura astfel de operaţiuni cu o anvergură deosebit de mare, iar FR suplimentar, în pofida sancţiunilor occidentale şi astfel reducerii totuşi a posibilităţilor financiare, a mai demonstrat că este capabilă a proiecta,  concomitent pe mai multe fronturi (în afară de Siria), forţe întrunite reieşind din interesele sale politico-militaro-economice, în orice sector al proximităţii hotarelor sale, dar şi în plan global. Astfel, conducerea actuală a FR arătînd oponenţilor săi externi şi interni, şi scepticilor din interiorul FR, că este pregătită să-şi apere puterea cu orice preţ şi că nu va ceda mai mult occidentului în nici o problemă, şi nu va mai admite slăbiciuni, cum în viziunea mai multor politicieni din FR sa întâmplat în Ucraina (unde în FR sunt perceperi în multe cazuri că preşedintele rus a ratat ocazia de a introduce oficial trupe în Ucraina având toate posibilităţile „legale” cum ar fi solicitarea preşedintelui ucrainean, decizia parlamentului rus de a acorda dreptul preşedintelui FR de introduce aceste forţe, iar anexarea Crimeei şi aprinderea Donbasului oricum fiind percepute ca victorii  neînsemnate vizavi de totuşi pierderea luptei la moment pentru toată Ucraina în faţa Occidentului).

1.2. Activități tematice și evenimentele de bază planificate, desfășurate și

antrenate în cadrul exercițiului:

Exercițiul sa desfășurat în 2 faze, și anume:

– Redislocarea rapidă a forţelor si mijloacelor într-o zonă de operații, pentru executarea ulterioară a misiunilor.

O direcție în care FA a FR au antrenat capacitățile sale, a fost redislocarea rapidă a trupelor la distanță mare în cel mai scurt timp de la primirea misiunii. În ultimii ani FA a FR sunt implicate activ în testarea capacității de luptă a anumitor unități militare la îndeplinirea misiunilor de acest gen. Astfel de activități sunt deseori însoțite cu redislocarea forţelor la distanţe mari, ceea ce poate facilita capacitatea de mărire rapidă a participanţilor la exercițiu sau în cadrul unei operațiuni reale. Un alt aspect important este capacitatea FA a FR de a desfășura operațiuni militare în mai multe zone de operații concomitent, iar aici sa demonstrat că, FR poate desfășura concomitent operații de mare anvergură în zone globale diferite, cum ar fi Siria şi zone din proximitatea hotarelor sale.

FR s-a axat pe interoperabilitate prin antrenarea forțelor și mijloacelor cu îndeplinirea misiunilor ce au fost stabilite:

Antrenarea aviației de luptăprecum şi a sistemelor de rachete clasa ,,sol-sol”, „apă-sol”, ,,aer-sol. În ultimii ani în regiunea Est-Europeană a fost dislocată tehnică pentru asemenea gen de operaţii: complexe de rachete „Iskander”, nave din proiectul ,,Buyan-M” cu rachete de croazieră tip ,,Kalibr-NK”, bombardierele strategice TU-95 şi TU-160.  Majoritatea sistemelor enumerate pot utiliza atât muniție convențională cât şi nucleară.

La fel, FA a Belorusiei au testat capacitatea lansatoarelor de rachete reactive „Polonez”, care au fost primite în dotare și interoperabilitatea cu FA a FR de același gen. 

La fel au fost planificate și jucate în cadrul exercițiului, subiecte ce țin de – respingerea atacurilor împotriva forțelor de coaliție, neutralizarea și nimicirea elementelor de cercetare și diversiune a inamicului, totodată blocarea elementelor (subunităților paramilitare) ilegale. 

1.3. Cronologia desfășurării exercițiului militar ,,Zapad – 2017” .

14.09.2017:

–  Șeful Statului Major General al FA FR, Valerii Gherasimov, a dat startul exercițiilor militare „Zapad 2017”, unde a atras atenția comunității internaționale la caracterul defensiv al exercițiului;

– Subunitățile de desant aerian din cadrul Diviziilor aeropurtate din Pskov, Tula și Ivanovsc, în cadrul exercițiilor militare „Zapad 2017”, au fost ridicate pe alarmă și au primit misiuni de a se deplasa la poligoanele din regiunile Pskov, Leningrad și Kaliningrad pentru îndeplinirea ulterioară a misiunilor și regruparea forțelor. Detașamentele înaintate de desant au început cercetarea raioanelor stabilite pentru participare la exercițiu. Statele majore ale Diviziilor execută misiunea de conducere cu subunitățile în situații antiteroriste cu implicarea forțelor. Informația raportată de către  aceste subunități a fost folosită în cadrul planificării ulterioare a exercițiului;

– Navele Flotei de Nord a FA a FR au început aplicațiile în cadrul exercițiilor militare. Gruparea compusă din grupa de atac înaintată în componența crucișătorului nuclear cu rachete “Петр Великий” și distrugătorului “Адмирал Ушаков”. În componența grupului au intrat și nave de dimensiuni mici cu rachete de croazieră “Рассвет” și “Айсберг”, inclusiv și nave anti-submarin de dimensiuni medii “Снежногорск”, “Брест”, “Юнга””. Gruparea a fost fortificată cu 2 submarine nucleare, care au asigurat protecția grupării navale de la adâncime.

