Metode experimentale de instruire și selectare a cadrelor militare pentru misiuni speciale

În septembrie 2019, în sursa electronică https://www.aldrimer.no/russiske-spesialstyrker-pa-norsk-jord/, a apărut informația precum că forțe speciale din Federația Rusă (FR) au fost observate pe teritoriul Regatului Norvegiei. Se discută despre aspectul că aceste pretinse forțe speciale ar fi desfășurat cercetarea și monitorizarea anumitor obiective de infrastructură și a teritoriului respectiv, fiind expus aspectul că aceștea ar fi pătruns pe teritoriul vizat în cadrul aplicațiilor Flotei de Nord a Forțelor Navale ale Federației Ruse, care ar fi petrecut în perioada august-septembrie 2019 anumite activități în apropierea arhipelagului norvegian Spitzbergen. Este de menționat că aceste informații au fost dezmințite de autoritățile FR https://www.facebook.com/RusEmbNo/posts/2421073644680648?__xts__[0]=68.ARDtVsgxQRzUC-ldetEmo8MFZaFlXN93Qs4ZZJ5EN29XFpxlWgUdvy2_nqzDjOCpyB0SNanDJwz2ztGPYmrv_muU4LUtgrV5Z5Q81zg4JL9qQ-0w3cIfL8wVJk2MbG9h3jIGLGiRSe3Dsy8oyfb-cuLwqMhyjtJj9AudVLDgcOIGzfam0TL-b2FovTWFQA-PXIYGY5_7Ezw2sijkoQaxmgjbLO3RqEAsdYVBOhi3b48L6gj1msNgz6AmU0NuniP68ir0W_RF4DweFiBAYHI-yClPJgxjJ1s0l3zLQAypCXPXAe75lDgEU0vCqgtqLghp_tD47n69HOGuwuk7cY0Aqg&__tn__=-R.

            Nu vom atrage atenție asupra veridicității acestor informații cu privire la prezența fără aprobare a forțelor speciale ruse pe teritoriul altui stat, informație care de altfel seamănă mai mult a dezinformare cu scop incert, dar vom atrage atenția la aspectul că astfel de operații în general sunt realizabile de către cei care au forțe speciale și de cercetare foarte dezvoltate, și care au capacitatea umană și tehnică de a realiza scenarii similare celor pretinse de sursa aldrimer.no.

            În contextul celor expuse, pare foarte interesantă, pentru a fi preluată, noua metodă de selectare și instruire a cadrelor militare de conducere aplicată recent în Forțele Armate ale FR, metodă care foarte mult seamănă cu pregătirea unei baze de cadre pentru completarea sau formarea subdiviziunilor cu misiuni speciale și cercetare, care pot acționa în mediu extrem de dificil, în cadrul operațiilor din afara teritoriului propriu.

            Astfel, recent, la poligonul Raevschii din apropierea orașului Novorosiisk, au fost desfășurate instruiri tactico-speciale în cadrul unei programe experimentale a Ministerului Apărării al FR. Din sursele disponibile în mediul informativ deschis se atestă că, acest program experimental are drept scop instruirea cadrelor militare conform altor specialități militare decît cele deținute de personalul supus instruirii respective, inclusiv pregătirea specială a militarilor de sex feminin în operații comune cu militarii bărbați.

Este foarte interesant că programul vizat a cuprins selectarea etapizată a 30 de ofițeri tineri dintre 4500 de candidați, iar la general activitatea acestora a fost axată asupra penetrării teritoriului inamic, operații în teren și mediu ostil, nimicirea completă a unor grupuri ilegale paramilitare înarmate, grupuri teroriste, capturarea de tehnică adversă, desfășurarea unor marșuri forțate, trecerea diferitor obstacole dificile, activități de cercetare-diversiune, activități în condiții de teren muntos și accidentat, activități subacvatice, aplicarea luptei corp la corp, ocuparea unor poziții inamice, neutralizarea unor obiective, etc.

Programul-concurs respectiv, se pare că se desfășoară de la începutul anului 2019 și a cuprins instruirea/selectarea cadrelor militare antrenate în mai multe zone climaterice, în condițiile unor terenuri foarte accidentate și extrem de complicate, mediu extrem de ostil apropiat ca și scenarii/condiții de cele reale de luptă,  activitățile fiind petrecute în cadrul bazelor de instruire și poligoane ca Raevschii, în regiunea Krasnodar, la poligoanele Flotei de Nord a Forțelor Navale ale FR.

            Șeful grupului de instructori în cadrul acestor activități, colonel Serghei Isaev, a menționat pentru sursele media, că finaliștii concursului respectiv sunt exponenți din diferite genuri de armă, iar programul experimental este direcționat spre avansarea nivelului pregătirii pentru luptă a cadrelor militare cu vîrsta cuprinsă între 27 și 30 ani, acesta în special menționînd: ”Современные реалии требуют от офицеров более широкой подготовки в составе специальных подразделений. Профильные вузы не всегда уделяют этому достаточно внимания. Те знания, которые они сейчас получают, позволят им после возвращения в родные части улучшить боевую подготовку личного состава”.

 Este indiscutabil că, deținerea unei experiențe multilaterale, în cadrul pregătirii eficiente pentru luptă, este deosebit de importantă și respectiv impune o revizuire a pregătirii cadrelor militare în condițiile moderne cu adoptarea de noi abordări a instruirii practice, inclusiv în condițiile când forțele armate pot fi atrase și la operații speciale de suport al forțelor de ordine în cadrul nimicirii unor grupuri teroriste, criminale, sau acțiuni speciale în afara propriului teritoriu, etc., fiind argumentată  folosirea unor astfel de practici al instruirii și selectării cadrelor militare, care vin să fortifice expunerile oficiale precum că aceste practici au scop de a spori nivelul pregătirii în subunitățile unde se vor reîntoarce cei care au susținut instruirea. Totuși, nivelul foarte strict de selectare a unui grup mic și mixt de militari de gen feminin/masculin, dintr-un număr foarte mare de candidați, complexitatea și specificul instruirii apropiat sau similar cu cel al trupelor speciale și de cercetare, aria largă de teritorii utilizate, caracterul experimental al instruirii vizate, demonstrează că scopul instruirii experimentale vizate este cel mai probabil altul decât cel declarat oficial și denotă sporirea atenției conducerii militare a Forțelor Armate ale FR asupra calității personalului selectat pentru forțele speciale și celor de cercetare, unde accentul se pune asupra calității unui număr restrâns de efectiv mixt de sex masculin/feminin comparativ cu grupurile mai numeroase preponderent formate din militari bărbați. Selectarea strictă și pregătirea complexă a unor astfel de grupuri mixte, lărgesc cu mult flexibilitatea utilizări grupurilor similare în operații speciale și de cercetare-diversiune în teritoriu și mediu extrem de ostil, unde uneori se impun nu doar capacității de rezistență fizică, dar și distragerea atenției, folosirea activității legendate în teren, cumpătare/răbdare, alte calități, circumstanțe și necesități unde militarii de gen feminin pot aduce rezultate mai rapide și mai eficiente decât bărbații. În același timp, instruirea experimentală a unui grup mic de personal selectat dintr-un număr impunător de candidați, relevă testarea unor noi metode de instruire rapidă și poate mai puțin costisitoare a personalului pentru misiuni speciale, care avînd deja o specialitate militară în spate, nu mai impune timp îndelungat pentru aducerea pregătirii acestora la nivelul necesar executării unor misiuni complicate în teritoriul advers, iar reușita practică a acestei metode de instruire poate rapid spori numărul de efectiv necesar pentru operații speciale, inclusiv crea o rezervă substanțială pentru trupele speciale și de cercetare, sau transforma în timp tot personalul militar al armatei în forță universală unde toți militarii sunt apți pentru a executa misiuni cu destinație specială și de cercetare indiferent de specialitatea sa militară de bază.

Astfel, din punct de vedere al eficacității sporirii nivelului profesional al cadrelor militare în condiții practice complicate, apropiate de cele reale, folosirea unor unități operaționale mixte cu militari de gen masculin/femenin, este o practică pozitivă, nu este poate o practică neapărat nouă, dar evident menită să impulsioneze pregătirea practică, calitativ mai avansată, a efectivului destinat unor misiuni speciale, iar această practică merită atenție și chiar preluare.

Dacă să ne întoarcem la presupusa pătrundere a unor trupe cu destinație specială a FR pe teritoriul norvegian, suprapus peste perioada instruirii experimentale a grupului mixt de militari de gen feminin și masculin, se poate de acordat anumite șanse teoretice minime cazului că în teritoriul norvegian să fie posibilă o desfășurare a unei părți din instruirea practică-specială al acelui grup, care a și avut printre misiunile sale de instruire pătrunderi în teritoriul necunoscut și utilizarea poligoanelor Flotei de Nord a Forțelor Navale ale FR, totodată pătrunderea fără aprobare a trupelor străine pe teritoriul unui stat membru NATO este de necrezut, dacă mai luăm în calcul că acest presupus caz nu este mediatizat intens și că iată această presupusă pătrundere ar fi fost descoperită (poate și lăsată ca intenționat să fie descoperită în caz dacă asta este adevărat).

Noile metode de instruire a trupelor speciale și de cercetare, ridică baremele pregătirii practice la extremități aflate la hotarul aproape șters dintre risc neargumentat și necesitatea de a avea personal instruit în condiții reale, iar asta poate genera decizii ca personalul instruit pentru misiuni speciale să fie supus unui risc extrem, inclusiv prin penetrări clandestine al teritoriului altui stat, iar o astfel de practică, în instruirea forțelor speciale și de cercetare, în condițiile concurenței tot mai sporite dintre actorii relațiilor internaționale, este foarte probabilă că se folosește în instruire de către statele deținătoare al celor mai avansate forțe cu destinație specială și de cercetare, iar caracterul ilegal al unor astfel de posibile instruiri pe teritoriul străin și riscurile grave al depistării acestora, probabil sunt considerate inferioare necesității deținerii unor specialiști capabili pentru misiuni imposibile, care uneori pot aduce rezultate decisive, astfel în final fiind experimentate tot mai multe metode extreme de instruire pentru a ridica și mai mult nivelul pregătirii în condiții complexe.

Companiile militare private din Federația Rusă

Companiile militare private din Federația Rusă

În ultimii ani tot mai mult se abordează tema privind Companiile Militare Private (în continuare CMP, частные военные компании ЧВК) din Federația Rusă (FR). Se discută în spațiul media precum că în teatrele de operații din estul Ucrainei, Siria, statele de pe continentul African, alte zone unde sunt diverse conflicte, s-au întâlnit persoane care ar face parte din CMP (ЧВК) a FR. Aceste pretinse companii au un statut incert și este foarte dubioasă legalitatea acestora chiar și pe teritoriul FR, deoarece încă nu este adoptată o legislație pe zona respectivă, majoritatea se ocupă ca și firme de pază fiind active în sectorul oficial de pază și protecție, consultanță de securitate și aspecte legale ale asigurării securității obiectivelor, persoanelor, etc, însoțirea mărfurilor, protecția edificiilor, persoanelor, pază obiectivelor prin mijloace tehnice de monitorizare.

Tendințele existente și măsurile întreprinse de către conducerea Federației Ruse, privind susținerea și legalizarea activității companiilor militare private ruse:

             În țările dezvoltate, companiile militare private (CMP) participă la conflictele armate, prin evitarea restricțiilor constituționale existente. Deși, de cele mai multe ori, existența CMP este interzisă prin lege, tot mai multe state implicate în conflicte internaționale, apelează la mercenari din mai multe motive:

 • întotdeauna este nevoie de mai multe trupe decât  cele aprobate de decidentul politic sau acceptate de către opinia publică;
 • impactul politic și social  în cazul pierderilor de vieți omenești este mult atenuat;
 • experiența acestor luptători este mult mai mare în comparație cu cea a trupelor regulate.

             Operațiunile militare din estul Ucrainei, împreună cu participarea voluntarilor ruși în operațiunile militare din Siria, au dus la intensificarea discuțiilor despre perspectivele CMP rusești și despre apariția companiilor militare private sau încă numite şi ca ,,Armate private”.

             Însuși termenul de ,,Armată privată” presupune activități militare apropiate ca și misiuni de unele activități desfășurate de armatele regulate.

