Securizarea mediului de comunicații privat, 1. Întroducere

Comunicarea dintre oameni și mijloacele tehnice prin care această comunicare sa efectuat de-a lungul istoriei a cunoscut mai multe etape de evoluție, iar depășirea distanței dintre cei care  comunică, aspectul mobilității acesteia și a securității au devenit treptat elemente de bază ce constituie un mediu modern de comunicare.

Astăzi comunicarea cunoaște o dezvoltare tehnică deosebit de avansată, care doar ceva puțin timp în urmă era considerat din domeniul fantastic și de o perspectivă deosebit de îndepărtată. Grație noilor tehnologii de comunicații, ce îmbină în sine inclusiv simbioza internetului cu soluțiile hardware și software, distanța, comunicarea de la un singur loc, simplul serviciu de voce și SMS sau șters din noțiunea modernă a mediului de comunicații. Avem astăzi doar începutul erei revoluției tehnologice în ce privește diversitatea mijloacelor de comunicare și transmiterea de date fără a mai lua în calcul distanța dintre persoane, și unde libertatea mobilității cu posibilitatea de transmitere fără ezitare a volumelor mari de date, este un factor tot atît de important ca și lipsa distanței, iată toate acestea împreună edifică mediul modern de comunicații.

Pătrunderea masivă a noilor tehnologii de comunicare a fost posibilă grație dezvoltări graduale a nivelului științific și implicit tehnologic al omenirii, ieftiniri a tot ce înseamnă soluții tehnice, programe și nu în ultimul rând tot mai accesibila posibilitate de a avea ieșire la regele modern al comunicațiilor și schimbului de date – Internetul. Aproape oricine acum își poate procura un terminal staționar sau mobil cu acces la internet, bineînțeles că terminalele ce permit o mobilitate largă sunt în prioritate majoră acum (laptopuri, tablete, telefoane mobile, etc).  Accesibilitatea și comoditatea terminalelor mobile moderne cu funcții largi în comunicare voce, video, mesage, transmitere de date, stocare de date personale/de serviciu, etc,  inclusiv dezvoltarea fără precedent a soluțiilor software, care și mai mult implică folosirea internetului și a terminalelor mobile, facilitează deosebit de mult pătrunderea tehnologiilor moderne de comunicații în toate sferele vieții omului, creând inclusiv și dependența de aceste soluții hardware/software. Tot mai multă lume, din ce în ce mai mult și mai mult, folosește în loc de servicii voce și mesagerie mobilă soluții similare prin internet, acestea fiind mai ieftine și mai comode – soluțiile de soft numite de mulți messenger. Aceste programe ”messenger” prin internet devin tot mai populare, ele fiind avantajate spre folosire din motivul unui preț accesibil sau în multe cazuri chiar de gratuitatea folosirii (în afară de prețul pentru serviciul internet), de o gamă largă de funcții de comunicare și transmitere aproape nelimitată de diverse date fără a lua în calcul hotarele dintre state, comoditate deosebit de facilitată. Programele de tipul ”messenger” au o bază tot mai sporită de utilizatori, care nu mai percep activitatea sa, sau viața cotidiană fără aceste soluții ”messenger” și terminalele ce permit utilizarea soluțiilor respective. Utilizatorii încredințează, de multe ori chiar inconștient, acestor programe ”messenger” și terminalelor respective de acces la aceste ”messenger”, aproape toată activitatea lor de comunicații, date personale, de serviciu, date financiare  ca și mult prea multe alte date, fără a lua în calcul securitatea acestor date transmise și stocate, posibilităților de protecție oferite de aceste programe ”messenger” și terminalelor de accesare a acestora, fiind ghidați doar de comoditatea /accesibilitatea utilizării acestor soluții, sau din considerentul că “eu sunt o persoană neînsemnată și deci nu pot fi ținta unui atac sau ținta unui interes a cuiva”. Această abordare simplistă, superficială și chiar iresponsabilă a soluțiilor moderne de comunicații și aspectul securității acestora poate aduce daune de care utilizatorul nici nu își poate imagina, iar deja la apariția problemei reacția poate fi prea întârziată.

Astfel, odată cu pătrunderea tot mai avansată a comunicațiilor prin internet în viața majorității societăților moderne, devine tot mai stringentă și necesitatea protecției acestor soluții și terminale de comunicare. Protecția devine tot mai importantă prin faptul că, folosirea largă a terminalelor mobile, lipsa distanței în comunicații și mobilitatea ridicată a terminalelor cu acces de aproape oriunde a internetului, permite unor persoane, sau grupuri de persoane rău intenționate să folosească cunoștințele sale tehnico-științifice pentru a vă ataca afacerea, integritatea financiară, datele personale și de serviciu, pe cei apropiați, atac personal direct sau indirect în scopurile lor frauduloase, criminale, teroriste, sau altele, unde utilizatorul serviciilor moderne de comunicații mobile poate fi victimă cu urmări deosebit de grave pentru integritatea sa multilaterală.

Nu este cazul să mai reamintesc multitudinea de situații cînd ce-i rău intenționați (hackeri, criminali, răufăcători, diverși ”glumeți”, teroriști, doritori de a câștiga fraudulos pe seama altora) au spart comunicațiile și datele stocate ale diverselor companii de stat și private, sau ale unor persoane private, politicieni, persoane publice.

Noi dorim să explicăm utilizatorilor că problema existenței, persistenței și dezvoltării pericolelor de atac asupra comunicațiilor personale și de serviciu nu înseamnă că nu trebuie de utilizat soluțiile tehnice și programele moderne de transmisiuni larg disponibile, doar că aceasta impune din partea fiecărui utilizator un anumit grad de prudență și de efort pentru a studia toate funcțiile utilajului și programelor folosite în comunicare, pentru a avea un grad adecvat de securitate. Dorim ca prin modesta noastră implicare să ajutăm ca securitatea comunicațiilor să devină o normă de care să beneficieze toți.

Vom începe a explica construirea unei comunicații mai sigure prin mijloacele și soluțiile moderne de transmisiuni disponibile pentru toți, iar expunerea la tema abordată va fi în etape ce vor cuprinde aspecte de securizare a terminalului mobil de tipul telefoanelor mobile moderne cu funcții de terminal computerizat, altă tehnică computerizată, utilizarea programelor de comunicații care oferă protecție.