– Echipajele aviației de vânătoare, de bombardament și altor componente din cadrul forțele aeriene și spațiale a FR au fost redislocate la aerodromuri destinate acțiunilor de luptă, inclusiv în Bielorusia, în contextul exercițiului „Zapad 2017”. 

– Aviația de transport a forțelor aeriene și spațiale a FR au  asigurat transportarea efectivului și tehnicii militare din cadrul exercițiului la aerodromurile stabilite de pe teritoriul FR și Bielorusiei.

– Navele flotei de Nord a FR au început manevrele militare în Marea Barenț în contextul exercițiilor militare. Astfel,  2 grupări a flotilei Kola în componența navelor “Ядрин”, “Коломна”, “Ельня” și “Полярный” au asigurat ieșirea forțelor navale dislocate în punctele permanente din cadrul golfului Kola, mascând acțiunile cu perdea de fum. 

– Unitățile militare a forțelor terestre participante la exercițiile militare au fost ridicate pe semnale de luptă de antrenament pentru executarea misiunilor în contextul exercițiilor. Au fost ridicate pe alarmă 12,7 mii militari (7200 din Bielorusia și 5500 din FR), 70 avioane și elicoptere, 680 unități de tehnică militară, 250 tancuri, 200 piese de artilerie și sisteme de artilerie reactivă, și aproximativ 20 nave maritime.

– În contextul exercițiului, a fost ridicată pe semnale de luptă de antrenament Brigada 1 tancuri independentă, a Armatei 1 Tancuri a FR, dislocată în suburbia Moscovei, cu scopul de a nimici “grupările ilegale criminale” de pe teritoriul statelor aliate. Brigada, cu efectivul și tehnica militară din dotare, a desfășurat marșul din punctul permanent de dislocare la stația feroviară, unde au fost transportați pe calea ferată în raionul desfășurării exercițiului.

– Un grup de nave militare a Flotilei Kaspice, în componența navei de dimensiuni medii “Великий Устюг” și navelor de asigurare, au desfășurat aproximativ 50 de exerciții militare (trageri de luptă din toate categoriile de armament de pe navă asupra țintelor maritime, aeriene și terestre) în codrul aplicației „Zapad 2017” în  Marea Caspică. Marșul maritim al grupării sa finalizat la data de 25 septembrie 2017, după o distanță parcursă de 2000 mile maritime. 

15.09.2017:

– Lupta cu subunitățile de cercetare şi diversiune a inamicului convențional și grupărilor paramilitare ilegale, au fost misiunile de bază a primei etape a exercițiilor militare – a declarat Ministerul Apărării a Bielorusiei, și totodată au menționat transparența exercițiului și legalitatea desfășurării lui.

– Militarii ambelor state (Bielorusiei și FR) au dezvoltat acțiunile pentru depistarea și nimicirea inamicului cu suportul aviației în zona localității Dretuni, Belorusia. Au fost antrenate forțele Brigăzii independente 103 pe elicoptere a Bielorusiei și echipele de elicoptere Ми-8 МТ cu suportul elicopterelor Ми-24 a FR. Odată cu depistarea inamicului a fost efectuată debarcarea efectivului din elicoptere  pe o zonă nepregătită, după care a fost executată misiunea de nimicire a grupărilor inamice.

– Detașamentul de contracarare a forțelor și mijloacelor subversive a Bazei militare maritime a Mării Baltice în cadrul exercițiului, au depistat, au reținut și au nimicit scafandri adverși. La aplicații au participat circa 50 de scafandri militari, o navă anti-submarin de dimensiuni medii, bărci de viteză mare, o navă anti-sabotaj și alte echipamente pentru monitorizarea situației subacvatice.

– Sau desfășurat și activități culturale și de propagandă internă în cadrul forțelor proprii. Astfel, un cinematograf de campanie de vară, cu o capacitate de 100 de locuri, fost desfășurat la poligonul “Лужский” unde și-a început activitatea pentru participanții la exercițiu. Spectatorii au vizionat filme artistice, filme sovietice despre patriotism și filme documentare despre armamentul și tehnica militară. La poligon este desfășurat și un centru de informare, dotat cu canale telefonice și internet.

– Specialiștii militari în domeniul chimic, au mascat redislocarea trupelor militare folosind mașinile de ultimă generație ТДА-3, unde au creat o perdea de fum cu aerosol pe o suprafață mai mare de 10 km2. Această perdea a permis prevenirea unui atac cu rachete de către inamicul convențional asupra subunităților motorizate, tancuri, artilerie, tehnico-materiale și geniști, participante la exercițiu, care executau un marș conform itinerarului stabilit.

– În contextul exercițiilor militare „Zapad 2017”, primul vice-ministru al Ministrului Apărării a FR, Ruslan Țalicov, a inspectat Flotila din Dagestan la indicațiile Ministrului rus al apărării Sergehi Șoigu. Acolo au fost discutate întrebările legate de dezvoltarea obiectelor de infrastructură a Flotilei Caspice.