             La moment în Federația Rusă, legislativ nu este reglementată activitatea în domeniul abordat. Ultimul proiect de lege privind ,,Companiile militare de securitate privată”, înaintat în Duma de Stat de către deputatul rus Ghenadii Nosovko, oferă definiții ale activităților și serviciilor militare: ,,instruirea personalului forțelor armate, a poliției și a altor forțe de securitate ale statului”; ,,întreținerea și repararea echipamentelor militare”; ,,servicii de consultanță militară”; ,,asigurarea furnizării de echipamente militare”, etc. https://www.youtube.com/watch?v=FY4xGLs8HU8

             Intențiile și tendințele conducerii Federației Ruse de legalizare a domeniului vizat, ne duce la gândul că, CMP în perspectivă vor presta, de asemenea și servicii de securitate (protecția obiectivelor și a persoanelor, escortarea convoaielor și a navelor, etc.), iar necesitatea unei protecții private a instituțiilor, întreprinderilor și cetățenilor ruși care lucrează în țări instabile, cu un aparat de stat slab și structuri ineficiente de poliție, este destul de evidentă.

             Astfel de structuri de securitate, creează atât țările occidentale, cât și din alte zone, de exemplu China. De mulți ani, servicii de acest gen au fost furnizate de către o serie de companii private de securitate ruse care operează în regiuni instabile ale lumii.

             Creșterea actuală a interesului pe acest subiect, este strâns legat de fenomenul așa numitului ,,Război Hibrid”, care în ultimul timp, mai ales odată cu conflictele din Ucraina, a influențat radical sursele de informare în masă, dar și a impus o revizuire a conceptelor de utilizare a forțelor regulate cât și a pericolelor non militare generate de acest tip de război, considerat o nouă formă de operațiuni de luptă, practicată (cel puțin așa se susține de mulți care se preocupă de acest conflict) de către Federația Rusă în estul Ucrainei, Siria și în alte state de pe glob, unde aceasta are interese, de altfel acest așa numit război hibrid este practicat masiv și de către statele occidentale, toți la rândul său negând vehement implicarea sa în aceste aspecte, sau foarte delicat expunându-se asupra temei respective.

             Astfel, ideea de a crea o industrie separată de securitate prin prisma CMP, este de a obține un instrument, care să poată fi folosit pentru a sprijini guvernele prietenoase, fără a demonstra implicarea directă a statului care are interese.

             În cazul dat, apare întrebarea, de ce până acum aceasta problemă nu a apărut, de ce toți discută preponderent despre CMP rusești dar forte superficial sau deloc nu ating cele din alte părți?

             Armata rusă, serviciile speciale și predecesorii lor din timpul URSS, dar și puterile occidentale au fost destul de mult implicați în desfășurarea ,,războaielor hibride”, chiar înainte de apariția acestui termen, considerat greșit drept unul modern, care la moment este foarte des folosit de către mijloacele de informare în masă. Arsenalul de intervenție ascuns în războaiele duse peste hotare, a fost foarte mare și variat, începând cu consultări/consilieri secrete, logistică/aprovizionare/instruire, până la trimiterea de ,,voluntari” și invazia directă a formațiunilor întregi de trupe regulate deghizate sub uniformele altor state (Germania în Plonia). URSS nu a fost singura mare putere care a practicat acest lucru, iar ”practica bună” nu este uitată nici azi.

             Federația Rusă, pentru protejarea intereselor sale, a folosit și face uz de același set de metode, se pare că destul de eficiente, în timpul conflictelor din spațiul său de interes, iar aceste practici fiind și în arsenalul occidentalilor, fiind foarte greu a califica cine din cele două părți ar fi mai campioni la utilizarea acestor metode.

             Practicarea unor războaie mascate, de către Federația Rusă și aliații săi, cu mai mult entuziasm decât URSS, au avut și încă mai întrunesc un set de dificultăți specifice. Acestea sunt mișcările anti militare, care în Europa se întăresc prin intermediul partidelor politice puternice de stânga și cu un sistem eficient de control parlamentar asupra forțelor armate. Prezența unui astfel de sistem de control, cu toate acestea, nu a afectat ,,efectuarea operațiunilor militare prin procură” de către statele puternice, în cazul nostru Federația Rusă, care a susținut manifestații, lovituri de stat, sau dimpotrivă, efectuarea operațiunilor de contra insurgență/insurgență în străinătate, alte forme de intervenție militară sub acoperire, instrument inevitabil și indispensabil al politicii externe al oricărui stat puternic, existent în condițiile unui mediu instabil și unde nu se dorește o implicare oficială prea avansată.

             Singura alternativă reală la acest instrument, este o intervenție militară deschisă, dar care este însoțită inevitabil de costuri inacceptabile, care secătuiesc sursele financiare bugetare, care la moment sunt afectate de presiunile externe (sancțiunile economice și scăderea prețului la resursele energetice în cazul FR).

             Cronologic vorbind, de la sfârșitul anilor 80, există o creștere rapidă a numărului CMP, care furnizau servicii militare către diferite guverne din țările lumii a treia, chiar cu acordul tacit al autorităților acestor state. În anii 90, piața CMP este influențată de doi factori noi: o reducere masivă a forțelor armate și a bugetelor militare cu eliberarea din forțele armate (dar și alte instituții de forță) a unui număr mare de specialiști rămași fără serviciu. Guvernele au început a simți dificultăți avansate în căutarea de fonduri pentru operațiunile militare necesare și prezența în străinătate, dar astfel de fonduri ar putea fi găsite în altă parte. Războiul din Irak, destabilizarea Orientului Mijlociu și în unele țări din Africa, au condus la o creștere semnificativă a activității CMP, și interesul față de acestea.

             Prin urmare, atragerea acestui segment atât de important în domeniul privat, poate fi privită prin prisma unor beneficii suplimentare în perspectivă. Apariția unor pretinse CMP ruse pe piața internațională, poate crea anumite oportunități de promovare a intereselor naționale a FR. Este posibil ca legalizarea CMP, va fi orientată spre necesitățile și solicitările guvernelor prietenoase străine, iar activitatea acestora va crea un sector nou al economiei, cu mii de locuri de muncă și va promova, de asemenea, exporturile de tehnologii miliare ruse.

             Dar dezvoltarea CMP, va pune în fața autorităților întrebări extrem de dificile, cu privire la controlul acestor structuri. Prin urmare, de aceia și soarta proiectului de lege care reglementează sectorul dat, a rămas mult timp sub semnul întrebării, iar companiile militare private mai demult înființate fie acționează complet ilegal, fie activează sub acoperirea firmelor de pază, aspect care cât de cât permite a menține o aparență legală al multor companii vizate, de altfel înregistrate posibil că chiar peste hotarele FR.

Presupusa activitate a companiilor militare private ruse.

În februarie 2015 președintele ucrainean Petro Poroșenko a prezentat la Conferința de Securitate de la Munchen pașapoartele rusești găsite asupra unor presupuși militari ruși înarmați, reținuți în Ucraina. Porosenko spunea că acestea sunt dovezi clare ale intervenției militare rusești în Ucraina. Însă adevărul are și o nuanță, „militarii” despre care vorbea președintele ucrainean reprezinta probabil o armată a Kremlinului mai puțin cunoscuta: grupări militare înființate de companii private, care se preocupă de a ajuta „voluntarii” să ajungă în zonele de conflict. Astfel este vorba despre CMP, sau pe înțelesul tuturor – mercenari. Este cunoscut faptul că, Federația Rusă folosește astfel de structuri în afara cadrului legal, fiind expusă lipsa implicării exponenților oficiali. (Conform prevederilor art.208, Cod Penal al Federației Ruse din 13.06.1996, nr.63 Ф3, în redacția din 31.12.2017, activitatea de mercenariat este interzisă și se pedepsește conform legii.

În același timp, Federația Rusă afirmă oficial că, activitățile grupurilor armate private sunt interzise în țară. Dar acest lucru, evident, nu o împiedică (cel puțin FR închide ochii și trece cu vederea peste activitatea unor astfel de companii, sau ce sunt ele, care au în cadrul său cetățeni ruși) să folosescă mercenari în alte țări, inclusiv pe teritoriul Ucrainei.

De ce Federația Rusă, sau cercurile de interese independente de conducerea FR, au ales să folosească acești “militari/mercenari/voluntari” plătiți? De ce Kremlinul nu recunoaște că un număr însemnat de mercenari ruși mor pentru interesele sale?

https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%87%D0%B2%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0/a-46165830,

https://www.bbc.com/russian/features-43064370,

https://www.svoboda.org/a/29485996.html,

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8-15022018/av-42604966,

https://www.znak.com/2018-02-14/kreml_prokommentiroval_svedeniya_o_gibeli_v_sirii_rossiyskih_naemnikov,

https://www.bbc.com/russian/features-42954323

https://rus.postimees.ee/6423900/sluzhba-bezopasnosti-ukrainy-opublikovala-spisok-iz-206-predpolagaemyh-rossiyskih-naemnikov,

https://www.znak.com/2018-06-03/sbu_zayavila_o_gibeli_36_boycov_chvk_vagnera_na_ukraine,

https://snob.ru/news/157584,

https://fakty.ua/295462-u-putina-skryvayut-dannye-pogibshih-v-sirii-naemnikov-iz-chvk-vagnera-opublikovany-dokumenty

O explicație viabilă ar putea fi faptul că, Rusia încearcă să ascundă dimensiunea reală a implicării sale în conflictele purtate în zonele sale de interes, de altfel aspect practicat și de alții.

Astfel, în Ucraina, fără a recunoaște public în mod oficial implicarea sa directă ceea ce ar conduce în mod automat la un statut de stat beligerant, Federația Rusă a ales, sau nu observă că cetățenii săi participă în susținerea unor rebeli în alte state, să se folosească de unități de mercenari pentru a desfășura ,,Războiul hibrid”, conform politicii de de conspirație în scopul destabilizării teritoriale și șubrezire a organelor de conducere  ale statului ucrainean.

Dar implicarea acestor CMP nu se limitează la spațiul de proximitate al Federației Ruse.

În conflictul din Siria folosirea CMP, ascunde faptul că FR a hotărât probabil să se implice mai mult decât s-a angajat oficial. A nu se trece cu vederea că în față unei lumi întregi, anunța retrageri a contingentului militar rus din Siria, prin simpla motivație că obiectivele au fost atinse, iar trupele ruse pierd angajați în confruntările respective. Se pare însă că neoficial aceste obiective nu au fost atinse, iar diminuarea forțelor regulate a fost suplinită cu cei din CMP despre care nu se cunoaște prea multe.

În acest sens, dincolo de operațiunile aeriene și de misiunile asumate  public, autoritățile de la  Kremlin au decis folosirea acestor CMP pentru apărarea sau recâștigarea unor obiective considerate esențiale pentru conducerea actuală siriană dar și pentru interesele FR în regiune, sau pentru facilitarea livrării de armament autorităților siriene, în ciuda aparentelor încercări de a instaura pacea în zonă.

Misterul  mercenarilor rusi care  aleg să lupte într-un mod neconvențional pentru Kremlin, sau pentru cei care livrează mercenari recrutați din rândul cetățenilor ruși, fie și fără ca Moscova să ”știe” începe odată cu recrutarea lor de către CMP.

Cea mai răsunătoare este povestea „Corpului slavon” (Slavianski Korpus): o CMP înregistrata în Hong Kong, care recruta foști militari sau foști polițiști, pe care îi trimitea în Siria. Oficial, pentru a proteja instalațiile petroliere. Dar, în scurt timp, unitatea s-a transformat într-o forță care oferea sprijin direct trupelor lui Assad.

Moscova bineînțeles că a negat orice implicare în activitățile „Corpului slavon”, dar este aproape imposibil ca un grup de câteva sute de oameni înarmați, sa efectueze misiuni, care foarte necamuflat arată beneficiul statului rus, fără acordul forțelor de securitate oficiale din Federația Rusă, ori FR are servicii de securitate cu adevărat cele mai bune din lume sau foarte apropiate de a fi cele mai bune de pe mapamond. Este cunoscut expus prin mass-media că un oarecare Viaceslav Kalaşnikov, considerat unul dintre șefii ,,Moran Security Group”,  companie care se crede că a recrutat mercenari pentru „Corpul slavon”, este un fost ofițer FSB. Prin urmare, este greu de crezut că grupul a acționat fără știrea Moscovei.

 La fel de active sunt și CMP ruse din Africa, în special în zone sensibile, cum ar fi Libia, unde mercenarii au luptat de partea lui Gaddafi. Pe 4 iunie 2012, Tribunalul Militar Libian a condamnat la închisoare 19 ucraineni și trei belaruși, care erau conduși de un mercenar rus și care erau responsabili de lansatoarele de rachete ce urmau să anihileze loviturile NATO.

