Metode experimentale de instruire și selectare a cadrelor militare pentru misiuni speciale

În septembrie 2019, în sursa electronică https://www.aldrimer.no/russiske-spesialstyrker-pa-norsk-jord/, a apărut informația precum că forțe speciale din Federația Rusă (FR) au fost observate pe teritoriul Regatului Norvegiei. Se discută despre aspectul că aceste pretinse forțe speciale ar fi desfășurat cercetarea și monitorizarea anumitor obiective de infrastructură și a teritoriului respectiv, fiind expus aspectul că aceștea ar fi pătruns pe teritoriul vizat în cadrul aplicațiilor Flotei de Nord a Forțelor Navale ale Federației Ruse, care ar fi petrecut în perioada august-septembrie 2019 anumite activități în apropierea arhipelagului norvegian Spitzbergen. Este de menționat că aceste informații au fost dezmințite de autoritățile FR https://www.facebook.com/RusEmbNo/posts/2421073644680648?__xts__[0]=68.ARDtVsgxQRzUC-ldetEmo8MFZaFlXN93Qs4ZZJ5EN29XFpxlWgUdvy2_nqzDjOCpyB0SNanDJwz2ztGPYmrv_muU4LUtgrV5Z5Q81zg4JL9qQ-0w3cIfL8wVJk2MbG9h3jIGLGiRSe3Dsy8oyfb-cuLwqMhyjtJj9AudVLDgcOIGzfam0TL-b2FovTWFQA-PXIYGY5_7Ezw2sijkoQaxmgjbLO3RqEAsdYVBOhi3b48L6gj1msNgz6AmU0NuniP68ir0W_RF4DweFiBAYHI-yClPJgxjJ1s0l3zLQAypCXPXAe75lDgEU0vCqgtqLghp_tD47n69HOGuwuk7cY0Aqg&__tn__=-R.

            Nu vom atrage atenție asupra veridicității acestor informații cu privire la prezența fără aprobare a forțelor speciale ruse pe teritoriul altui stat, informație care de altfel seamănă mai mult a dezinformare cu scop incert, dar vom atrage atenția la aspectul că astfel de operații în general sunt realizabile de către cei care au forțe speciale și de cercetare foarte dezvoltate, și care au capacitatea umană și tehnică de a realiza scenarii similare celor pretinse de sursa aldrimer.no.

            În contextul celor expuse, pare foarte interesantă, pentru a fi preluată, noua metodă de selectare și instruire a cadrelor militare de conducere aplicată recent în Forțele Armate ale FR, metodă care foarte mult seamănă cu pregătirea unei baze de cadre pentru completarea sau formarea subdiviziunilor cu misiuni speciale și cercetare, care pot acționa în mediu extrem de dificil, în cadrul operațiilor din afara teritoriului propriu.

            Astfel, recent, la poligonul Raevschii din apropierea orașului Novorosiisk, au fost desfășurate instruiri tactico-speciale în cadrul unei programe experimentale a Ministerului Apărării al FR. Din sursele disponibile în mediul informativ deschis se atestă că, acest program experimental are drept scop instruirea cadrelor militare conform altor specialități militare decît cele deținute de personalul supus instruirii respective, inclusiv pregătirea specială a militarilor de sex feminin în operații comune cu militarii bărbați.

Este foarte interesant că programul vizat a cuprins selectarea etapizată a 30 de ofițeri tineri dintre 4500 de candidați, iar la general activitatea acestora a fost axată asupra penetrării teritoriului inamic, operații în teren și mediu ostil, nimicirea completă a unor grupuri ilegale paramilitare înarmate, grupuri teroriste, capturarea de tehnică adversă, desfășurarea unor marșuri forțate, trecerea diferitor obstacole dificile, activități de cercetare-diversiune, activități în condiții de teren muntos și accidentat, activități subacvatice, aplicarea luptei corp la corp, ocuparea unor poziții inamice, neutralizarea unor obiective, etc.

Programul-concurs respectiv, se pare că se desfășoară de la începutul anului 2019 și a cuprins instruirea/selectarea cadrelor militare antrenate în mai multe zone climaterice, în condițiile unor terenuri foarte accidentate și extrem de complicate, mediu extrem de ostil apropiat ca și scenarii/condiții de cele reale de luptă,  activitățile fiind petrecute în cadrul bazelor de instruire și poligoane ca Raevschii, în regiunea Krasnodar, la poligoanele Flotei de Nord a Forțelor Navale ale FR.

            Șeful grupului de instructori în cadrul acestor activități, colonel Serghei Isaev, a menționat pentru sursele media, că finaliștii concursului respectiv sunt exponenți din diferite genuri de armă, iar programul experimental este direcționat spre avansarea nivelului pregătirii pentru luptă a cadrelor militare cu vîrsta cuprinsă între 27 și 30 ani, acesta în special menționînd: ”Современные реалии требуют от офицеров более широкой подготовки в составе специальных подразделений. Профильные вузы не всегда уделяют этому достаточно внимания. Те знания, которые они сейчас получают, позволят им после возвращения в родные части улучшить боевую подготовку личного состава”.