– Forțele aviației operativ-tactice a Districtului  militar Vest a FR și FA a Bielorusiei au trecut la executarea misiunilor comune pentru asigurarea aeriană a deplasării eșaloanelor militare și coloanelor de blindate sub conducerea statului major întrunit în contextul exercițiilor militare.

– Transmisioniștii militari a FR și Bielorusiei au creat o linie de comunicații protejată cu lungime de aproximativ 1000 km, care asigură transmiterea criptată de date video și audio între statele majore din teren, cu o viteză mai mare de 300 mb/s, folosind tehnică și aparataj de ultimă generația.

– Serviciul de presă al Președintelui Bielorusiei a confirmat că, președintele Alexandr Lucașenco oficial nu a fost invitat să participe la exercițiile militare „Zapad 2017”.

– Artileria Districtului militar Vest a FR și a FA a Bielorusiei, în comun au desfășurat activități de neutralizare și nimicire a inamicului. Au acționat în contextul a 2 divizioane de artilerie, dar sub o conducere unică. În cadrul exercițiului au fost implicate mai mult de 30 de obuziere 2С19 “Мста-С”, 2С3 “Акация”, 2С1 “Гвоздика” și complexe de aruncătoare de bombe 2С12 “Сани” și 2Б14 “Поднос” și sistem reactiv de lansare БМ-21 “Град” și “Торнадо-Г”. Au fost identificate țintele, după care coordonatele au fost transmise de drone dotate cu sisteme multifuncționale “Орлан-10” în statul major întrunit, unde sau luat deciziile de distrugere a țintelor.

– În contextul „Zapad 2017”, în districtul militar Estic s-au desfășurat exerciții militare de contracarare a terorismului. După scenariu, o grupare de teroriști au  încercat să ocupe un punct control și trecere, și să ajungă în statul major a Districtului. Acțiunile lor au fost respinse, stopate și grupa de teroriști nimicită de către militarii subunităților respective a districtului militar Estic, întărite cu mașini ușoare cu blindaj “Тигр”.

– Echipele de luptă a Sistemelor de rachete С-300,  a apărării antiaeriene a FR, a districtului militar Centru, dislocați în Ural, în contextul exercițiilor „Zapad 2017”, au desfășurat trageri de luptă. Acțiunea inamicului a fost imitată de țintele – rachetă supersonice “Армавир”, “Бекас” și “Пищаль”, care au capacități de zbor și traiectorie exact ca rachetele de luptă și aparatele de zbor reale.

– La exercițiu au participat și subunitățile de asigurare logistică  a Districtului  militar Vestic dislocate în Regiunea Leningrad, unde au fost jucate mai multe scenarii legate de logistică.

– Un bombardier Tu-22M3, participant la exercițiu, s-a prăbușit la baza aeriană Șaikovka (Tabăra militară Şaikovka se află în vestul regiunii Kaluga, în apropiere de Smolensk) din FR. Conform informațiilor oficiale ale FA a FR, avionul a ieșit de pe pistă, probabil în timpul manevrelor de aterizare. Ca urmare a incidentului, aparatul a fost grav avariat și nu mai poate fi recuperat. Echipajul avionului Tu-22M3 nu a fost rănit.

16.09.2017

–  Observatorii internaționali a Lituaniei, Letoniei, Estoniei, Poloniei, Ucrainei, Elveției și Norvegiei, invitați de către Bielorusia, au sosit la exercițiile militare „Zapad 2017”.

– Specialiștii subunităților de logistică a FA a FR au desfășurat antrenamente pentru mentenanța și reparația în condiții de luptă a tehnicii și armamentului militar la poligonul “Осиповический” în Bielorusia.  

– Echipajele avioanelor de luptă Су-34 a Districtului militar Vestic, au nimicit punctele inamice de conducere cu trupele în cadrul exercițiului militar.

– Artileria a continuat tragerile din obuziere “МСТА- Б” și sisteme reactive de lansare БМ-21 “Град” asupra țintelor terestre a inamicului imaginar. 

– Forțele aviației operativ-tactice a Districtului  militar Vest a FR a respins cu succes atacul aerian a forțelor inamicului. În rol de inamic au participat cele mai experimentate echipaje a aviației de vânătoare pe avioane Су-27, bombardiere Су-24, avioane de transport Ил-76 și elicopterele aviației militare Ми-8, Ми-24 и Ка-52.

– Pentru îndeplinirea misiunilor de luptă în cadrul exercițiilor militare, forțele aeropurtate a FR, au folosit cele mai noi mașini blindate de luptă БМД-4М și transportoarele blindate БТР-МДМ “Ракушка”.

– Echipele de luptă a complexului modernizat «Искандер-М» și complexului tactic “Точка-У” a Brigăzii de rachete independent a Districtului  militar Vest, la poligonul din regiunea Leningrad, au efectuat lansările electronice a rachetelor asupra țintelor îndepărtate a inamicului.