Un alt, episod a fost execuția în masă a mercenarilor din Misurat, care luptau împotriva regimului din Tripoli: printre cei 85 de mercenari executați, erau și persoane din FR, din fosta Iugoslavie.

Scăpați de sub control, sunt și mercenarii ruși din Cornul Africii. Ei asigurau siguranța navigației maritime și protejau navele rusești de atacurile piraților. Problema este că, mercenarii sunt activi într-o zonă aflata în afara controlului autorităților și se pare că aceste grupuri armate acționează extrem de brutal împotriva piraților somalezi.

Atunci când CMP ruse devin prea mari, le este tot mai greu sa păstreze secretul, astfel ele sunt înregistrate din nou în străinătate, își schimba denumirea și anunță ca domeniu de activitate „intelligence economic” sau „consultanța”.

În Donbas ,,nu există  personal militar rusesc regulat” – o astfel de retorică a prezentat permanent conducerea FR. Toți rușii care se luptă în estul Ucrainei, conform Kremlinului, sunt ,,voluntari” pe care FR nu poate să-i stopeze în activitățile lor personale peste hotarele FR. Se neagă că acești mercenari acționează conform ordinelor conducerii FR. Cu toate acestea, CMP ruse au fost numite de mult timp ,,Armata privată a lui Putin”, bineînțeles că acestă etichetare nu are dovezi sigure, dar chiar dacă FR nu recunoaște aceste armate private, activitatea lor ar trebui să dețină în FR măcar careva reglementare legală, pentru că astfel utilizarea lor în interesele răului vor fi drastic diminuate și conducerea FR va scăpa de diverse etichetări care de multe ori nu au suport veridic.

O CMP foarte des menționată este „Grupul Vagner” – considerați mercenari din Federația Rusă, care lupă în alte țări pentru bani. Se tot presupune prin diverse surse că Gruparea variază de la patru sute la două mii și jumătate de luptători, deși în mod oficial nu există, din cauză că legislația rusă nu permite încă acest lucru. Din acest motiv este se pare înregistrată în Argentina, însă se presupune că își desfășoară activitatea în orașul Molkino, regiunea Krasnodar, aceeași localitate unde se află un poligon de antrenament al Brigăzii 10 de forțe speciale https://www.svoboda.org/a/29191430.html.

https://www.dw.com/ru/%D1%87%D0%B2%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE/a-42596738

Pentru prima dată, despre „Vagner” a început să se discute în presă de prin anul 2014. Se presupune că Grupul a ajutat ,,omuleții verzi” să cucerească Crimeea. Apoi mercenarii au fost transferați în Donbas. Printre presupusele îndatoriri se numărau și epurările printre militanții care fie se emancipau prea tare de FR fie discreditau prea tare FR. Următorul punct fierbinte este Siria. În luptele pentru Palmyra, Vagner a suferit pierderi. După pierderile din operațiunea siriană, grupul avea nevoie de o întărire urgentă.

Se presupune, că dacă la început, în armata privată au fost recrutați foștii  militari și colaboratorii organelor de securitate ruși, atunci după Palmira, cererile de angajare către candidați au fost reduse. Una dintre resurse erau separatiștii din estul Ucrainei. Numărul celor care doreau să intre în CMP ,,Vagner” era mult mai mare decât numărul de posturi vacante. În același timp, potrivit informațiilor din diverse surse media, salariile în CMP erau de circa 240 de mii de ruble pe lună (3.120 euro). În „Grupul Vagner” se crede că au fost înscriși  în mare parte șomeri, adesea condamnați. Majoritatea în trecut erau fie foști angajați din instituțiile de forță fie erau sportivi rămași fără solicitare în sportul profesionist.

Presa rusă liberală a reușit să găsească anumite pretinse dovezi că „Grupul Vagner” era legat de autoritățile ruse. ,,Baza Vagner se află pe același teritoriu ca și baza celei de-a zecea brigăzi a forțelor speciale, fiind păzită de către soldații ruși. În plus, acești mercenari sunt trimiși  în Siria de către autoritățile ruse din simplu motiv că, nu pot să închirieze o aeronavă militară și să o folosească ca transport, a explicat expertul ,,Echipei de Inteligență a Conflictelor”” Ruslan Leviev.

Presupusul comandant al CMP menționate, Dmitri Utkin, în mass media fiind acreditat cu numele (позывной) de „Vagner”, a fost prezentat la o recepție oficială la Kremlin. Acest lucru este evidențiat într-o fotografie comună postată cu conducerea FR.

Până în 2013, se presupune că Utkin a servit în cadrul informațiilor militare a Rusiei.

             La începutul anului 2018, „Grupul Vagner” s-a reîntors în Siria. Acum misiunea este de a proteja regiunile petroliere. Și aceasta este calificată de mulți ca încă o dovadă a implicării autorităților ruse în activitățile CMP.

             Organizațiile guvernamentale din Siria au semnat un acord cu compania rusă „Euro Polis”. Ea s-a angajat să elibereze și să apere câmpurile petroliere și fabricile de pe teritoriul în care servesc acum luptătorii ,,Vagner”. În schimb, „Euro Polis” are dreptul la o parte din petrolul și gazele extrase. Întreprinderea ar aparține omului de afaceri rus Evgenii Prigojin. El a fost mult timp numit prin presă „bucătarul” lui Putin. Se presupune că el controlează tot ce are legătură cu industria rusă de apărare în domeniul energiei, compensării, construcției și alimentației.

             Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a publicat, pe site-ul instituției, pretinse înregistrări ale unor convorbiri telefonice dintre conducătorii CMP ,,Vagner” cu liderii separatiști din Donbas (Igor Plotnițkii liderul „Republicii Populare Lugansk), privind coordonarea unor operațiuni militare în regiune (doborârea avionului ucrainean Il-76 în 2014).

             De asemenea, au fost publicate și înregistrările pretinse ale discuțiilor din 28 ianuarie 2015 a șefului CMP „Vagner”, Dmitry Utkin, cu Generalul Forțelor Armate ale Federației Ruse, Evghenii Nikiforov, în timpul atacurilor militare asupra estului Ucrainei, aspect, care, dacă este veridic, pare foarte neprofesional din partea unor exponenți ai forțelor armate și foști angajați din serviciile de stat de securitate ce folosesc comunicații care pot fi interceptate.

             Anterior, șeful SBU a declarat că membrii CMP „Vagner” au participat la conflictul din Donbas (2014) de partea forțelor secesioniste. Potrivit șefului SBU aceștia ar fi participat la operațiunea de doborâre a avionului ucrainean IL-76 în Donbas, la acapararea aeroportului din Lugansk, precum și la alte evenimente din localitatea Debalțevo.

            Potrivit expertului român în securitate Iulian Chifu, Dmitry Utkin este fondatorul companiei „Vagner” și a fost decorat de către președintele rus. Armata fondată de Utkin, a fost folosită de Putin la acțiunile sângeroase în Donbas și Siria. Trupele „Vagner” sunt compuse din militari cu pregătire substanțială, veterani pensionați, ieșiți din serviciile speciale https://evz.ro/fantomele-combatante-ale-kremlinului-mercenarii-rusi.html, https://petrimazepa.com/tankisty_cvk_vagnera_na_sluzbe_rossii_ot_donbassa_do_sirii_ustanovleny_25_naemnikov

             Astăzi există cel puțin datele și probele privind decorarea lor de către statul rus, pentru curaj și implicarea lor împreună cu trupele ruse, cu facilități și capabilități ale Armatei ruse, în acțiunile de război. https://achtungpartisanen.ru/vagner-v-kremle/

             Se presupune că până în 2013, Utkin a fost comandant de brigadă a forțelor speciale. După pensionarea din 2013, a început să lucreze pentru compania ,,Moran Security Group”, fondată de militarii veterani din Rusia pentru antrenament și specializați în securitate împotriva pirateriei.

             ,,Moran Security Group” este o companie militară privată de  lângă Moscova dar înregistrată în insulele Belize, în fruntea căreia se presupune că se află Alexei Badikov. Aceasta se presupune că este responsabilă pentru trimiterea în Siria a unui detașament de mercenari ,,Corpul Slavonic”, o organizație care căuta mercenari pentru „protejarea câmpurilor petroliere și conductelor” în Siria, însă ,,Vagner” a apărut în 2014 în Estul Ucrainei, luptând alături de rebelii locali din așa numitele republici populare Donetsk și Lugansk. În 2015, au ajuns în Siria, chiar înainte cu câteva săptămâni de primele raiduri ruse din octombrie 2015 și de anunțul oficial al operațiunilor ruse în Siria.

             Operațiunile pe care le execută, sunt de forțe speciale, culegere de informații, diversiune, acțiuni în spatele frontului și operațiuni în zone cu grad înalt de pericol, acționează prin tactici diferite de forțele legale cu producerea de prea multe victime și astfel scapă FR de responsabilitate pentru crimele de război. Grupul ,,Vagner” a jucat un rol important în sprijinul forțelor lui Assad pentru capturarea orașului Palmyra.

             În contextul celor expuse, putem distinge un set de trăsături comune pentru CMP rusești:

 • sunt foarte probabil în strânsă legătură cu instituțiile ruse de stat care se preocupă de informații externe, interne și informații militare ;
 • neagă orice implicare a Kremlinului;
 • recrutează atât personal cu experiență, dar și voluntari fără un nivel respectiv minim de pregătire în domeniu;
 • misiunea reală este făcută cunoscută mercenarilor doar după ce ajung în zona de conflict, iar de cele mai multe ori aceasta diferă de misiunile expuse la semnarea contractului;
 • misiunile mercenarilor se desfășoară în cele mai fierbinți zone, iar tehnica și armamentul puse la dispoziția acestora sunt adesea de generație mai veche;
 • sumele primite de mercenari, aproximativ 3400$, sunt mult peste media veniturilor din Rusia.

             Foarte ușor se poate constata că, Federația Rusă înțelege diferit conceptul de mercenar.  Nu contează pierderile, atât timp cât  situația creată constituie o premisă pentru viitoare beneficii geo strategice.  În acest sens fiecare mercenar rus are ceva de oferit: experiență sau carne de tun, de altfel acest aspect se referă la toți mercenarii din alte armate private ce nu au legătură cu FR.

             Totodată, se pare că acești mercenari ruși nu prea sunt mulțumiți de activitatea sa și au pretenții https://lenta.ru/news/2018/11/19/chvk/, https://www.youtube.com/watch?v=A-UhViH9bMM.

             Din cauza rolului pe care Federația Rusă încearcă să și-l asume la nivel internațional conducerea rusă este pusă încă odată în situația de a nega evidențele presupuse de cei care pretind că se atestă implicarea mercenarilor ruți în conflicte externe. Mercenarii ruși există.  Aceștia mor pe câmpurile de luptă, însă timidele sesizări făcute în mass-media, sunt negate și puse pe seama ruso fobiei occidentale, ruso fobie care este mult prea exagerată de altfel.

Poziția unor demnitari de stat rusi, privind legalizarea CMP pe teritoriul Federației Ruse.

            Ideea de a legaliza CMP rusești, reglementată printr-un proiect de lege special (care se afla pe masa discuțiilor de mai mulți ani, pentru a fi aprobat de care legislativul rus), este susținută activ de un număr mare de politicieni și oficiali ruși.

Astfel, în FR se tot află pe rol introducerea în Duma de Stat  a proiectului de lege nominalizat, care legalizează activitatea CMP. Despre acest lucru a declarat primul vicepreședinte al comisiei din Camera inferioară pentru construcția de stat și legislație – Mihail Emilianov.

Potrivit lui, situația din Siria a arătat actualitatea utilizării CMP. Acesta a declarat că, legea va permite implicarea angajaților CMP în participarea la operațiunile de combatere a terorismului din străinătate, în protejarea suveranității statelor aliate de agresiunea externă, protejarea a diverse obiective importante, inclusiv a resurselor de petrol și gaze, infrastructură și căi de comunicații. Potrivit declarațiilor oficialului rus, activitatea unor astfel de organizații (CMP), ar trebui să fie autorizate de către agențiile specializate.

În viziunea acestuia, documentul de bază va expune conceptul și sarcinile CMP, tipurile de muncă și servicii prestate. De asemenea, vor fi asigurate garanții sociale pentru cetățenii ruși care lucrează în CMP.  Printre restricțiile planificate pentru CMP, se numără interzicerea încălcării suveranității și schimbarea frontierelor statelor, răsturnarea guvernelor legitime, activități subversive, dezvoltarea/cumpărarea sau stocarea de arme de distrugere în masă.