 Este indiscutabil că, deținerea unei experiențe multilaterale, în cadrul pregătirii eficiente pentru luptă, este deosebit de importantă și respectiv impune o revizuire a pregătirii cadrelor militare în condițiile moderne cu adoptarea de noi abordări a instruirii practice, inclusiv în condițiile când forțele armate pot fi atrase și la operații speciale de suport al forțelor de ordine în cadrul nimicirii unor grupuri teroriste, criminale, sau acțiuni speciale în afara propriului teritoriu, etc., fiind argumentată  folosirea unor astfel de practici al instruirii și selectării cadrelor militare, care vin să fortifice expunerile oficiale precum că aceste practici au scop de a spori nivelul pregătirii în subunitățile unde se vor reîntoarce cei care au susținut instruirea. Totuși, nivelul foarte strict de selectare a unui grup mic și mixt de militari de gen feminin/masculin, dintr-un număr foarte mare de candidați, complexitatea și specificul instruirii apropiat sau similar cu cel al trupelor speciale și de cercetare, aria largă de teritorii utilizate, caracterul experimental al instruirii vizate, demonstrează că scopul instruirii experimentale vizate este cel mai probabil altul decât cel declarat oficial și denotă sporirea atenției conducerii militare a Forțelor Armate ale FR asupra calității personalului selectat pentru forțele speciale și celor de cercetare, unde accentul se pune asupra calității unui număr restrâns de efectiv mixt de sex masculin/feminin comparativ cu grupurile mai numeroase preponderent formate din militari bărbați. Selectarea strictă și pregătirea complexă a unor astfel de grupuri mixte, lărgesc cu mult flexibilitatea utilizări grupurilor similare în operații speciale și de cercetare-diversiune în teritoriu și mediu extrem de ostil, unde uneori se impun nu doar capacității de rezistență fizică, dar și distragerea atenției, folosirea activității legendate în teren, cumpătare/răbdare, alte calități, circumstanțe și necesități unde militarii de gen feminin pot aduce rezultate mai rapide și mai eficiente decât bărbații. În același timp, instruirea experimentală a unui grup mic de personal selectat dintr-un număr impunător de candidați, relevă testarea unor noi metode de instruire rapidă și poate mai puțin costisitoare a personalului pentru misiuni speciale, care avînd deja o specialitate militară în spate, nu mai impune timp îndelungat pentru aducerea pregătirii acestora la nivelul necesar executării unor misiuni complicate în teritoriul advers, iar reușita practică a acestei metode de instruire poate rapid spori numărul de efectiv necesar pentru operații speciale, inclusiv crea o rezervă substanțială pentru trupele speciale și de cercetare, sau transforma în timp tot personalul militar al armatei în forță universală unde toți militarii sunt apți pentru a executa misiuni cu destinație specială și de cercetare indiferent de specialitatea sa militară de bază.

Astfel, din punct de vedere al eficacității sporirii nivelului profesional al cadrelor militare în condiții practice complicate, apropiate de cele reale, folosirea unor unități operaționale mixte cu militari de gen masculin/femenin, este o practică pozitivă, nu este poate o practică neapărat nouă, dar evident menită să impulsioneze pregătirea practică, calitativ mai avansată, a efectivului destinat unor misiuni speciale, iar această practică merită atenție și chiar preluare.

Dacă să ne întoarcem la presupusa pătrundere a unor trupe cu destinație specială a FR pe teritoriul norvegian, suprapus peste perioada instruirii experimentale a grupului mixt de militari de gen feminin și masculin, se poate de acordat anumite șanse teoretice minime cazului că în teritoriul norvegian să fie posibilă o desfășurare a unei părți din instruirea practică-specială al acelui grup, care a și avut printre misiunile sale de instruire pătrunderi în teritoriul necunoscut și utilizarea poligoanelor Flotei de Nord a Forțelor Navale ale FR, totodată pătrunderea fără aprobare a trupelor străine pe teritoriul unui stat membru NATO este de necrezut, dacă mai luăm în calcul că acest presupus caz nu este mediatizat intens și că iată această presupusă pătrundere ar fi fost descoperită (poate și lăsată ca intenționat să fie descoperită în caz dacă asta este adevărat).

Noile metode de instruire a trupelor speciale și de cercetare, ridică baremele pregătirii practice la extremități aflate la hotarul aproape șters dintre risc neargumentat și necesitatea de a avea personal instruit în condiții reale, iar asta poate genera decizii ca personalul instruit pentru misiuni speciale să fie supus unui risc extrem, inclusiv prin penetrări clandestine al teritoriului altui stat, iar o astfel de practică, în instruirea forțelor speciale și de cercetare, în condițiile concurenței tot mai sporite dintre actorii relațiilor internaționale, este foarte probabilă că se folosește în instruire de către statele deținătoare al celor mai avansate forțe cu destinație specială și de cercetare, iar caracterul ilegal al unor astfel de posibile instruiri pe teritoriul străin și riscurile grave al depistării acestora, probabil sunt considerate inferioare necesității deținerii unor specialiști capabili pentru misiuni imposibile, care uneori pot aduce rezultate decisive, astfel în final fiind experimentate tot mai multe metode extreme de instruire pentru a ridica și mai mult nivelul pregătirii în condiții complexe.