– La data de 16 septembrie 2017, sa finalizat I-a fază a exercițiului militar „Zapad 2017”. În această zi, efectivul subunităților de infanterie motorizată, tancuri și artilerie, cu susținerea subunităților apărare antiaeriană a Armatei 1 Tancuri a FA a FR, la poligoanele “Борисовский”, “Осиповичский”, în comun cu forțele Bielorusiei, au ocupat poziții de apărare și pregătesc orațiunile de luptă ulterioare. Avioanele de luptă Су-25  și Су-34 execută patrularea spațiului aerian.

– Aproximativ 20 de nave ale Flotei Mării Baltice au părăsit punctele permanente de dislocare și au ieșit în largul Mării Baltice pentru a executa misiunile eșalonului superior. 

– În contextul exercițiilor militare „Zapad 2017”, secția sonar, a navei anti-submarin de dimensiuni medii “Поворино” a Flotei Mării Negre, au identificat locația de aflare a unui submarin inamic imaginar, care ulterior prin intermediul armamentului de pe navă a fost distrus.

– Pentru asigurarea cu produse alimentare a efectivului participant la exercițiu, au fost transportate mai mult de 80 tone de alimente cu forțele a 30 specialiști și aproximativ 50 unități de tehnică specială, în diferite locații în cadrul exercițiilor militare „Zapad 2017”.

– Subunitățile de apărare antiaeriană a Districtului  militar Vest cu complexele С-300, С-400 și complexele “Панцирь-С” au intrat în serviciul de luptă în raioanele noi de dislocare în contextul exercițiului.

-Grupurile de desant aerian, din cadrul subunităților din cadrul Diviziilor aeropurtate, au început cercetarea raioanelor stabilite cu trecerea la îndeplinirea misiunilor de neutralizare și nimicire a elementelor teroriste inamice aflate în zonele de acțiune în cadrul exercițiului.

– Poliția de frontieră a țărilor Baltice au monitorizat violarea spațiului aerian a Lituaniei de către 2 avioane de model Ил-76 a FR. Decolând de pe aerodromul Taganrog, avioanele executau un zbor planificat spre Kaliningrad, care au deviat de la cursul de zbor din cauza furtunii.   

17.09.2017.

– La data de 16.09.2017 s-a finalizat prima fază a exercițiului comun Ruso-Belarus „Zapad 2017”, iar la 17.09.2017 s-a început a II-a fază. 

– La poligonul ЛУЖСКИЙ, regiunea Leningrad, efectivul subunităților de infanterie motorizată a Districtului militar Vest, au nimicit subunitățile de desant a inamicului convențional.

– Echipajele bombardierelor Су-24 au îndeplinit cu succes misiunile de bombardare a punctelor de comandă, tehnica militară, fortificații și construcții genistice și coloane cu tehnică militară a inamicului. Bombardamentele sau desfășurat de la înălțimi între 200 m și 2 km.

– Piloții elicopterelor Ка-27 ПЛ a Flotei Mării Baltice, au desfășurat misiuni de căutare, identificare și nimicire a  inamicului în poligonul militar maritim a Flotei. Astfel a fost depistat un submarin al inamicului, care a fost distrus cu sistemele de armament a elicopterelor Ка-27 ПЛ.

– Navele Flotei Mării Baltice – “Сообразительный”, “Бойкий”, “Стойкий” și “Стерегущий” au nimicit țintele aeriene în poligonul maritim a Flotei și au desfășurat cu succes depistarea și nimicirea unui submarin inamic. 

– La poligonul “Ружанский”, de către forțele terestre și aeriene a FR și Bielorusiei au fost desfășurate aplicații pe tema trecerii ilegale a frontierei, violarea spațiului aerian, nimicirea forțelor apărării antiaeriene inamice de către elicopterele FR și Bielorusiei și efectuarea ofensivei aeriene și bombardarea pozițiilor inamicului.

–  La o baza militară a forțelor de desant aerian, din regiunea Kransodar, în contextul exercițiilor militare „Zapad 2017”, FR a desfășurat ceremonia oficială de deschidere a exercițiului tactic comun Ruso – Egiptean “Защитники дружбы – 2017”.

– În timpul regrupării forțelor FR și Bielorusiei, aviația tactică a Districtului militar Vestic, au distrus elementele blindate a inamicului pe poligonul “Лужский” din regiunea Leningrad.  

– Geniștii Districtului militar Vestic au asigurat tot efectivul participant la exercițiile militare „Zapad 2017” cu apă filtrată din stația de filtrare și epurare de ultimă generație СКО-10 “Гигиена”.   

– Grupa de deminare în componența navelor Александр Обухов”, “Сергей Колбасьев”, “БТ-212”, navele “РТ-252” și “РТ-273″a Flotei Mării Baltice au dezamorsat minele plasate de inamic în poligonul maritim a Flotei.

 18.09.2017

– În Ministerul Apărării a FR au numit declarațiile Lituaniei politizate ceea ce ține de violarea spațiului aerian a Lituaniei de către avioanele Il-76 a FR.

– Președintele FR Vladimir Putin a vizitat exercițiile militare „Zapad 2017” la poligonul “Лужский” din regiunea Leningrad.