Referindu-se la acest subiect, Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, a vorbit de asemenea, despre necesitatea legalizării activității CMP, stabilirea clară a bazei legislative, pentru protejarea juridică a personalului implicat în activitățile date. La 15.01.2018, acesta a menționat despre necesitatea de a proteja interesele cetățenilor ruși care lucrează pentru CMP din alte state.

La moment în Federația Rusă nu există bază legală care ar prevedea activitatea CMP. Ideea creării unui sistem al CMP în 2012 a fost susținută de către Vladimir Putin, care la momentul acela deținea funcția de Prim-ministru.

În urmă cu șapte ani, Putin menționa că prin intermediul CMP se pot implementa obiective care țin de interesul național, fără implicarea directă a statului rus. Astfel în cadrul alocuțiunii sale în fața Dumei de Stat, în aprilie 2012, prin care se prezenta performanța guvernului rus pe 2011, într-un mod ciudat chiar la sfârșit președintele a răspuns unor interpelări din partea membrilor Dumei de Stat, iar ultima întrebare, venită din partea lui Alexei Mitrofanov – partidul Rusia Dreaptă, a avut drept subiect, necesitatea înființării firmelor de contractori în domeniul apărării.

Vladimir Putin a fost urmat în declarații de primul ministru adjunct Dimitri Rogozin care în 2013 făcea aluzie la importanța înființării de CMP, chiar cu sprijinul statului.

Conform declarațiilor membrului Comitetului Dumei de Stat pentru Afaceri Internaționale – Anton Morozov, cetăţenilor rusi care activează în CMP, trebuie să li se ofere o serie de garanţii sociale și de muncă. ,,Această problemă a fost deja discutată de mai multe ori și se pare că a venit momentul când este necesar să luăm o decizie cât mai curând posibil. La noi, chiar și cei care vor să meargă în acest fel să câștige bani, nu pot face acest lucru, deoarece nu există niciun temei juridic necesar. Cei care doresc să lucreze pentru CMP ar trebui să beneficieze de garanții legale. Aceasta este în primul rând o garanție remunerației, a perioadei de vechime în muncă, a asigurării medicale și a efectuării plăților compensatorii familiilor în caz de deces al persoanei”, a explicat A. Morozov.

Din afirmațiile lui Vladimir Şamanov reiese că, Comisia de apărare din cadrul Dumei de Stat, este gata să se includă în examinarea proiectului de lege privind CMP. ,,În ultimul an și jumătate, problema CMP a fost ridicată într-o oarecare măsură de grupuri de inițiativă individuale, dar fără rezultate serioase. Vedem practici reale când țările dezvoltate, cum ar fi SUA și o serie de altele state, utilizează serviciile CMP, pentru a-și îndeplini scopurile peste hotarele țării lor. La noi, această întrebare, așa cum mi se pare, a fost subestimată. CMP sunt deja o realitate necesară, care nu pot fi trecute cu vederea. Suntem gata să ne implicăm în această activitate”, a explicat înaltul oficial.

Membru al Comitetului Consiliului Federației pentru Apărare și Securitate, Olga Kovitidi, a menționat că CMP vor oferi locuri de muncă pentru personalul militar pensionat și va contribui la protejarea intereselor Federației Ruse. „În contextul provocărilor actuale și amenințărilor îndreptate împotriva Rusiei, definirea unui sistem de reglementare juridică a activităților CMP pot deveni un instrument eficient pentru punerea în aplicare a intereselor naționale ale Rusiei. Cu o bază legislativă adecvată, activitatea CMP poate fi profitabilă și utilă, asigurând nu numai protejarea intereselor și a locurilor de muncă ale rezervelor naționale militare ale Federației Ruse, dar de asemenea, fiind o direcție eficientă a politicii externe a statului”, – a spus Kovitidi.

Potrivit expertului militar, directorul comercial al revistei ,,Арсенал Отечества”, Alexei Leonkov, legea ar trebui să interzică activitatea CMP rusești împotriva intereselor țării. ,,Dacă CMP vor apărea în țara noastră, de ele se vor interesa mai multe state, deoarece specialiștii noștri militari sunt apreciați în întreaga lume. CMP rusești, care vor activa în afara Federației Ruse, trebuie să respecte legile țării gazdă. Legea trebuie să prevadă că, interesele private să nu contra vină intereselor statului. Legalizarea CMP, necesită o muncă enormă”, a declarat Leonkov.

Andrei Isaiev, primul prim-adjunct al fracțiunii ,,Единая Россия” din cadrul Dumei de Stat, a subliniat necesitatea unei reglementări legislative a CMP. ,,Este necesar să determinăm dacă interzicem activitățile unor astfel de structuri în Rusia, atunci ne oprim complet, sau dacă astfel de companii își desfășoară activitatea ar trebui ca acestea să fie direcționată pe un fundament legislativ”, a spus Isaev. Potrivit lui, ,,Existența semi-legală a unor astfel de companii este prea periculoasă”.

Este de menționat și aceste date – https://news.rambler.ru/politics/41461132-peskov-postavil-tochku-v-voprose-chastnyh-voennyh-kompaniy/,

https://lenta.ru/news/2018/12/20/vag/,

https://www.novayagazeta.ru/news/2018/12/20/147797-putin-chvk-vagnera-ne-narushaet-rossiyskogo-zakonodatelstva,

Cele mai active din presupusele companii ruse (sau cu cetățeni ruși în rândul său)  la momentul actual sunt: 

“RSB-Group”(«РСБГрупп») – o companie privată de consultanță militară. Un detaliu important despre aceasta – oficial “Grupul RSB” funcționează în zone cu o situație politică instabilă, în acord cu guvernul legitim al acestor țări. Sub o astfel de formulare, activitățile militare din “Republica populară Lugansk” și “Republica populară Donețk” intră cu ușurință în acest joc, liderii acestor entități sunt recunoscuți ca reprezentanți ai “guvernului de stat“.

Sediul central al companiei se află în Moscova. Fondatorii sunt ofițerii în rezervă ai GUGȘ (Direcția generală, sau principală, a Statului Major General al Armatei Ruse, astfel fiind acum denumită structura de informații militare care anterior se numea GRU) și FSB, personal militar profesionist care au o experienţă bogată de comandă și de luptă. Aceștia se angajează atât în operațiunile maritime, cât și în cele terestre.

Serviciile oferite:

 • protecția și siguranța fizică;
 • protecția navelor maritime împotriva piraților;
 • paza și escorta convoaielor;
 • colectarea de informații;
 • servicii de consultantă militară;
 • suport legal și juridic;
 • desfășurarea seminarelor specializate;
 • cursuri practice pentru angajații companiilor de securitate și paramilitare etc.

“Antiterror“(Антитеррор) – este un grup de companii format dintr-un centru de instruire, un detașament de deminare și mai multe organizații publice ale foștilor ofițeri din cadrul forțelor speciale din diferite instituții de forță. Organizația este implicată în instruirea și pregătirea cadrelor pentru îndeplinirea unor misiuni speciale în zona cu risc de război. Compania are sprijin direct de la FSB, SVR, cea ce i-a permis să desfășoare operațiuni în Iraq, la fel ca și în Siria, Iugoslavia și Afganistan, precum și în alte zone fierbinți.

Serviciile oferite:

 • paza și siguranța obiectivelor;
 • atestarea specialiștilor pentru furnizarea serviciilor de pază;
 • pregătirea echipelor de protecție personală;
 • pregătirea specialiștilor în domeniul deminărilor.

“MAR”(«МАР») – este o companie militară privată care oferă o gamă vastă de “servicii de securitate” în zone cu activitate teroristă înaltă sau situație politică instabilă. Este angajată în instruire, consultanță, explorare, vânzarea de bunuri militare etc. În practica sa, “MAR” a trimis luptători în zonele din Estul Ucrainei pentru a asigura livrarea “bunurilor umanitare” în ” Republica populară Donețk “.

Compania este înregistrată în Sankt Petersburg, și după informația oficială operează nu numai pe teritoriul Federației Ruse, dar și pentru protecția populației vorbitoare de limbă rusă din alte țări și din statele vecine.

Serviciile oferite:

 • investigații și securitate;
 • protecția tehnică;
 • protecția persoanelor;
 • protecția convoaielor auto și a altor vehicule;
 • protecția conductelor de gaz și petrol, platforme petroliere și a rafinăriilor de petrol;
 • convoi și escorta de marfă importantă;
 • protecția instalațiilor critice, aeroporturi civile, porturi maritime în zonele cu o activitate teroristă ridicată;
 • asigurarea siguranței activităților de producție ale companiei în zone cu un mediu politic instabil;
 • asistență în menținerea ordinii publice în situații de urgenta;
 • asistență în menținerea ordinii publice în diferite evenimente publice;
 • colectarea, pregătirea și schimbul de informații privind diverse evenimente cu caracter masiv;
 • protejarea facilităților importante de stat;
 • escorta militară și protecția vaselor maritime de pirați;
 • servicii de consultanță militară;
 • activități de recunoaștere;
 • consultanță în organizarea asistenței umanitare, crearea și paza coridoarelor umanitare pentru refugiați;
 • asistență pentru organele de stat și de aplicare a legii;
 • organizarea unor seminare specializate, cursuri practice pentru companii de securitate și paramilitare;

„Moran Security Group”(MSGroup) – grup de companii cu destinație militară, care se axează pe desfășurarea operațiilor militare de pază și securitate, paza și escortarea bunurilor materiale de importanță deosebită, consultanță în domeniul militar, securitate și pază. Dispune de centru de instruire în or.Sankt-Petersburg. Recrutează candidați din rândurile militarilor în rezervă care au executat serviciul exclusiv în unitățile cu destinație specială și au instruire foarte bună în domeniul dat.Sunt specializați în desfășurarea operațiunilor militare în Orientul Apropiat și continentul African. 

„Centru R” («Центр R») s-au  alte denumiri ca „Tigr Top-rent security” și „Redut-Antiteror” («Тигр Топ-рент секьюрити» и «Редут-Антитеррор») – organizație militară privată, specialiștii căreia au participat în operațiuni militare în Iugoslavia, Caucaz, Iraq, Afganistan, Indonezia. Compania instruiește lunetiști (s-au anti lunetiști), pușcași, ingineri (geniști), radio ingineri, luptători pentru forțele de reacție rapidă pentru lupta în localitate, etc. A fost fondată în anul 2006 de către veteranii din unitățile forțelor aeropurtate, cercetare și GRU.  Începând cu anul 2008 compania oferă serviciile sale firmelor pentru eliberarea ostaticilor care au fost răpiți și deținuți în zona Africii de Est.

 „Corpul Slavonic Limitat” («Slavonic Corps Limited») – În primăvara anului 2013, în Hon-Kong a fost înregistrată o companie militară privată care era compusă din militari în rezervă și veterani a FR. Compania a anunțat ca misiuni de bază – paza și securitatea obiectivelor energetice strategice  a Siriei pe perioada desfășurării conflictului în această țară. Se propunea pentru angajați un salariu de 5000 $ SUA lunar. După care compania a participat în operațiunile din Donbass.În octombrie 2014 a mare parte din angajații companiei la reîntoarcere în FR au fost reținuți de către FSB și au fost condamnați pentru mercenariat. Tot atunci și fondatorii companiei Vadim Guseev și Eugeniu Sidorov au fost condamnați pe același articol la 3 ani de privațiune de libertate, în pofida faptului că compania a fost înregistrată în Hon-Kong.  

Paralel cu aceste companii, în FR activează o serie de companii cu o reputație sumbră (care pot fi comparate cu organizații teroriste), și anume:

„Compania militară privată VAGNER” («Частная военная компания Вагнера») – compania a fost înregistrată în Argentina și dispune de o structură militarizată de tip închis, cu centru de instruire dislocat în localitatea Molkino (regiunea Krasnodar, FR) pe teritoriul poligonului Brigăzii 10 cu destinație specială a GU. Cu o mare precizie se poate de spus că aici este amplasat mecanismul de creare a detașamentelor de voluntari rezerviști a GU care ulterior „activează” în diferite zone de conflict.

Structura organizatorică și administrativă este exact ca într-o unitate cu destinație specială – sosirea recruților, convorbirea, studierea lor, pregătirea militară inițială, pregătirea de specialitate intensivă, examene de absolvire și detașarea în misiuni. Ca misiune prioritară pentru toți angajații companiei este păstrarea tuturor informațiilor despre companie în strict secret.

