Forțele Armate contra pandemiei de coronavirus

Odată cu răspândirea fulgerătoare la nivel global al noului coronavirus COVID-19, sa demonstrat că, doar prin forțele instituțiilor de ocrotire a sănătății publice și al forțelor de ordine, este extrem de complicat eficient de combătut pandemia și de impus respectarea completă a măsurilor necesare pentru stoparea noii epidemii ucigașe.

În astfel de condiții, cînd este vitală implicarea tuturor forțelor disponibile pentru a apăra populația, devine primordial adoptarea unor măsuri speciale, iar aceste măsuri, în majoritatea statelor afectate de noul coronavirus, se realizează în practică prin trecerea la starea de urgență, situații excepționale, cu impunerea de multiple restricții pentru populație în scopul prevenirii răspândirii maladiei. Este evident că implimentarea condițiilor restrictive la nivel național impune și implicarea întregului potențial de forțe și mijloace ale statului pentru a asigura eficiența unor astfel de măsuri, și, în astfel de condiții speciale, implicarea Forțelor Armate este o opțiune evidentă care vine să fortifice multiplu potențialul statului de a răspunde cu succes amenințări și pericolului real pentru viața populației provocată de pandemia de coronavirus.

Opțiunea implicării armatei în fortificarea eforturilor statului de a învinge epidemia este mai mult decît argumentată, deoarece instituția militară în majoritatea statelor, inclusiv Republica Moldova, deține experiența valoroasă în operațiuni de menținere a păcii, alte operațiuni de impunere a ordinii în activități postconflict, intervenții de success în lichidarea consecințelor de calamnități naturale,  dar și alte multiple capacități, inclusiv cea de a răspunde provocărilor complexe în condiții deosebit de periculoase grație deținerii structurilor medico-militare, capacităților pentru decontaminare, capacități logistice, de intervenție rapidă pentru securizarea obiectivelor și a asigurării respectării ordinii în aria de responsabilitate, care pot asigura supraviețuirea populației în anumite circumstanțe distructive, cum este spre exemplu aplicarea armei biologice. COVID-19, avînd în vedere scara și timpul record al răspândirii, inclusiv numărul mare de cazuri mortale, permite chiar de a numi acest virus drept o armă  biologică de nimicire în masă, aplicată de natura fluctuantă în timp record, iar indiferența, lipsa disciplinei și a respectării regulilor restrictive impuse de autorități, pentru a combate maladia, doar facilitează ca COVID-19 să se simtă bine în avîntul acestuia de a cotropi omenirea la nivel global.

În condițiile cînd statele adoptă trecerea la situații excepționale, implicarea armatei devine un aspect indispensabil factorului de success în combaterea complexă a epidemiei, iar armatele vin cu capacitățile sale pentru acordarea sprijinului necesar autorităților statului, se implică cu personal și diverse mijloace logistice, vine în suportul forțelor de ordine publică, activităților de patrulare, participă la asigurarea regimului special de circulație a populației, pazei și protecției  obiectivelor și zonelor, transportul de personae și materiale, intervine cu tehnică pentru îndeplinirea diferitor misiuni în scopul protecției populației, inclusiv de triaj epidemiologic, asistență medicală, dar  și alte măsuri în dependență de circumstanțe.

Implicarea Forțelor Armate în condițiile speciale de combatere a COVID-19 se observă în majoritatea statelor care au trecut la situații excepționale, iar acest lucru este pozitiv și firesc perceput de societate, iar Republica Moldova nu este o excepție. Implicarea armatei în statele lumii, în actuala situație de criză provocată de noul coronavirus, este multilaterală, inclusiv putem vedea prezența armatei în cadrul misiunilor de support al forțelor de ordine publică, unde efectivul înarmat și tehnica militară poate fi observată pe străzile localităților și a marilor capitale. Un element benefic aparte, al prezenței Forțelor Armate dotate cu armamentul din dotare, îl prezintă și faptul că pe lîngă aspectul pur de asigurare a securității în cadrul misiunii îndeplinite, prezența militarilor înarmați impune ridicarea imediată a necesității, fie și forțată a respectării restricțiilor necesare, sporește gradul de disciplină a populației care nu are deprinderile de respectare a unei discipline atît de vitală pentru perioada epidemiei. Această practică, a prezenței militarilor dotați cu armament, este liber văzută în toată lumea unde armata a fost atrasă în cadrul pachetului de măsuri pentru combatarea epidemiei de coronavirus și respectiv asta demonstrează că practica vizată are un impact pozitiv asupra disciplinei, ridicării spiritului de responsabilitate, coeziunii în acțiunile  închegate ale întregii societăți pentru combaterea pericolului comun.

În condițiile Republicii Moldova, implicarea Armatei Naționale în misiunile de sprijin al autorităților și populației este deosebit de valoroasă și cu siguranță va aduce plus valoare complexului de măsuri pentru combaterea epidemiei, iar acest success al implicării armatei va fi asigurat de experiența acumulată de instituția militară a Republicii Moldova în misiunile de pacificare internaționale, postconflict, activități anterioare de implicare deosebit de importante în lichidarea consecințelor calamităților naturale, alte deprinderi practice și teoretice ale efectivului acumulate în cadrul programelor de instruire deosebit de riguroase, armata demonstrând încă odată că este pregătită să intervină în toată gama de provocări și să răspundă tuturor amenințărilor, iar națiunea și mai departe o va răsplăti cu aprecierea prin calificativul de una dintre cele mai de încredere instituții ale statului.