Generalități

            Terorizmul  – săvârşirea unor explozii , incendieri sau a altor acţiuni care creează pericol pentru viaţa oamenilor ori cauzează daune materiale considerabile, ori provoacă alte urmări social grave în scopul violării securităţii publice, intimidării populaţiei sau determinării autorităţilor publice ori a persoanelor fizice să ia anumite hotărâri , precum şi ameninţarea cu săvârşirea unor astfel de acţiuni în aceleaşi scopuri.

Combaterea terorizmului – activitatea de prevenire, depistare, curmare activităţii teroriste şi de atenuare a urmărilor acestea.

Operaţie antiteroristă – măsuri speciale îndreptate spre curmarea unui act terorist, spre asigurarea securităţii persoanelor fizice, spre neutralizarea teroriştilor şi spre atenuarea urmărilor acestora.

Terorizmul după activitate se împarte:

  1. Activitate teroristă internaţională.
  2. Activitate teroristă.

Terorizmul după cum el este susţinut se clasifică:

  1. Nici de un stat susţinut – această categorie de terorizm  acţionează autonom şi nu primeşte nici un ajutor de la careva stat (BRIGADA ROŞIE ITALIA, ETA BASCHETS).
  2. Susţinut de către un stat – această categorie de terorizm  acţionează independent dar primeşte ajutor de la careva stat (FRONTUL POPULAR de ELIBERARE a PALESTINEI).
  3. Îndreptat de către un  stat – această categorie de terorizm acţionează ca un agent al careva guvern, el primeşte informaţii de cercetare asigurare logistică de la careva guvern (GRUPELE DE LOVIRE LIBIA).

Terorizmul după scopuri se clasifică:

1.  De recunoaştere – acţiunile teroriste sunt duse pentru recunoaşterea internaţională a căreiva cauze. De obicei aceste acţiuni sunt duse spre atragerea atenţie masmediei. Incidentele specifice pot fi căpturarea ilicită a aeronavei, luarea de ostatici, sau baricadarea situaţiei.

2.  De intimidare – şi este îndreptat spre reducerea eficienţii acţiunilor forţelor de securitate pentru a reacţiona sau a acţiona, discurajarea cetăţenilor în acceptarea poziţiei guvernului, folosirea pericolului şi violenţei contra participarea populaţiei la activităţi politice, incidentele specifice pot fi îndreptate asupra obiectelor strategic importante cu provocarea victimelor minime.

3.  De provocare – este îndreptată spre provocarea reacţiei a guvernului. Obiectivele de atac pot fi simbolice ( poliţia, armata şi alte oficialităţi ), aceste atacuri sunt îndreptate în demonstrarea vulnerabilităţii guvernului de a asigura securitatea sau impunerea a forţelor de securitate pentru a reacţiona dur în scopul formării nemulţumirii din partea populaţiei faţă de forţele de securitate.

  • De susţinere a răscoalei – această formă include în sine toate trei forme ce impune guvernul de a da demisia .

Tactica terorismului este – asasinarea, distrugerea (explozii, armele de nimicire în masă), răpirea persoanelor, luarea ostaticilor, sabotaj, haos, raiduri, capturarea ilicită a aeronavei.

Structura organizaţiei teroriste –  structura grupelor mici teroriste depinde de mediul în care activează. Ca exemplu dacă grupul terorist activează în mediul periculos grupa este organizată din celule izolate  specializate pe specialităţi care una de alta nu ştie dar se adună numai în momentul îndeplinirii misiunii.

            Grupă mare de terorişti este organizată din comandament central şi elementul de control cu unul sau mai multe elemente subordonate care de obicei are regiunea de activare, unde conduce cu celulă specializată .

Organizaţia teroristă este formată:

  1. Liderul – conduce activităţile şi dacă organizaţia teroristă este îndreptară sau susţinută de către un stat deobicei el este pregătit în statul care îl susţine şi are cîţiva instructori ,,profesionali’’ care nu au motivaţie ideologică. 
  2. Suporterii activi – persoanele care nu comit violenţă sau acte de terorizm dar idiologic susţin scopurile. Ei susţin grupările teroriste financiar, material, uman,  medical şi informaţional.
  3. Suporteri pasivi – ei sunt de acord idiologic şi provoacă o susţinere minoră, ( falsificarea documentelor)

Leave a Reply

Your email address will not be published.