Ca și activitate primordială de moment a companiei este recutarea, instruirea și pregătirea luptătorilor pentru participarea și detașarea lor în conflictul din Siria. Este evident că luptătorii acestei companii sunt nucleul detașamentelor de voluntari care luptă de partea lui Asad. Detașamentele de vizate sunt detașate în Siria de pe aerodromul militar din regiunea Primorsko-Ahtarsk dislocat la doar 200 km. de centrul lor de instruire.

Din surse disponibile este clar că în rândurile angajaților Companiei militare private VAGNER sunt foarte mulți decedați ca urmare a participării active ale acestor angajați în multiple teatre de conflict:

24.09.2015 – 10 sicrie au sosit din Siria în Sevastopol;

20.10.2015 – în Sevastopol a sosit o navă maritimă cu sicriele a 26 de infanteriști marini din Brigada independentă 810 infanterie marină a FR;

27.10.2015 – în Sevastopol a fost transportat sicriul unui soldat decedat în Siria; 

Brigada independentă 810 infanterie marină (u.m.13140) are dislocare dublă – în or.Sevastopol este dislocat statul major, iar în or. Teriuk, regiunea Krasnodar sunt dislocate unitățile de bază a brigăzii, ceea ce presupune că sunt dislocate la doar 200 km de oficiul central al Companiei militare private VAGNER.

            „E.N.O.T. Corp” se ocupă oficial cu educarea militar-patriotică și colectarea de fonduri pentru ajutorul „Novorosiei”, dar din alte surse se confirmă apartenența companiei la operațiunile militare din Donbas și anume:

 •  curățirea (зачисткa) voluntarilor în localitatea Antrațît.
 • Operațiuni militare de partea teroriștilor;
 • Escortarea convoaielor umanitare.

La activitatea companiei militare private „E.N.O.T. Corp” are legătură directă A.Borodai, care este agent FSB. 

Compania dispune de un arsenal de armament, posibilități de antrenare la instrucția de foc, instrucția de geniu, cercetare și planificarea luptei. Este foarte probabil că  educarea militar-patriotică este o acoperire a misiunilor de bază pe care le execută compania privată „E.N.O.T. Corp” și anume executarea operațiilor speciale pentru furnizarea de armament, muniții și bunuri materiale pentru luptătorii din Lugansk și participarea în operațiuni de luptă alături de ei. 

            Tot această companie se ocupă de recrutarea luptătorilor din Donbas pentru Siria. La momentul actual din rândurile luptătorilor voluntari din Estul Ukrainei au plecat în Siria de la 700 până la 1000 de persoane. Ca motivare pentru luptători li se oferă cetățenia FR, li se anulează toate condamnările, salarii decente (de la 90 până la 250 000 ruble rusești). Paralel recruților li se propune să „apere FR” nu doar în Siria ci și în Tadjikistan, Nagorno-Karabah, unde situația este destul de încordată. 

Kazacestvo (Cossacks) – organizație militară publică a Rusiei (Казачество–общественная военная организация России) – în ultima sută de ani, misiunea de bază a cazacilor de pază a frontierelor Imperiului Rus a degradat și s-a transformat într-o adunătură de mercenari. Subunitățile ruse de cazaci sunt utilizate de conducerea FR pentru destabilizarea situației în statele adiacente FR (в прилегающих к России государствах). Astfel de experiență a avut loc în Cecenia, Abhazia, Osetia de Sud, Transnistria, Crîm, Donbas, Iugoslavia. 

Ca exemplu pot servi evenimentele desfășurate nu demult, în anul 2014, la anexarea Crimeii unde au participat subunitățile de Cazaci din regiunea Krasnodar. Iar în Donbas au sosit pentru a apăra „lumea Rusă” subunități înarmate de cazaci din regiunea Rostov. 

Funcționarea societății căzăcești în FR este sub controlul Conducerii ruse prin intermediul Consiliului pe problemele cazacilor de pe lângă președintele FR. La baza funcționării căzăcimii stau  principiile căzăcești de cultură, artă militară și istoria lor. 

Este de menționat că căzăcimii ruse îi este permis oficial să se ocupe nu doar de istorie și tradiții dar și cu pregătirea și instruirea militară. În unele orașe a FR lor li sa dat unele sfere de activitate în domeniul securității și pazei ca să aibă posibilitate să-și mențină arsenalul propriu de armament. 

Astfel, războiul din Donbas și Siria ne demonstrează clar prezența unei componente militare organizate, bine instruite și echipate a mercenarilor din companiile militare private cu statut legal incert în FR, iar conducerea FR bineînțeles că susține încrezută că în anumite teatre de conflict, ca Donbas spre exemplu, nu deține trupe regulate oficiale ale Forțelor sale Armate, iar toți restul, chiar dacă se atestă că sunt cetățeni ai FR, sunt doar niște „voluntari care nu se subordonează oficialităților FR și sunt pe cont propriu, iar în FR cetățenii au dreptul de a se deplasa în afara hotarelor FR unde vor și când vor, iar după hotare conducerea FR nu poate controla cu ce se ocupă cetățenii săi”. Astfel, prin intermediul companiilor private respective, conducerea FR de fapt a creat pe de o parte o pârghie de modelare/influențare a situației din statele care prezintă interes pentru ei, iar pe de altă parte pot ușor a nega orice implicare în acele state, deoarece FR „nu are trupe sau alte componente legale în acele teatre” și să nu uităm că și occidentalii au astfel de companii.

Poate fi menționat materialul respectiv – http://xn—-ctbsbazhbctieai.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-2016-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/

Proiectul de lege (original) privind ,,Companiile militare de securitate privată”.

În rândurile ce urmează, se prezintă conținutul original (în limba rusă în anexă) al proiectului de lege în întregime. Consultările diferitelor instituții/structuri de forță ale Federației Ruse cu privire la înființarea companiilor militare de securitate private (CMSP), s-au desfășurat în repetate rânduri, cu grade diferite de succes, încă din anul 2009. Au trecut mai mulți ani, ca urmare, după mai multe încercări, proiectul de lege nominalizat a fost prezentat Dumei de Stat.

Autorii proiectului de lege nici nu ascund faptul că un prim obiectiv al mercenarilor ruși ar putea deveni Ucraina. Deputații sunt de părere că Federația Rusă trebuie să-i răspundă Occidentului, care susține armata ucraineană cu ajutorul CMP în lupta împotriva combatanților proruşi.

La rândul lor, separatiștii din Ucraina așteaptă adoptarea proiectului de lege cu mare interes. Potrivit unuia dintre liderii autoproclamatei republici populare Doneţk, Denis Puşilin, aceste CMP pot deveni un bun sprijin pentru combatanți.

În afară de aceasta, conform surselor de informare în masă occidentale, mercenarii i-ar putea înlocui pe soldații ruși din Abhazia și Osetia de Sud și să se  bucure de căutare și în alte regiuni ale lumii.

Cu privire la acest proiect www.interfax.ru/russia/605539 scria următoarele:

”Правительство РФ прислало в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект о деятельности частных военных компаний (ЧВК).

В соответствующем заключении кабинета министров, который имеется в распоряжении “Интерфакса”, отмечается, что правительство данную инициативу не поддерживает.

Положения законопроекта, определяющие деятельность частных военных и военно-охранных организаций, противоречит части 5 статьи 13 Конституции РФ, согласно которой запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований, говорится в отзыве.

Там же указывается, что согласно статье 71 Конституции РФ вопросы обороны и безопасности, войны и мира, внешней политики и международных отношений РФ находится в ведении РФ.

“Правительством РФ законопроект не поддерживается”, – говорится в заключении.

Не поддержали данный проект закона в Минобороны России, в Минфине, в МИД РФ, а также в ряде других силовых ведомств, в частности в Росгвардии, в ФСБ, СВР, ФСО. В Генеральной прокураторе и Минюсте России также высказались против”.

Суть законопроекта

Документом предусматривается регулирование отношений, связанных с созданием, реорганизацией и ликвидацией частных военных и военно-охранных организаций, выполнением и оказанием ими работ и услуг военного и военно-охранного характера, осуществлением контроля и надзора за их деятельностью. При этом под военными работами и услугами понимаются специализированные работы и услуги, оказываемые частной военной организацией в интересах заказчика, в том числе в условиях военных конфликтов и (или) боевых действий.

Соответствующий проект закона был внесен в Госдуму в январе 2018 года лидером “Справедливой России” Сергеем Мироновым и первым замруководителя фракции “эсеров” в Госдуме Михаилом Емельяновым.

Лицензирование ЧВК в проекте закона предлагается поручить министерству обороны. В качестве целей частной военной и военно-охранной деятельности прописывается “участие в обеспечении национальной безопасности и в защите национальных интересов РФ путем выполнения и оказания военных и военно-охранных работ и услуг за пределами ее территории”.

Создавать ЧВК в проекте закона предлагается только в форме общества с ограниченной ответственностью, а уставный капитал не может быть менее десяти миллионов рублей. ЧВК могут в соответствии с законопроектом создавать на территории других государств филиалы и дочерние общества.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время в мире насчитывается несколько сотен ЧВК численностью сотрудников более миллиона человек. Они работают более чем в 110 странах мира, а рынок их услуг составляет “сотни миллиардов долларов США”. Активно работают на этом рынке США, Великобритания, Франция, Израиль, быстрыми темпами растет присутствие китайских компаний. Основными потребителями услуг ЧВК являются транснациональные компании и государственные учреждения США, Великобритании и Франции.

Вопрос о необходимости законодательного урегулирования деятельности ЧВК был поднят после того, как в СМИ появилась информация о погибших в Сирии гражданах РФ, которые не были российскими военнослужащими. Их гибель была предположительно связана с ударом американской коалиции под Дейр-эз-Зором. Позднее в МИД РФ заявили, что в Сирии есть погибшие граждане РФ и стран СНГ и несколько десятков раненых, которым было оказано содействие в возвращении в РФ для лечения.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О

частных военно-охранных компаниях

Глава I .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации и осуществления деятельности российских и иностранных частных военно-охранных компаний, находящихся на территории Российской Федерации.

2. Настоящим Федеральным законом устанавливаются:

1) виды деятельности частных военно-охранных компаний и перечень услуг, предоставляемых такими компаниями;

2) порядок создания, реорганизации и ликвидации частных военно-охранных компаний, осуществления их деятельности, а также лицензирование частных военно-охранных компаний; 

3) порядок взаимодействия частных военно-охранных компаний с органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора);

4) порядок применения специальных средств и огнестрельного оружия при осуществлении частной военно-охранной деятельности;

5) гарантии социальной и правовой защиты лиц, занимающихся частной военно-охранной деятельностью.

Статья 2. Правовая основа частной военной охранной деятельности

1. Правовую основу регулирования деятельности частных военно-охранных компаний составляют Конституция общепризнанные принципы и нормы международные договоры, Российской Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти.

2. Частные военно-охранные компании осуществляют свою деятельность на основе лицензии, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. В случае если имело место применение сотрудником частной военно-охранной компании специальных средств или огнестрельного оружия с превышением своих полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны, то в отношения такого сотрудника проводится служебная проверка. При установлении факта вины сотрудника он привлекается к ответственности.

Статья 3. Основные понятия, используемые в законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) Частная военно-охранные компания – юридическое лицо, имеющее Российской Федерации, международного права, Федерации, настоящий специальное разрешение (лицензию) Федеральной службы безопасности, специализирующееся на оказании военных и охранных услуг государству, физическим и юридическим лицам (в том числе иностранным) на договорной основе.

2) Сотрудник частной военной охранной компании – физическое лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, прошедшее профессиональное обучение, сдавшее квалификационный экзамен и заключившее в установленном данным Законом порядке контракт с частной военно-охранной компанией;

3) Заказчик военно-охранных услуг – физическое или юридическое лицо, а также государство, в том числе иностранное, заключившее договор на оказание военно-охранных услуг с частной военно-охранной компанией.

Глава II. ЧАСТНАЯ ВОЕННО-ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 4. Виды деятельности частных военно-охранных компаний

1. Частные военно-охранные компании могут оказывать услуги военного, охранного и (или) консультационного характера.

2. К услугам военного характера относятся:

1) разминирование территории, зданий, сооружений;

2) вооруженное сопровождение морских судов в случае нападения;

3) медиация и альтернативное урегулирование вооружённых конфликтов за пределами Российской Федерации.