– Forțele de desant aeropurtat au desfășurat desantarea în condiții meteo extrem de dificile cu  desfășurarea ulterioară a forțelor pentru asigurarea flancurilor în cadrul exercițiului.

– Navele de dimensiuni mici “Суздалец”  și “Муромец” a flotei Mării Negre, au desfășurat antrenamente la aspectul manevrelor, legătura radio, paza și apărarea navelor maritime și totodată au desfășurat trageri din armamentul de artilerie din dotarea  navelor.

– Echipa de luptă a lansat o rachetă din complexul modernizat a Forțelor terestre«Искандер-М» la distanța maximă. Lansarea a avut loc la poligonul Kapustin Iar, regiunea Astrahani, în cadrul exercițiilor militare „Zapad – 2017”. Racheta a parcurs distanța de 480 km și cu succes a lovit ținta din poligonul Makat (Kazahstan). 

– În contextul exercițiilor militare, concernul “Алмаз-Антей” a transmis ministerului Apărării a FR, complexul de apărare antiaeriană (ЗРС) С-400 “Триумф”.

– Echipajele Tancurilor Т-72Б3 a Armatei 1 Tancuri a Districtului militar Vestic, au oprit ofensiva inamică și au nimicit tehnica militară adversă.

– Ministerul Apărării a FR a permis Observatorilor și Atașaților militari din mai mult de 60 de țări (la poligonul “Лужский” din regiunea Leningrad), monitorizarea exercițiilor militare „Zapad – 2017”.

– Tot în cadrul exercițiului, FR a testat tancul modernizat T-80, dotat cu instalație de propulsie nouă și cu  protecție dinamică încorporată. 

– Bombardierele Су-24М a districtului militar Vestic a FR, au desfășurat un raid masiv de bombardamente a inamicului la poligonul “Лужский” din regiunea Leningrad.

– Echipajele avioanelor de vânătoare Су-25 au distrus  coloană de blindate a inamicului pe poligonul “Лужский” din regiunea Leningrad, fiind asigurate de o pereche de Су-35С”.

19.09.2017

– Comandantul Flotei Mării Baltice, Vice-amiralul Alexandr Nosatov a acordat calificativul “foarte bine” tragerilor comune a grupei tactice a Flotei Mării Baltice și grupării tactice terestre după desfășurarea tragerilor cu complexele “Бал”.

– Specialiștii în rachete a Flotei Mării Baltice, cu sistemele de rachete din  dotare Бал” au distrus o serie de ținte a inamicului amplasate în poligonul maritim din cadrul exercițiului.

– 14 Observatori militari, care reprezentau OSCE, au vizitat poligonul  “Осиповичский”, în regiunea Mogilev, Bielorusia unde au avut posibilitatea să monitorizeze și să evalueze acțiunile în comun a forțelor FR și Bielorusiei.

– Militarii FR și a Bielorusiei au stopat ofensiva forțelor inamicului convenţional, desfășurând manevre de apărare cu implicarea artileriei la poligonul “Осиповичский”, în regiunea Mogilev, Bielorusia.

– Echipele de luptă a sistemelor antiaeriene “Панцирь-С”, a districtului militar Vest, au neutralizat cu succes țintele aeriene la înălțime mică, care zburau la hotarul imaginar al zonei de serviciu al complexelor “Панцирь-С”.

– Ministerul Apărării a FR a dezmințit informația cu privire la focul involuntar deschis de către un elicopter K-52 asupra persoanelor civile și a menționat, că focul a fost deschis neintenționat, în cadrul jocului unui alt exercițiu cu tema nimicirea țintelor terestre de către aviație, dar nimeni nu a avut de suferit.

20.09.2017

– Exercițiile militare Ruso-Bielorus „Zapad 2017” au demonstrat nivelul pregătirii armatelor statelor de coaliție la respingerea unei agresiuni militare de proporții a organizațiilor teroriste. Faza de manevre s-a desfășurat cu transparență maximă si deschisă – a declarat Șeful Statului Major General a FA FR, Valerii Gherasimov la închiderea exercițiului.

– Ultima zi a exercițiului a fost importantă atât pentru forțele ambelor state (FR și Bielorusia) cât ți pentru jurnaliștii și observatorii militari, care au avut posibilitatea să monitorizeze desfășurarea exercițiului. Au participat observatori din: Polonia, Germania, Estonia, Lituania, Venezuela, Ucraina, Siria, Japonia, Ungaria, Norvegia, Elveția, Canada, SUA, Finlanda, Marea Britanie, Armenia și alte state. 

– Președintele Bielorusiei, Alexandru Lucașenco, a declarat închiderea oficială a exercițiului militar Zapad 2017”. Tot aici A.Lucașenco a expus jurnaliștilor despre înțelegerea cu V.Putin despre participarea și monitorizarea exercițiului separat, datorită proporțiilor foarte mari a exercițiului.

–  Aviația de vânătoare și subunitățile antiaeriene a Districtului Militar Vestic, au interceptat condiționat un avion deturnat de către inamic în cadrul exercițiului. 

– Tot aviația de vânătoare a Districtului Militar Vestic au desfășurat lupte aeriene în cadrul exercițiului, cu scopul atingerii pozițiilor favorabile, pentru trecerea la ofensiva aeriană.

– În contextul exercițiilor militare Zapad 2017”, Holdigul “Вертолеты России”, a întrodus la export elicoptere de atac Ми-28НЭ “Ночной охотник” cu complexe de apărare integrate împotriva rachetelor sol-aer cu sisteme infraroșu integrate pentru identificarea automată a țintelor.

– În contextul exercițiilor militare Zapad 2017”, sa produs lansarea de testare a rachetei balistice intercontinentale РС-24 “Ярс”, efectuată din Plesețc – elementele componentelor de luptă a rachetei cu succes au lovit țintele din regiunea Kamceatka.

– Navele Flotei Mării Caspice, au desfășurat exerciții cu trageri de luptă în punctele permanente de dislocare în Astrahani și Mahachkala, unde au participat mai mult de 10 nave maritime.

– Batalionul de infanterie motorizată a Grupului Operativ de Trupe Ruse din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, au antrenat interoperabilitatea cu subunitățile de artilerie a forțelor armate transnistrene, unde sau axat pe dezvoltarea elementelor de apărare. A fost  organizată interoperabilitatea forțelor la acțiunea de distrugere a țintelor de către artilerie.

– O comisie specială a fost creată pentru a investiga cazul de foc involuntar produs de pe elicopterul de vânătoare Ка-52 “Аллигатор”   la poligonul Лужский din regiunea Leningrad.

21.09.2017

– Toate forțele FR și forțele Bieloruse, implicate la exercițiile militare Zapad 2017, au început redislocarea către punctele de staționare permanente. 

 1.4. Tehnici și tactici noi folosite în cadrul exercițiului:

Acțiuni cu caracter neconvențional:

În cadrul exercițiului au fost implicate subunități de forţe speciale a FA a FR și Bielorusiei, care au demonstrat un nivel înalt de profesionalism la îndeplinirea misiunilor stabilite.

Simularea utilizării armelor de nimicire în masă:

Din punct de vedere a utilizării armamentului de nimicire în masă în cadrul exercițiilor militare ,,Zapad-2017”, Federația Rusă nu a admis folosirea acestora pentru testări. Sau folosit doar elemente care pot fi utilate la necesitate cu componente nucleare-unde echipele de luptă a complexului modernizat «Искандер-М» și complexului tactic “Точка-У” a Brigăzii de rachete independent a Districtului  militar Vest, la poligonul din regiunea Leningrad, au efectuat lansările electronice a rachetelor asupra țintelor îndepărtate a inamicului imaginar şi sa produs lansarea de testare a rachetei balistice intercontinentale РС-24 “Ярс” efectuată din Plesețc – elementele componentelor de luptă a rachetei cu succes au lovit țintele din regiunea Kamceatka.

Război informațional:

În cadrul Zapad-2017 Federația Rusă desfășurat un complex de operații  informaționale cu scopul de a elucida acțiunile întreprinse de NATO în primul rând, Ucraina și alți actori pe de altă parte.

Un element nou a fost dezinformarea în ceea ce privește dimensiunile reale a desfășurării aplicației în timp, spațiu, forțe și mijloace, inclusiv pe timpul pregătirii aplicațiilor. Astfel, FR a admis, fără prea mari implicări la dezmințirea inițială, ca în occident, aplicațiile vizate, să fie calificate altfel decât urma să se întâmple real, astfel calificarea/perceperea incorectă a aplicațiilor luând proporții mari, pentru ca ulterior aceste greșeli admise de occident să fie folosite drept tratare a tot ce spune occidentul ca pe ceva nefondat și bazat pe informații inexistente, sau  dezinformare intenționat răspândita, iar la final occidentul să dețină o imagine de provocator, de răspândire a isteriei nefondate și a falsurilor evidente și astfel să fie diminuată credibilitatea a tot ce prezintă occidentul în spațiul informațional vizavi de FR și aliații săi, cu impregnarea pentru occident a imaginii de principal dezinformator global „în timp ce FR şi aliaţii săi nu depășesc limitele legale internaționale”. Această tactică noua poate folosi FR pentru a aduce populația din occident să nu creadă surselor sale media, precum și pentru a diminua/distrage atenția occidentului de la  potențiale acțiuni reale rău intenționate ale FR îndreptate pentru satisfacerea intereselor sale.

Trebuie de menționat că, exercițiul militar Zapad-2017, a fost desfășurat preponderent conform planului şi declarațiilor oficiale a FR, fără careva mari abateri, abuzuri sau ceva asemănător (micile incidente avute loc nu pot fi calificate drept abuzuri sau alte încălcări mari), iar această  este deja răspîndită  în sursele media și folosită în defavoarea  occidentului (în presa rusă fiind deja ca una din ţintele de batjocură  Președintele Lutianiei, D.Gribauscaite, este de menționat și publicația The Independent, care spune, că în pofida tirajării în occident a îngrijorărilor vizavi de aceste aplicaţii, ele nu au adus la pornirea unui nou război mondial sau nu sa soldat cu cotropirea la careva ţară),  iar toate declarațiile de până la desfășurarea exercițiului, sunt calificate drept un generator de „fobii anti ruse și demonizator nefondat al Rusiei şi aliaților ei”, în condițiile când Rusia nu a trecut nicio limită legală de utilizare a forțelor în cadrul unor aplicații „ordinare” împreună cu aliații săi. 

            1.5. Scenariul desfășurat și scopurile atinse în cadrul aplicațiilor ,,Zapad-2017”:

Acțiunile pe care le-a întreprins Federația Rusă la aplicațiile menționate, demonstrează că ,,Zapad-2017” sau desfășurat după un scenariu expus mai sus și anume:

Desfășurarea execuțiilor militare ,,Zapad-2017” şi retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Bielorusiei în punctele de dislocare permanentă a acestora pe teritoriul Federației Ruse

Exercițiile ,,Zapad” au fost desfășurate de către Federația Rusă şi Bielorusia în comun, scopul acestora fiind testarea capacității Federației Ruse şi Republicii Bieloruse în asigurarea apărării comune, precum și pentru respingerea unei potențiale agresiuni militare, atacuri teroriste, etc, la fel și pentru ridicarea nivelului de interoperabilitate a componentelor forţelor armate în acțiuni militare în spațiul terestru, aerian și naval.

Conform acestui scenariu, Federația Rusă împreună cu Bielorusia au desfășurat exercițiul conform planului, fără abateri, respectând totalitatea prevederilor internaționale, precum şi transparența în planificarea și desfășurarea acestora.

Exercițiul s-a desfășurat în limitele teritoriale planificate, precum și în limitele admisibile de implicare a forțelor și mijloacelor militare. După încheierea oficială a exercițiului, trupele rusești împreună cu totalitatea armamentului, echipamentului și tehnica militară au fost retrase în punctele de dislocare permanentă a unităților militare de pe teritoriul Federației Ruse, astfel fiind dezmințite multe discuții, că după exercițiu, FR va menține contingentele aduse aici, pentru a deschide un al doilea front în Ucraina, de a ataca statele baltice, Polonia, etc.

Zapad 2017 fiind petrecut şi pentru descurajarea “acţiunilor agresive NATO la hotarul Rusiei şi aliaţilor ei” şi o demonstrare de capacităţi militare cu posibilităţi practice de proiecție globală, dar și de influențare majoră cu scopul menținerii/fortificării spiritelor populației din Bielorusia în albia pro-rusă, inclusiv fortificarea încrederii personale a liderului acestei ţări şi anturajului acestuia, că Rusia în orice condiţii va depune efort pentru a menține acestă conducere la putere, iar ultimul ajutor/împrumut financiar acordat Bielorusiei de către Rusia, în perioada respectivă, doar aduce plus valoare acestui argument.

1.6. Sisteme noi de armament utilizate și testate în cadrul exercițiului;

Pe parcursul execuțiilor militare „Zapad – 2017”, FR a testat capacitățile unor noi modele de armament:

  • Echipa de luptă cu succes a lansat la poligonul Kapustin Iar, regiunea Astrahani o rachetă din complexul modernizat a Forțelor terestre«Искандер-М» la distanța maximă. Racheta de putere mare a parcurs distanța de 480 km și cu succes a lovit ținta din poligonul Makat (Kazahstan). 
  • Tot în cadrul exercițiului, FR a testat tancul T-80, dotat cu instalație de propulsie cu gazoturbină și cu  protecție dinamică încorporată.  
  • Chimiștii militari au mascat redislocarea trupelor folosind mașinile de ultimă generație ТДА-3, unde au creat o perdea de fum cu aerosol pe o suprafață mai mare de 10 km2. Această perdea a permis prevenirea unui atac cu rachete de către inamic asupra subunităților motorizate, tancuri, artilerie, tehnico-materiale și ingineri, participante la exercițiu, care executau un marș conform itinerarului stabilit.

– Geniștii militari a Districtului militar Vest au asigurat tot efectivul participant la exercițiile militare „Zapad 2017” cu apă filtrată din stația de filtrare și epurare de ultimă generație СКО-10 “Гигиена”.   

– Transmisioniștii militari a FR și Bielorusiei au creat o linie de comunicații criptată cu lungime de aproximativ 1000 km, care asigură transmiterea protejată de date video și audio între statele majore din teren, cu o viteză mai mare de 300 mb/s folosind tehnică și aparataj de ultimă generație.

1.7. Expuneri parţiale 

Necesitatea planificării şi desfășurării acestei aplicații a pornit de la faptul că Rusia are anumite suspiciuni asupra unei invazii  militare a NATO de pe teritoriul țărilor Baltice și Poloniei. În vederea consolidării securității în ţările Baltice și Polonia, NATO a dislocat recent în zonă Brigada 10-a Aviație a SUA, cu peste 60 de aeronave și Brigada 3-a blindate a SUA. În plus, în cele trei state baltice, efectuează serviciu de luptă a pazei spațiului aerian prin rotație cu o escadrilă de avioane de vânătoare din statele membre NATO. Alianța a mai creat și o forță de intervenție ultrarapidă, furnizată de șapte state membre cu efective de 10.000 de militari, special antrenate și destinate pentru a acționa de pe litoralul mării Baltice și al mării Negre.

Totodată, „Zapad – 2017” nu este un exercițiu militar pur rusesc, acesta a fost efectuat în cooperare cu Belarus. Belarus se găsește într-o poziția dificilă de a fi un aliat oficial al Rusiei, în condițiile relațiilor proaste dinte Moscova și Occident, iar Belarusul încearcă să rămână măcar parțial neutră în toată această situație complexă, încercând a scăpa de extinderea relațiilor proaste a marilor săi vecini și asupra sa.

Exercițiile Zapad 2017 au demonstrat, că FR împreună cu aliații săi, pe lângă toate cele expuse în acestă analiză, dispun de un organism militar ce lucrează serios asupra remodelării forțelor armate pe toate dimensiunile, pentru a le aduce la condiția de a le egala cu forțele întrunite ale NATO și chiar de ale depăși în anumite situații. Suplimentar, FR este capabilă să fie prezentă concomitent cu forţe impunătoare în diferite teatre de operaţii, iar pentru proiectarea forţelor şi intereselor sale, conducere a FR are susţinerea majorităţii populaţiei chiar şi pe fundalul austerităţilor economice. Totodată, problemele economice ale FR şi cele a rămânerii în urmă a potențialului științific de apărare fata de cel din occident și mai ales cel din SUA, nu trebuie să inducă în eroare perceperea FR ca pe un adversar cu prea multe părţi slabe. FR din punct de vedere militar trebuie percepută corect, mai ales capacitatea acestui stat, demonstrată istoric, de a se mobiliza pe toate segmentele în condițiile unui eventual pericol existențial.

I. POTENȚIALUL MILITAR CONTEMPORAN AL FORȚELOR ARMATE ALE FEDERAȚIEI RUSE VIZAT PRIN PRISMA APLICAȚIILOR DE AMPLOARE, GENERALITĂȚI

Odată cu destrămarea URSS, a scăzut și potențialul militar al fostului centru de putere a URSS, care sa transformat în Federația Rusă (FR), aceasta moștenind de la fostul colos, tot conglomeratul științific-industrial-militar și cea mai mare parte a arenalilor, inclusiv nuclear. A urmat o perioadă a decăderii multilaterale a capacităților economice, militare și de influență asupra proceselor globale a noi Federații Ruse, urmașă a URSS. Armata FR a trecut și ea prin mai multe încercări și pierderi grave, prin experiențe complexe cum ar fi conflicte regionale (Transnistria), primul şi al doilea război cecen, războaie din Georgia (Abhazia şi Osetia de Sud), Ucraina (Crimeea, Donbas) şi Siria. Persistența perioadei complicate economice și a decăderii continue a capacităților Forțelor armate ale FR, au convins alte mari puteri că, FR nu va mai reveni în rândul marilor puteri, iar armata acesteia nu este altceva decât o pază dezorganizată a unei colosale stații de alimentare cu carburanți.

Acumulând o asemenea experienţă în istoria modernă, învățând lecțiile mult prea complicate ale trecutului apropiat, Rusia contemporană se află în deplin proces de afirmare în calitate de putere mondială incontestabilă şi în acest sens î-şi fortifică semnificativ Forţele armate.

Începând cu al treilea mileniu şi în special din 2014, odată cu deteriorarea grava a relațiilor între Moscova si Occident, Rusia a trecut la fortificarea rapidă a forţelor sale militare. În acest sens, Federația Rusă sporește prezența militară în diferite zone ale țării de la Caucaz şi Marea Baltica pâna la Arctica, denunțând în același timp extinderea NATO spre frontierele sale, o amenințare calificată fundamentala pentru securitatea sa, conform noii doctrine militare ruse adoptate în același an.

Totodată, Rusia treptat mărește bugetul său de apărare şi concomitent intensifică considerabil dotarea cu noi tipuri de armament (unele chiar mult mai inovative decât al adversarilor săi), pregătirea forțelor prin desfășurarea exercițiilor militare de mare amploare la hotarele sale, alarmând considerabil comunitatea internațională prin inducerea impresiei că, aceste exerciții pot fi baza unor viitoare acțiuni militare externe de proporții, mai ales după succesul forțelor rusești din Crimeea, urmat de o demonstrație practică reușită al noii armate ruse din Siria.

Astfel, un exemplu elocvent al renașterii FR în calitate de mare putere militară, foarte apropiată sau echivalentă URSS,  este organizarea și buna desfășurare a unor aplicații strategice de amploare, cum au fost aplicaţiile de proporţii deosebit de mari „Zapad-2017” şi “Vostok-2018”. Prin analiza şi studierea din sursele deschise a cronologiei desfășurării acestora, expuse în materialele din alte capitole ale analizei respective, putem estima actualul potențial militar al Forțelor armate ale Federației Ruse, mobilitatea lor, înzestrarea, pregătirea de luptă, folosirea noilor tehnologii și capacitățile de acţiune în comun cu partenerii săi, în situaţii dificile, în diferite părţi ale lumii, atât la est cât şi la vest.