3. К услугам охранного характера:

1) охрана государственных учреждений, военных объектов, коммерческих судов, высших должностных лиц;

2) сопровождение колонн, конвоев;

3) безоружное сопровождение торговых и гражданских судов;

4) оборудование судна пассивными средствами защиты;

5) установка средств идентификации груза;

6) реализация досмотровой и антитеррористической техники.

4. К услугам консультационного характера относятся:

1) предоставление услуг военных переводчиков;

2) обучение личного состава сил безопасности;

3) проведение оценки безопасности объекта;

4) услуги военного консалтинга.

Статья 5. Виды деятельности, которые не могут осуществляться частными военно-охранными компаниями 

Частным военно-охранным компаниям запрещено осуществлять деятельность, направленную на: 

1) свержение правительства или подрыв конституционного порядка государства;

2) подрыв территориальной целостности государства;

3) продажа оружия без соответствующей лицензии;

4) захват иностранной территории.

Статья 6. Оказание услуг частными военно-охранными компаниями

Оказание услуг во всех сферах деятельности частных военно-охранных компаний должно осуществляться в соответствии с нормами действующего национального законодательства, а также положениями и принципами Международного права.

Статья 7. Особенности требований к договору на оказание военных услуг

1. Частная военно-охранная компания обязана заключить с каждым из своих заказчиков договор в письменной форме, в котором указывается перечень военно-охранных услуг, предоставляемых заказчику. В договоре обязательно указывается номер лицензии частной военно-охранной компании.

2. В случае изменения заказчиком своих требований, стороны должны подписать дополнительное соглашение, в котором перечень услуг может быть изменен.

3. Договор на оказание военно-охранных услуг и акт выполненных работ подлежит хранению в течение пяти лет.

4. Частные военно-охранные компании не вправе заключать договоры аренды транспортного средства с экипажем (выступать арендодателем), коммерческой концессии, контрактации (выступать производителем сельскохозяйственной продукции) и некоторые другие. Общие положения о договорах и обязательствах, содержащиеся в Гражданском кодексе Российской Федерации также не применимы в полном объеме к отношениям с участием военных организаций. Содержание договоров, заключаемых военными организациями, ограничивается направлениями, целями деятельности, режимом имущества, а также содержанием учредительных документов военных организаций, видом договора, лимитом бюджетных обязательств.

Глава III. КОНТРОЛЬ ЗА ЧАСТНОЙ ВОЕННО-ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 8. Система и полномочия государственных органов, осуществляющих надзор и контроль за частной военно-охранной деятельностью

1. Контроль соблюдения частными военными компаниями требований законодательства Российской Федерации и целей, предусмотренных их учредительными документами, осуществляется при проведении федерального государственного надзора за их деятельностью, уполномоченным органом согласно его компетенции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Осуществление государственного надзора деятельности частных военно- охранных компаний осуществляется в порядке, предусмотренном Федерального закона от 29 декабря 2008 года N 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”.

3. По требованию уполномоченного органа или его должностного лица частные военно-охранные компании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) представить распорядительные документы;

2) предоставить статистическую информацию о финансово-хозяйственной деятельности частных военных компаний;

3) не препятствовать проведению проверки соответствия деятельности частной военно-охранной компании, в том числе по расходованию денежных средств, экспорта российской продукции военного назначения, использованию имущества и снаряжения, целям, предусмотренным ее учредительными документами;

4) в случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации или совершения частной военно-охранной компанией действий, противоречащих целям, предусмотренным ее учредительными документами, устранить допущенные нарушения в срок предусмотренный органом, проводившим проверку.

4. Контроль деятельности частных военно-охранных компаний осуществляется с помощью лицензирования данного вида деятельность в порядке выдачи лицензий, специально уполномоченным на то органом государственной власти.

5. Органы исполнительной власти в области обеспечения безопасности имеют право, в порядке, установленном их должностными инструкциями, проверять достоверность сведений, предоставляемых частными военно- охранными компаниями.

Статья 9. Аккредитация частной военной деятельности

1. Для осуществления деятельности частной военно-охранной компании необходимо получить лицензию на осуществления такого рода услуг.

2. Предоставление лицензий на осуществление деятельности частных военных компаний производится органами исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Лицензия предоставляется сроком на пять лет и действует на всей территории Российской Федерации. В лицензии указывается (указываются) вид (виды) услуг, которые может оказывать лицензиат. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении лицензии принимается в срок не более сорока пяти дней.

3. Правительством Российской Федерации утверждается положение о лицензировании деятельности частных военных компаний, в котором устанавливаются порядок лицензирования данного вида деятельности и перечень лицензионных требований и условий по каждому виду услуг, предусмотренных статьей 4 настоящего Закона.

Статья 10. Выдача лицензии на осуществление деятельности частной военно-охранной компании

1. Для получения лицензии на осуществление деятельности частной военно- охранной компании руководитель компании обращается в соответствующий орган исполнительной власти по обеспечению безопасности с письменным заявлением о предоставлении лицензии на осуществление деятельности такой компании и пакетом документов, предусмотренным ст. 13 настоящего Закона.

2. В заявлении должно быть указано полное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма, место его нахождения, предполагаемый (предполагаемые) вид (виды) услуг, намерение использовать технические и иные средства, оружие, специальные средства.

Статья 11. Основания для отказа в выдачи лицензии частной военно-охранной компании

Основанием для отказа в предоставлении лицензии является несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям.

Статья 12. Перечень необходимых документов для получения лицензии на осуществление деятельности частной военно-охранной компании

1. К заявлению, оформленному в соответствии с аб.2 ст. 10 настоящего Закона, должны быть приложены:

1) документы по каждому виду услуг, предусмотренные положением о лицензировании деятельности частной военно-охранной компании;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии;

3) копии учредительных документов;

4) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

2. Порядок и условия представления документов в органы исполнительной власти в области обеспечения безопасности устанавливаются Правительством Российской Федерации в положении о лицензировании деятельности частных военно-охранных компаний.

Статья 13. Перечень оснований переоформления лицензии на осуществление деятельности частной военной компании

Лицензия на осуществление деятельности частной военной компании, подлежит переоформлению в случае:

1) истечения срока действия лицензии;

2) намерения лицензиата осуществлять новый (новые) вид (виды) услуг, не указанный (не указанные) в предоставленной лицензии;

3) реорганизации частной военно-охранной компании;

4) изменения наименования военно-охранной компании или места ее нахождения.

Статья 14. Порядок переоформления лицензии

1. По истечению срока действия лицензии или при намерении лицензиата осуществлять новый (новые) вид (виды) услуг представитель частной военно-охранной компании обращается с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими указанные обстоятельства в орган исполнительной власти по обеспечению безопасности

2. В случае реорганизации и (или) изменения наименования частная военно- охранная компания в течение пятнадцати суток с даты внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, представитель компании обязан подать в орган исполнительной власти по обеспечению безопасности, выдавший лицензию, соответствующее заявление с приложением документов, подтверждающих указанные обстоятельства.

3. В случае изменения места нахождения частной военно-охранной компании представитель компании в течение пятнадцати суток с даты такого изменения обязана подать в орган исполнительной власти по обеспечению безопасности, выдавший лицензию, соответствующее заявление с приложением документов, подтверждающих указанные обстоятельства.

4. Частная военно-охранная компания в течение трех суток с даты подачи в регистрирующий орган заявления о государственной регистрации, связанной с реорганизацией военной компании либо с изменением ее наименования или места нахождения обязана уведомить об указанных обстоятельствах орган Федеральной службы безопасности, выдавший лицензию.

5. Действие лицензии на период ее переоформления не приостанавливается.

Статья 15. Приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии

1. Выявление органами исполнительной власти по обеспечению безопасности нарушение лицензиатом условий, указанных в ст. 5 настоящего Закона, влечет за собой обязанность такого органа обратиться в суд с заявлением об аннулирование лицензии частной военно-охранной компании.

2.Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заявления органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности в случае, если нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий повлекло за собой нарушение прав, законных интересов, нанесение ущерба здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов Российской Федерации, а также в случае не устранения лицензиатом в установленный срок выявленных нарушений.

3. Лицензиату, допустившему в своей деятельности негрубые нарушения лицензионных требований, органом по обеспечению безопасности, выносится письменное предупреждение, в котором определяется срок (не более месяца) исправления допущенных нарушений.

4. В случае игнорирование лицензиатом предупреждений, а равно обнаружение неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензионных требований орган исполнительной власти по обеспечению безопасности приостанавливает действие лицензии и устанавливает срок (не более месяца) для устранения выявленных нарушений.

5. Если в установленный срок лицензиат не устранил нарушение лицензионных требований и условий, орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности обязан обратиться в суд с заявлением о приостановлении действия лицензии на срок до шести месяцев либо об аннулировании лицензии. Срок действия лицензии на время приостановления ее действия не продлевается. Одновременно с подачей заявления в суд орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности вправе приостановить действие лицензии на период до вступления в силу решения суда.

6. Право принятия решения о приостановлении действия лицензии предоставляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, руководителю федерального органа исполнительной власти, осуществляющего в пределах своих полномочий решение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации, его заместителям, руководителю уполномоченного на осуществление действий по лицензированию деятельности частных военно-охранных компаний, начальником Федеральной службы безопасности, руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по отдельным регионам и субъектам Российской Федерации или лицам, исполняющим обязанности указанных должностных лиц.

7. Решение о приостановлении действия лицензии либо об аннулировании лицензии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Грубыми нарушениями осуществления деятельности частной военно- охранной компании считаются:

1) нарушение правил оборота оружия, установленных законодательством Российской Федерации, если такое нарушение:

а) повлекло за собой нарушение прав, законных интересов, нанесение ущерба здоровью граждан либо иные тяжкие последствия;

б) повлекло за собой утрату, хищение оружия либо его использование в преступных целях; в)выразилось в выдаче оружия работнику военной компании, не имеющему разрешения на хранение и ношение боевого оружия, либо лицу, не являющемуся работником данной военной компании;

2) оказание лицензиатом услуг без заключения соответствующего договора либо без уведомления органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности о начале оказания услуг;

3) оказание лицензиатом услуг, не предусмотренных имеющейся у него лицензией, либо услуг, не предусмотренных статьи 4 настоящего Закона;

4) необеспечение доступа должностных лиц органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности в ходе проведения ими проверочных мероприятий, предусмотренных статьей 9 настоящего Закона, в места хранения оружия, специальных средств и (или) служебной документации, отражающей учет и использование оружия и (или) специальных средств, либо воспрепятствование такому доступу.

Статья 16. Реестр лицензий частных военно-охранных компаний

1. Ведение реестров лицензий на осуществление деятельности частных военных компаний и предоставление сведений из них осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности, уполномоченный на выдачу лицензий частным военно-охранным компаниям, обязан раз в полгода размещать в единой специально разработанной информационной системе в сети «Интернет» перечень военно-охранных компаний, которым была выдана лицензия на осуществления соответствующей деятельности.

3. На указанный орган также возлагается обязанность опубликования перечня частных военно-охранных компаний, у которых лицензия была аннулирована либо ее действие приостановлено.

Статья 17. Публичный контроль финансово-хозяйственной деятельности частных военно-охранных компаний

Для осуществления публичного контроля финансово-хозяйственной деятельности частной военно-охранной компании, на последнюю возлагается обязанность ежегодно публиковать свою сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Статья 18. Аудит частной военно-охранной компании

1 Аудит частной военно-охранной компании проводится ежегодно. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности компании в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

2. Порядок избрания и утверждения аудитора определяется Уставом. Размер оплаты его услуг определяется Генеральным директором компании.

Статья 19. Заключение аудитора

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности частной военно-охранной компании аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов компании;

2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 20. Отчетность субъектов частной военной деятельности

1. Частные военно-охранные компании обязаны безвозмездно предоставлять субъектам официального статистического учета статистические данные и административные данные, необходимые для формирования официальной статистической информации, в том числе данные, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, сведения, составляющие коммерческую тайну, сведения о налогоплательщиках, о персональных данных физических лиц.

2.Частные военно-охранные компании, не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, обязаны предоставить в уполномоченный орган или его территориальный орган заявление, подтверждающее их соответствие настоящему пункту, и информацию в произвольной форме.

3. Частные военно-охранные компании стоимость оказанных услуг, которых составляет менее десяти миллионов рублей, обязаны предоставить в уполномоченный орган или его территориальный орган заявление, подтверждающее их соответствие настоящему пункту, и информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности.

4. Частная военная компания, за исключением положений, указанных в пункте 2-3 настоящей статьи, обязаны представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Формы и сроки представления указанных документов определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

5. Частные военные компании, за исключением указанных в пункте 3 настоящей статьи, обязаны ежегодно размещать в единой специально разработанной информационной системе информацию о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган или его территориальный орган в соответствии с порядком и сроками размещения, установленными исполнительным органом власти.

6. Частные военные компании, указанные в пункте 3 настоящей статьи, обязаны ежегодно размещать информацию в специально разработанной единой информационной системе в соответствии с порядком и сроками размещения, установленными исполнительным органом власти.

Статья 21. Мониторинг частной военно-охранной деятельности

1. Мониторинг частной военно-охранной деятельности представляет собой систему наблюдений в сфере военно-охранных услуг, предоставляемых такими компаниями, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении военно-охранной деятельности.

2. Мониторинг военно-охранной деятельности осуществляется в целях:

1) оценки соответствия деятельности военно-охранных компаний правовым нормам Российской Федерации и нормам Международного права;

2) совершенствования законодательства Российской Федерации и иный нормативно-правовых актов в сфере деятельности частных военно-охранных компаний.

3. Мониторинг деятельности частных военно-охранных компаний осуществляется с использованием специально разработанной единой информационной системы и на основе, содержащейся в ней информации.

4. Результаты мониторинга деятельности частных военно-охранных компаний по итогам каждого года оформляются в виде сводного аналитического отчета, который представляется федеральным органом исполнительной власти по обеспечению безопасности. Требования к содержанию и порядку подготовки сводного аналитического отчета, а также сроки подготовки указанного отчета определяются Правительством Российской Федерации.

5.Сводный аналитический отчет подлежит размещению в единой информационной системе и находится в открытом доступе. 6.Порядок использования единой информационной системы для целей мониторинга деятельности частных военно-охранных компаний устанавливается Постановлением Правительства об использовании такой системы.

Статья 22. Дополнительные условия осуществления частной военной деятельности

1. Работникам частной военно-охранной компании не разрешается совмещать охранную деятельность с государственной службой либо с выборной оплачиваемой должностью в общественных объединениях.

2. Работником частной военно-охранной компании не может быть учредитель (участник), руководитель либо иное должностное лицо организации, с которой данной частной военно-охранной компанией заключен договор на оказание услуг.

3. Заключение охранными организациями договоров с клиентами на оказание охранных услуг осуществляется в соответствии с положениями стать 8 настоящего Закона.

4. Обязательным требованием является наличие у работников частной военно-охранной компании, личного удостоверения такой компании, выданного в порядке, установленном соответствующим Постановлением Правительства Российской Федерации.

5. Специальная форменная одежда и знаки различия работников частных военно-охранных компаний не могут быть аналогичными форме одежды и знакам различия сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также сходными с ними до степени смешения. Порядок ношения специальной форменной одежды при оказании различных видов охранных услуг устанавливается Правительством Российской Федерации. Специальная раскраска, информационные надписи и знаки на транспортных средствах частных охранных организаций подлежат согласованию с органами внутренних дел в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

 Anexa

Глава IV. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧАСТНЫХ ВОЕННО-ОХРАННЫХ КОМПАНИЙ

Статья 23. Учредители частной военно-охранной компании

1. Учредителями частной военной компании могут выступать полностью дееспособные граждане и (или) юридические лица.

2. Не может быть учредителем (участником, членом) частной военной компании:

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства;

2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

3) общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности.

3. Для учредителя (участника) частной военной охранной компании данный вид деятельности должен быть основным.

4. Право учреждения частной военной охранной компании юридическим лицом, осуществляющим иную деятельность, может быть предоставлено при наличии достаточных оснований в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5.Руководитель частной охранной организации не вправе замещать государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы, выборные оплачиваемые должности в общественных объединениях, а также вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением осуществления им научной, преподавательской и иной творческой деятельности.

6. Число учредителей частной военной компании не ограничено, если иное не установлено федеральным законом. Частная военная охранная компания может быть также учреждена одним лицом.

Статья 24. Создание и регистрация частной военной компании

1. Частная военно-охранная компания может быть создана только в форме общества с ограниченной ответственностью и не может осуществлять иную деятельность, кроме определенной статьей 4 настоящего Закона. Уставный капитал не может быть менее ста миллионов рублей. Предельный размер имущественных (не денежных) вкладов в уставный капитал частной военно-охранной компании не может быть более 25 процентов от размера уставного капитала. Не могут быть использованы для формирования уставного капитала частной военно-охранной компанией привлеченные денежные средства.

2. Отчуждение долей (вкладов) учредителем (участником) частной военно- охранной компании, повлекшее за собой появление в уставном капитале доли (вклада) с иностранным участием, не допускается, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3. Для учредителя (участника) частной охранной организации данный вид деятельности должен быть основным.

4. Филиалы частной охранной организации могут создаваться на территории всей Российской Федерации, и за ее пределами.

Статья 25. Учредительные документы частной военной компании

1. Учредительным документом частной военно-охранной компании является ее Устав.

2. В Уставе обязательно должны содержаться следующие сведения:

1) полное и сокращенное фирменное наименование частной военно- охранной компании;

2) сведения о месте ее нахождения;

3) сведения о составе и компетенции органов компании;

4) сведения о размере уставного капитала общества;

5) права и обязанности участников общества;

6) сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества, если право на выход из общества предусмотрено уставом общества;

7) сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале общества к другому лицу;

8) сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам;

9) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об обществах с ограниченной ответственностью». 3.Устав общества может также содержать иные положения, не противоречащие настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам.

 Статья 26. Управление частной военно-охранной компанией

Процесс управления частной военно-охранной компанией регламентируется Уставом данной компании.

Статья 27. Реорганизацию частной военно-охранной компании

1. Частная военно-охранная компания может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими Федеральными законами Российской Федерации.

2. Реорганизация частной военно-охранной компании может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

3. Частная военно-охранная компания считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей компании (компаний).

4. При реорганизации частной военно-охранной компании в форме присоединения к ней другой компании первая из нее считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной компании.

5. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации частной военно-охранной компании и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной частной военной компании осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 28. Ликвидация частной военно-охранной компании

1. Частная военная охранная компания может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

2. Заявление в суд о ликвидации частной военной компании вносится прокурором соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 годаИ 168- ФЗ), уполномоченным органом или его территориальным органом.

3. Учредители (участники) частной военной компании или орган, принявший решение о ликвидации частной военной компании, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом порядок и сроки ликвидации частной военной компании.

4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами частной военной компании. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой частной военной компании выступает в суде.

5. Ликвидация частной военной компании считается завершенной, а частная военная охранная компания – прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Глава V. СОТРУДНИКИ ЧАСТНЫХ ВОЕННО-ОХРАННЫХ КОМПАНИЙ, ГАРАНТИИ ИХ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Статья 29. Лица, имеющим право быть сотрудниками частных военно- охранных компании

1. Сотрудником частной военной компании может быть дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, прошедший профессиональное обучение для работы в частной военной компании и успешно сдавший квалификационный экзамен.

2. Сотрудник военной компании работает по контракту с частной военной компанией, и его трудовая деятельность регулируется положениями данного контракта.

3. Работникам частной военно-охранной компании не разрешается совмещать охранную деятельность с государственной службой либо с выборной оплачиваемой должностью в общественных объединениях.

Статья 30. Лица, которые не вправе быть сотрудниками частных военно-охранных компаний

Сотрудником частной военной компании не может быть:

1) лицо, не достигшее восемнадцати лет;

2) лицо, не прошедшее профессионального обучения для работы в качестве сотрудника военной компании;

3) лицо, признанное решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными либо имеющие заболевания, которые препятствуют исполнению ими обязанностей сотрудника частной военно-охранной компании. Перечень таких заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации;

4) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

5) лицо, которому предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса об их виновности в установленном законом порядке) и (или) имеющие судимость за совершение умышленного преступления;

6) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

7) общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

8) досрочно прекратившие полномочия и (или) уволенные с государственной службы, в том числе из Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, правоохранительных органов, из органов прокуратуры, судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее трех лет;

9) лицо, не прошедшие обязательной государственной дактилоскопической регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 31. Порядок сдачи квалификационного экзамена

Требования по сдаче квалификационного экзамена и порядок выдачи удостоверения сотрудника военно-охранной компании устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 32. Удостоверение сотрудника частной военно-охранной компании

1. Удостоверение сотрудника частной военной компании выдается сроком на пять лет. Срок действия удостоверения сотрудника частной военно- охранной компании может продлеваться в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Продление срока действия удостоверения сотрудника частной военно-охранной компании осуществляется только после прохождения профессионального обучения сотрудником по программе повышения квалификации в организациях, имеющих аккредитацию на осуществление соответствующей деятельности.

2. Удостоверение сотрудника военной компании аннулируется в случае:

1) неоднократного привлечения в течение года сотрудника военной компании к административной ответственности за совершение административных правонарушений, посягающих на институты государственной власти, административных правонарушений против порядка управления и административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность;

2) возникновения обстоятельств, при которых гражданин не может претендовать на приобретение правового статуса сотрудника военной компании;

3) окончания срока действия удостоверения сотрудника военной компании, добровольного отказа от такого удостоверения либо смерти гражданина, которому было выдано такое удостоверение.

3. Удостоверение сотрудника военной компании аннулируется по решению лицензирующего органа. Порядок его изъятия устанавливается федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится в пределах своих полномочий решение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации.

4. За выдачу удостоверения (дубликата удостоверения) сотрудника военной компании, а также за переоформление и внесение изменений в удостоверение сотрудника военной компании уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

5. Сотрудник военной компании в соответствии с полученной квалификацией пользуется предусмотренными настоящим Законом правами только в период действия контракта, подписанного с ним частной военно-охранной компанией.

Статья 33. Требованиям к кандидатам на должность сотрудников частных военных компаний

1. Кандидат в сотрудники частной военно-охранной компании должен владеть государственным языком Российской Федерации, а также соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к специальностям. Для определения установленным требованиям освидетельствование и мероприятия по профессиональному психологическому отбору.

2. Медицинское освидетельствование кандидатов проводится в соответствии с Положение о военно-врачебной экспертизе. По результатам медицинского освидетельствования дается заключение о годности кандидата к военной службе. Годность кандидата определяется по следующим категориям:

1) А – годен к военной службе;

2) Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями;

3) В – ограниченно годен к военной службе;

4) Г – временно не годен к военной службе;

5) Д – не годен к военной службе.

3. На должность сотрудника частной военно-охранной компании может быть принят кандидат, признанный годным к военной службе, годным к военной службе с незначительными ограничениями или ограниченно годный к военной службе.

4. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору проводятся специалистами по профессиональному психологическому отбору в порядке, определяемом Положение о порядке прохождения военной службы. По результатам профессионального психологического отбора выносится одно из следующих заключений о профессиональной пригодности кандидата:

1) рекомендуется в первую очередь – первая категория; конкретным военно-учетным соответствия гражданина проводятся медицинское

2) рекомендуется – вторая категория;

3) рекомендуется условно – третья категория;

4) не рекомендуется – четвертая категория.

В частную военно-охранной компанию не может быть принят кандидат, отнесенный по результатам профессионального психологического отбора к четвертой категории профессиональной пригодности.

5. Кандидат на должность сотрудника частной военно-охранной компании, кроме требований, указанных в пунктах 1-4 настоящей статьи, также должен соответствовать требованиям по уровню:

1) образования; 2) квалификации; 3) физической подготовки.

6. Требования, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, устанавливаются министром обороны Российской Федерации или руководителем соответствующего подразделения частной военно- охранной компании.

Статья 34. Страхование деятельности сотрудников частных военно- охранных компаний

1. На частную военно-охранную компанию возлагается обязанность обязательного страхования всех своих сотрудников на случай внезапного заболевания, травмы и от несчастных случаев.

2. При оказании услуг частной военно-охранной компанией на территории иностранногогосударствастраховойполисеесотрудникам оформляетсяв месте оказания таких услуг. Страховой полис должен быть оформлен на русском языке и государственном языке иностранного государства, до момента отправки сотрудника частной военно-охранной компании в иностранное государство.

3. Страховым полисом должна предусматриваться оплата медицинской помощи сотрудникам, оказывающим военно-охранные услуги, в том числе на территории иностранного государства при наступление страхового случая.

Глава VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ЧАСТНЫХ ВОЕННО- ОХРАННЫХ КОМПАНИЙ

Статья 35. Требования к иностранным частным военно-охранных компаниям, осуществляющим деятельность на территории РФ

1.Иностранная компания, может организовать свою деятельность на территории Российской Федерации путем создания:

представительства;

филиала.

2. Для осуществления иностранной компанией частной военно-охранной деятельности ей необходимо зарегистрироваться в соответствии с требованиями российского законодательства в налоговом органе, органе статистики и государственных внебюджетных фондах, а также открыть банковский счет.

3. Иностранная Частная военно-охранная компания должна получить лицензию на осуществления своей деятельности на территории Российской Федерации.

Статья 36. Порядок получения лицензии иностранной компанией

Порядок лицензирования иностранной частной военно-охранной компанией идентичен порядку получения соответствующей лицензии для российской компании.

Копии учредительных документов юридического лица, должны быть переведенные на русский язык и засвидетельствованные в нотариальном порядке;

Статья 37. Аккредитация иностранных частных военно-охранных компаний

Аккредитация филиалов и представительств иностранных частных военно- охранных компаний осуществляется в Государственной Регистрационной Палате Министерства Юстиции РФ.

Статья 38. Контроль за деятельностью иностранных частных военных компаний

Государственный контроль за деятельностью иностранных частных военно- охранных компаний осуществляется органами государственной власти Российской Федерации в пределах их полномочий, предусмотренных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, а также международными актами и соглашениями, в целях обеспечения соблюдения положений настоящего Федерального закона.

Порядок предоставления отчетности иностранных военно-охранных компаний идентичен порядку отчета российских частных военно-охранных компаний, установленный настоящим Законом.

Глава VII. ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Статья 39. Условия применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия

1. Сотрудник частной военно-охранной компании имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия на охраняемых объектах, для предотвращения проникновения на охраняемых объектах.

2. При применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия сотрудник частной военно-охранной компании обязан:

1) стремиться к минимизации вреда;

2) предупредить о намерении применить их, а в исключительных случаях, когда промедление с применением физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия создает непосредственную опасность для жизни или здоровья граждан либо сотрудников частной военно-охранной компании или может повлечь иные тяжкие последствия, действовать без предупреждения;

3) обеспечить лицам, получившим телесные повреждения в результате применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, первую помощь;

4) доложить по подчиненности о каждом случае применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия.

Статья 40. Применение сотрудниками частных военно-охранных компаний физической силы

Сотрудник частной военно-охранной компании имеет право на применение физической силы в случаях препятствования третьими лицами исполнения его прямых обязательств по контракту. О применении силы сотрудник должен предупредить лицо, в отношении которого будет применена сила.

Применение физической силы также возможно во всех случаях предусмотренных пунктов 1 статьи 41 настоящего Закона.

Статья 41. Применение сотрудниками частных военно-охранных компаний специальных средств

1. Специальные средства применяются сотрудниками частных военно- охранных компаний в случаях, когда использованы и не дали желаемых результатов ненасильственные способы предупредительного воздействия:

1) для отражения нападения на охраняемый объект;

2) для отражения нападения на сотрудников частной военно-охранной компании или лиц, находящихся на охраняемых объектах;

3) для задержания лиц, застигнутых при совершении преступления на охраняемых объектах, если указанные лица пытаются скрыться либо имеются достаточные основания полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление сотрудникам частной военно-охранной компании.

2. В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости частной военно-охранной компании при отсутствии специальных средств или огнестрельного оружия вправе использовать любые приемлемые подручные средства.

3. Перечень специальных средств, разрешенных к применению сотрудникам частных военно-охранных компаний, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 42. Применение сотрудниками частных военно-охранных компаний огнестрельного оружия

Сотрудник частной военно-охранной компании в качестве крайней меры имеют право на применение огнестрельного оружия в случаях:

1) защиты лиц, находящихся на охраняемых объектах, от нападения, угрожающего их жизни или здоровью;

2) отражения нападения на сотрудников частной военно-охранной компании, угрожающего их жизни или здоровью, а также пресечения попытки завладеть их огнестрельным оружием;

3) задержания лиц, застигнутых на охраняемых объектах при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления против личности, охраняемых объектов и пытающихся скрыться, а также оказывающих вооруженное сопротивление сотрудникам частной военно-охранной компании;

4) отражения вооруженного или группового нападения на охраняемые объекты, когда иными средствами отразить указанное нападение невозможно;

5) предупреждения о намерении применить огнестрельное оружие, необходимости подачи сигнала тревоги или вызова помощи;

6) остановки транспортного средства путем повреждения, если его водитель создает реальную опасность для жизни или здоровья работников охраняемых объектов либо лиц, находящихся на охраняемых объектах, а также при указанных условиях отказывается остановиться либо пытается въехать на охраняемые объекты или выехать с охраняемых объектов, несмотря на требование сотрудников частной военно-охранной компании.

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА ЧАСТНОЙ ВОЕННО-ОХРАННОЙ КОМПАНИЕЙ

Статья 43. Ответственность за нарушение норм международного права

1.Частная военно-охранная компания должна следить за исполнением своими сотрудниками норм и принципов Международного Гуманитарного права, а также прав Человека. В случае несоблюдения сотрудниками частной военно-охранной компании норм Международного права, на компанию возлагается обязанность по расторжению контракта с таким сотрудником.

2. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права сотрудниками частной военно-охранной компании несет государство, нанявшее такую компанию.

Статья 44. Ответственность за осуществление частной военно-охранной деятельности на территории Российской Федерации без соответствующей лицензии

Частная военно-охранная деятельность должна осуществляться только на основании лицензии, выданной уполномоченными на то органами Исполнительной власти. В случае осуществления деятельности предусмотренной статьей 4 настоящего Закона лицами, не имеющими лицензии, их действия будут являться незаконными. Такие лица привлекаются к уголовной ответственности, в соответствии с соответствующими положениями Уголовного кодекса Российской Федерации.

Статья 45. Ответственность за осуществление деятельности частной военно-охранной компании с нарушениями требований настоящего Закона

Несоблюдение физическими и (или) юридическими лицами положений настоящего Закона влечет за собой привлечение таких лиц к ответственности, предусмотренной Законодательством Российской Федерации.

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 46. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней со дня его официального опубликования.

2. Предусмотренные настоящим Федеральным законом положения о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, вступают в силу со дня вступления в силу федерального закона о внесении соответствующих изменений и дополнений в федеральные законы.

3. В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона орган по обеспечению безопасности контролирует соблюдение частными военно-охранными компаниями требований законодательства Российской Федерации и Постановлений, утвержденных Правительством Российской Федерации в отношении деятельности частных военно-охранных компаний.

Статья 47. Регулирование деятельности иных охранных предприятий, существовавших до принятия настоящего Закона

Юридические лица, осуществлявшие деятельность предусмотренную статьей 4 настоящего Закона, до вступления в силу настоящего Закона должны в течение трех лет, с момента вступления его в силу привести свою деятельность в соответствие с положениями настоящего Закона.

Статья 48. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

1. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Федерации привести в соответствие с настоящим Федеральным законом изданные ими нормативные правовые акты.

2. Правительству Российской Федерации обеспечить приведение федеральными органами исполнительной власти своих нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом.

3. Нормативные правовые акты Российской Федерации до приведения их в соответствие с настоящим Федеральным законом применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту Федерального закона «О частных военно-охранных компаниях»

За последние два десятилетия на международном рынке значительно выросло число Частных военных компаний. Такая тенденция, с одной стороны, объясняется последствиями «холодной войны», выражающимися в снижении уровня общего государственного вооружения стран и переходом военных услуг в частную сферу «по требованию», что в значительной мере снимает нагрузку с государственного бюджета. С другой, чисто экономическим фактором растущего спроса на военные услуги в случаях, когда государство не в состоянии реализовать свои национальные интересы в силовой области в связи с политическими или юридическими сложностями. 

Частные военные компании осуществляют свою деятельность более чем в 110 странах мира. Их общее количество составляет несколько сотен при совокупной численности сотрудников более 5 миллионов человек. 

По данным Ассоциации по международным миротворческим операциям большинство военных услуг ЧВК до 2010 года выполнялись в Ираке, Афганистане, Иордании, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Колумбии и других государствах. В 2011-2012 годах произошло резкое увеличение участия частных военных компаний (США, Великобритания, Израиль, ЮАР, Бельгия и т.д.) в иностранных государствах, при этом функции частных военных компаний расширились за счет выполнения ими охранных функций военных объектов, государственных учреждений и высших должностных лиц иностранных государств.

Таким образом, развитие данного направления бизнеса является привлекательным и для Российской Федерации. Создание в нашей стране частных военно-охранных компаний (далее – ЧВОК) позволит Российской Федерации включиться в крупный мировой рынок. Кроме того, ежегодный объем услуг, предоставляемых частными военными и охранными компаниями, в 2012 году составил около 350 миллиардов долларов США, что превышает совокупный военный бюджет Российской Федерации.

Дальнейшее игнорирование подобной мировой практики и отказ от реализации соответствующего законопроекта, приведёт к нарастанию вымывания военных специалистов из России, потере триллионов рублей упущенной национальной экономикой выгоды в ключевом для национальной безопасности сегменте военно-промышленного комплекса, а также военному отставанию Российской Федерации вследствие недоразвитости данного института.

Помимо экономических выгод для Российской Федерации создание ЧВОК поможет решить и социальные вопросы, связанные с реформацией Вооруженных Сил и последующим резким сокращением армии в последние годы в России. В настоящее время численность армии составляет менее 1 миллиона человек и продолжается дальнейшее сокращение численного состава Вооруженных сил и военных учебных заведений. ЧВОК могут служить способом трудоустройства бывших военнослужащих, являющихся высококвалифицированными специалистами военного дела, которые прошли через локальные войны на территории СНГ и Российской Федерации.

Развитию в России ЧВОК препятствует отсутствие нормативно-правовой базы, гарантирующей законность их деятельности. Сотрудники ЧВОК – это в первую очередь военные люди, они осуществляют свою деятельность, главным образом, в условиях военных конфликтов, что сопряжено с высоким уровнем угрозы жизни и использованием ими оружия, в том числе и боевого. Однако, согласно действующей редакции закона «Об оружии» круг лиц, имеющих доступ и право применения боевого оружия, строго определен и является исчерпывающим. 

Данный законопроект направлен на установление правовых норм государственного регулирования создания и деятельности ЧВОК. Предлагается в законопроект включить 9 глав: «Общие положения», «Контроль за частной военно-охранной деятельностью», «Создание, реорганизация и ликвидация частных военно-охранных компаний», «Сотрудники частных военно-охранных компаний, гарантии их социально- правовой защиты», «Деятельность иностранных частных военно-охранных компаний», «Применение специальных средств и огнестрельного оружия», «Ответственность за нарушения закона частной военно-охранной компанией», «Заключительные и переходные положения». 

Предлагается в статье 1 “Основные понятии” дать понятие о частной военной компании, военных услугах и государственном регулировании деятельности частных военных компаний. 

Функцией лицензирования и контроля за деятельностью ЧВОК целесообразно наделить Федеральную Службу Безопасности. Данной службе должны быть предоставлены полномочия регистрации деятельности ЧВОК и отслеживания деятельности ЧВОК как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Федеральной Службе Безопасности должно быть поручено создание и ведение единой информационной системы, в которой будут отражаться номера лицензий, выданных ЧВОК, а также информация о ведении деятельности ЧВОК. Таким образом, будет обеспечена постоянная подконтрольность института ЧВК, но, вместе с тем, будут созданы условия для развития этого института. 

Главным выгодоприобретателем от реализации данного законопроекта окажется Правительство Российской Федерации, получив дополнительный инструмент своей деятельности, оправдывающий своё существование не только в контексте расширения налогооблагаемой базы, но и в рамках повышения гибкости внешней и внутренней политики.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ к проекту Федерального закона «О частных военно-охранных компаниях»

Принятие законопроекта «О частных военно-охранных компаниях» не повлечет расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, и не приведет к изменению финансовых обязательств Государства.

 ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА “О ЧАСТНЫХ ВОЕННО-ОХРАННЫХ КОМПАНИЯХ”

Принятие Федерального закона “О частных военно-охранных компаниях” потребует принятия следующих Федеральных законов:

I. Федерального закона “О единой информационной системе мониторинга деятельности частных военно-охранных компаний” 

II. Принятие Федерального закона “О частных военно-охранных компаниях” потребует внесения изменений в следующие акты федерального законодательства:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

3. Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ “О Федеральной службе безопасности” 

4. Федеральный Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации