Securizarea mediului de comunicații privat, 3. Securizarea comunicațiilor

            Odată cu finalizarea securizării terminalului mobil, următoarea etapă este instalarea unui program de comunicare cu funcții de asigurare a securității comunicațiilor, ce va îmbina în sine tot instrumentariul de capacități necesare în comunicațiile moderne prin internet (în expunerea noastră nu ne vom referi la comunicațiile prin deja clasicele voce, sms, altele,  oferite de sistemul de comunicații fără internet, dar vom aborda programele ce asigură protecție contra accesului nesancționat, gratuite sau contra plată, disponibile pentru toți și despre care vă puteți informa pe pagina web al programei respective). Instalarea acestor programe este obligatoriu de efectuat doar din sursa verificată, cum este spre exemplu Play Market la Android, App Store Apple, sau direct de pe site-ul dezvoltatorului programei respective de comunicare prin încărcarea aplicației în formatul de APK, care se descarcă pe telefon și se instalează deconectînd temporar, dacă cere telefonul, interzicerea instalării programelor din altă parte decât Play Market, etc.

            Instalarea programelor de comunicare include cîteva etape:

            a) determinarea tipului de program, deoarece toate programele de comunicare prin internet care oferă un anumit grad de securitate sunt împărțite în programe ce oferă comunicare cu securitate primară și cele care oferă securitate ceva mai avansată contra accesărilor nesancționate. Este de menționat, că programele din categoria celor cu securitate mai avansată la rândul său sunt repartizate în programe ce ofera doar securitatea comunicațiilor, dar cu o anonimitate parțială și cele care oferă anonimitate sporită (totodată nu trebuie de crezut că anonimitatea sporită automat înseamnă în toate cazurile și securitate cu criptare mai sporite, adică anonimitatea mai avansată poate induce o senzație mai încrezută că aveți un grad de protecție mai avansat dar asta nu înseamnă că programul cu anonimitate sporită are un mecanism de criptare mai serios decât la programa care folosește număr de telefon sau email pentru înregistrare și respectiv fiecare programă planificată spre utilizare trebuie obligatoriu de studiat privind stabilitatea funcționării pe terminal, schema criptării, deținerea de alte alte setări care sporesc securitatea cum ar fi spre exemplu autentificarea dublă, altele). Programele respective pot avea sau nu toate aceste instrumente simultan cu capacitatea de comunicare video, voce, mesaj, transmitere de date, sau pot să nu dețină unele capacități, avînd doar instrumente de mesaj și transmitere de date, dar fără voce, video. Drept programe cu securitate avansată vom considera doar pe acelea care au inclusă capacitatea de criptare prin schema ”end to end encryption” (adică mai simplist expus – cheile de criptare sunt doar pe terminalul utilizatorului și criptarea se efectuează pe terminalul A și se poate decripta doar pe terminalul B, fără ca altă persoană, dezvoltatorul programei sau compania care oferă servicii de comunicații, operatorul internet, în general altcineva decît utilizatorul, să poată deține capacitatea tehnică de decriptare cît și cheile de decriptare a programului de comunicare a terminalului A cu terminalul B și doar cei doi fiind în stare să acceseze informația transmisă unul altuia prin voce, video, mesaj sau date transmise) automată sau care se conectează separat, totuși conectarea separată  (cum este în cazul cu secret chat la telegram, care nu se conectează automat și deci nu oferă automat sistem end to end la mesaj, dar la telegram vocea este automat end to end, mai sunt programe la care end to end nu se conectează automat-kakao talk, skype, google duo, line, altele) fiind inferioară față de cea automată, deoarece utilizatorul poate scăpa conectarea criptării end to end și astfel fiind transmisă o informație sensibilă fără protecție mai avansată, aspect care lipsește la programele cu conectarea automată și permanentă a criptării end to end.

Cu regret, încă nu există (sau încă noi nu am depistat) la moment, un program care să îmbine în sine toate instrumentele de comunicare concomitent cu securitatea totală plus comoditatea cu stabilitatea funcționării pe toate terminalele și sistemele de operare, și astfel să devină un program ideal de comunicații securizate.

            Programe cu securitate primară pot fi numite cele care nu oferă criptarea comunicațiilor prin tehnologia ”end to end encryption”. Nu vom aborda programele fără nivel de securitate dar vom menționa pe cele care totuși oferă careva securitate, astfel programele cu securitate primară dețin un sistem doar prin criptarea terminal – dezvoltator, securitatea stocării datelor (de la caz la caz), ele nu permit ca operatorul de servicii de telefonie mobilă, operatorul de internet, sau cineva în general să decripteze datele transmise, cheile de criptare sunt la dezvoltator și respectiv la necesitatea care respectă normele legale din jurisdicția unde se află dezvoltatorul, utilizatorul (necesitate care se reflectă în politica de securitate a companiei, expusă de obicei în mod deschis pe pagina dezvoltatorului) compania proprietar al programei poate avea acces la datele stocate și transmise în comunicarea terminalului A cu terminalul B. Totuși aceste programe cu securitate primară oferă protecția adecvată față de încercarea de accesare nesancționată din partea unor hackeri, alții rău intenționați. Printre programele de comunicare cu securitate primară poate fi numit spre exemplu programul gratuit cu răspândire destul de mare cum este BBM (blackberry messenger) prin sistem de protecție a liniei de comunicare terminal-server prin TLS (transport layer security), prin Triple DES în dependență de sistemul de operare (la sistemul de operare blackberry 10 de exemplu), altele. Este de menționat că pe data de 31 mai 2019 compania din Indonesia EMTEK, care deține controlul asupra dezvoltării BBM consumer, închide programul BBM consumer și respectiv acesta va înceta a mai funcționa (https://blog.bbm.com/2019/04/18/time-to-say-goodbye-english-version/), dar atenție că BBM va înceta a funcționa pentru toate sistemele de operare în afară de sistemul BBOS, Blackberry 10, pentru care BBM a funcționat și va continua a funcționa separat de BBM dezvoltat de EMTEK fiind menținut doar de compania Blackberry. Pentru utilizatorii BBM recomandăm cît mai urgent să treacă pe BBM Enterprise for Individual Use (BBM Enterprise comparativ cu BBM Enterprise for Individual Use fiind disponibil prin procurare doar pentru companii și nu este disponibil pentru utilizare individuală, suplimentar pentru cei care utilizează sistemul de operare Blackberry 10 – noi nu am reușit în niciun  mod a substitui BBM cu BBM Enterprise for Individual Use ca pe sistemul de operare Android și concluzionăm că pe sistemul de operare Blackberry 10 BBM Enterprise for Individual Use nu este și nici nu va fi disponibil, dar în schimb aici va continua funcționarea BBM care și anterior era mai bine protejat prin algoritmul TripleDES cu TLS decît BBM de la EMTEK care avea doar TLS), mai ales că acesta este disponibil pentru instalare din Play Market pe Android începând cu data de 18.04.2019, pentru IOS va fi disponibil în curând. Diferența dintre BBM consumer și BBM Enterprise (BBMe) este că ultimul face parte din pachetul de produse oferite și dezvoltate chiar de compania Blackberry din Canada, dar cel mai important este că BBM Enterprise oferă un alt grad de securitate prin sistemul end to end și anonimat mult mai avansate decât simplul și deja aflat în proces de desființare BBM (The sender and recipient each have unique public/private encryption and signing keys. These keys are generated on the device by a FIPS 140-2 certified cryptographic library and are not controlled by BlackBerry. Each message uses a new symmetric key for message encryption. Secure end-to-end signing and encryption protects all BBMe messages from eavesdropping or manipulation. Additionally, TLS encryption protects the connections between the device and BlackBerry’s infrastructure.),

Dar atenție, BBM Enterprise for Individual Use, nu mai este gratuit (acesta fiind oferit spre folosire în trial version pînă pe data de 19.04.2020, după care pentru utilizare se va încasa suma de 2,61 $ odată la 6 luni), o atenție deosebită merită aspectul că protecția prin criptare end to end este oferită doar pentru mesaje, pentru voce și video versiunea BBM Enterprise for Individual Use, comparativ cu BBM Enterprise, nu oferă încă protecție  (la efectuarea apelului prin voce sau video apare lacăt roșu deschis și dacă apăsați pe lacăt va apărea inscripția This BBM Enterprise call is not protected, sperăm că Blackberry va conecta în viitor protecția pentru voce și video ca și pentru mesaje).

Pentru instalarea BBM Enterprise for Individual Use urmați cele expuse în adresa respectivă – https://docs.blackberry.com/en/id-comm-collab/bbm-enterprise/latest/bbm-enterprise-for-personal-use/Setting-up-an-individual-subscription-for-BBM-Enterprise/Android-Set-up-an-individual-subscription.

Programele cu securitate mai avansată sunt de mai multe subcategorii cum ar fi cu criptare automată ent to end, sau cu această funcție conectată manual, cu anonimitate sporită, anonimitate parțială. Cele mai populare programe cu grad sporit de securitate, cu un foarte mare număr de utilizatori, la moment sunt whatsapp, viber, telegram, line, kakaotalk, signal, wire, etc. Programele enumerate, dar și multe altele cu o popularitate ceva mai scăzută, fiind foarte diferite totuși oferă un grad  apropiat securitate, bazate pe  comunicații prin mesagerie, voce, video și transmiteri de date securizate prin mijloace de criptare cu algoritm combinat simetric (spre exemplu AES, Salsa) și asimetric (spre exemplu RSA). Aceste instrumente de criptare fiind fie similare sau cu anumite diferențe, dar care în marea lor majoritate se bazează pe algoritme bine cunoscute cum ar fi AES, ChaCha, RSA, DSA, ECDSA, Salsa, Triple DES, Diffie–Hellman, alte, și care au trecut multe testări de la apariție, fiind multiplu confirmată siguranța acceptabilă al acestora. Schema de criptare cu păstrarea cheilor de criptare doar pe terminalele utilizatorilor end to ent nu permite (sau impune o dificultate avansată privind accesarea comunicaţiilor de către intruşi externi) accesarea datelor din exterior, schemele respective de criptare prin combinarea algoritmelor simetrice și asimetrice cu diverse lungimi ale cheilor de criptare desigur că oferă și diferite capacități de rezistență contra spargerilor externe, toate ele fiind destul de sigure, iar altele precum AES în general sunt acceptate ca și algoritme pentru criptare la nivel guvernamental în unele state.

Programele care oferă securitate sporită a comunicațiilor dar au anonimitate parțială sunt whatsapp, telegram, viber, signal, line, wire, chiffry, cyphr, fortknoxters, etc., acestea avînd sistem de înregistrare bazat pe număr de telefon sau email și respectiv lista de contacte se adaugă fie manual, dar în cele mai dese cazuri  (whatsapp, viber, telegram, signal și altele) automat fiind sincronizată lista contactelor din telefon cu serverele programei. Serverele programelor menționate avînd acces la contactele din telefon, inclusiv cele care nu au instalate programa respectivă pe telefoanele lor, asta fiind făcut pentru comoditate, simplificarea utilizării și adăugării în programă a contactului din listă care va instala și el această programă de comunicare. Astfel la aceste programe compania cunoaște numărul de telefon, e-mailul utilizatorului și toată lista acestuia de contacte din telefon indiferent dacă contactul are sau nu instalată și el programul respectiv, alte date despre utilizator cum ar fi  modelul de telefon folosit, locația teritorială, operatorul de telefonie mobilă și internet, cu cine din lista de abonați utilizatorul comunică, de unde, la ce oră, ce fel de tip de comunicare folosește-mesaj, voce, video, ce tip de date transmite-foto, video, documente, etc, și multe alte date numite ”metadata”. Este de menționat că în pofida la deținerea de către dezvoltatorul programei a metadata despre utilizator, dezvoltatorul programelor menționate mai sus nu are posibilitatea tehnică de a avea acces la conținutul comunicațiilor, pentru că schema de criptare end to end nu permite tehnic accesul în afară de deținătorul cheii de criptare, adică a telefonului unde este instalată programa. În acest mod producătorul și dezvoltatorul programei nu poate oferi la nimeni conținutul comunicațiilor, în schimb poate oferi, în dependență de politica sa de securitate și algoritmele sale tehnice de acces și protecție a metadata, informațiile ce conține metadata, spre exemplu dacă sunteți în vizorul celor interesați de conținutul comunicațiilor, datelor generale despre comunicațiile Dumneavoastră printr-o programă sau alta, atunci fie interesatul poate accesa datele dorite prin spargerea algoritmului de criptare (aspect foarte complicat, costisitor și îndelungat ca și realizare practică, sau realizare mai mult imposibilă pentru perioada de valoare efectivă a informațiilor căutate), fie are posibilitatea de acces fizic la telefon pentru a instala careva soft de culegere a informațiilor de pe telefon sau folosid scăpările în securitatea programului respectiv de comunicare, fie interesatul este printre acei care, folosind pârghiile legale, poate impune dezvoltatorul programei să ofere metadata pentru analiza comunicațiilor utilizatorului (se pot analiza metadata nu și conținutul comunicațiilor, adică cel interesat ce are pârghiile legale de impunere a dezvoltatorului să ofere metadata va ști cu cine, cînd,  de unde, de cîte ori, ce tip de comunicare ați folosit, ce tip și volum de date ați transmis/primit, alte date, dar nu vor cunoaște și conținutul comunicațiilor. În majoritatea cazurilor metada sunt destule pentru a avea un tablou acceptabil asupra comunicațiilor persoanei țintă prin intermediul unui program sau altuia, spre exemplu celor interesați de persoana țintă, și care au acces la metadata, le poate fi destul să știe că acesta comunică cu un criminal, terorist, sau altă persoană țintă fără a avea acces nemijlocit la conținutul comunicării, și aici sunt destule posibilități legale de a vă întreba de ce comunicați cu un criminal sau alt personaj cu probleme în fața legii și astfel vă poate lega de cel cu care comunicați fără a se ști ce anume ați comunicat).

            Printre programele care oferă un grad de anonimitate avansat (programe care oferă această senzație de anonimitate datorită aspectului că nu folosesc pentru înregistrare număr de telefon, email, alte date cu caracter personal al utilizatorului, sau aceste date sunt extrem de puține grație tehnologiilor folosit și a politicii de confidențialitate a producătorului de program) și dețin majoritatea instrumentelor de comunicare, sunt programele contra plată silent phone, threema, vipole, altele, care oferă schimbul de contacte prin scanare, adăugare manuală, fără număr de telefon, înregistrarea programei fără număr de telefon, email, sau dacă sa înregistrat cu email atunci adăugarea de contacte nu se face prin sincronizarea cu lista de contacte din telefon dar prin adăugare manuală și scanare. Aceste programe, au un grad avansat de securitate și anonimat, cu metadata foarte restrânse, dar care fiind contra plată totuși oferă dezvoltatorului de program datele celui care a plătit pentru programă-datele cardului bancar, numele real al proprietarului de card, de unde este acesta, etc, și respectiv anonimitatea poate fi în acest caz garantată doar de politica de securitate foarte restrictivă a dezvoltatorului. În orice caz, la aceste programe, cît și la cele care nu folosesc sincronizarea contactelor cu lista contactelor din telefon, gradul de anonimitate este mai avansat decît în alte cazuri, pentru că contactele din lista voastră nu pot vedea alte date despre Dumneavoastră decît numele, codul, atribuite chiar de utilizator. Unele programe cum ar fi wire, threema, permit utilizatorului să aleagă ca sincronizarea contactelor să se facă automat prin adăugarea numărului vostru de telefon la înregistrare sau contactele se vor adăuga manual fără ca în general numărul de telefon al oricui să figureze în utilizarea programei.

   Există și programe care oferă, la utilizarea lor corectă, o anonimitatea și mai sporită, cum ar fi programele wickr me, hoccer, sid, safeswiss, eleet, surespot, altele. Aceste programe pot fi cu anumite limitări cum ar fi doar comunicare prin mesaj-la sid, hoccer, eleet, sau care au instrumente mai multe de comunicare deja și prin voce. În dependență de telefon, sistemul de operare, versiunea sistemului de operare utilizate la terminalele mobile, soluțiile de comunicații vizate pot funcționa cu anumite elemente de instabilitate a funcţiilor cum ar fi: lipsa sunetului sau vibraţiei la primirea de mesaj sau apel, calitatea instabilă a transmiterii vocii, intrarea în hibernare a programei în perioada aflării terminalului mobil în pauză cu întreruperea semnalării mesajului şi apelului de intrare, necesită setări suplimentare la terminal și programă, etc.

Soluțiile foarte răspândite ca de exemplu whatsapp, viber, telegram, au demonstrat în marea majoritate a cazurilor, indiferent de telefon și sistem de operare, stabilitatea funcționării tuturor capacităților disponibile grație investițiilor permanente foarte mari în dezvoltarea acestora de către proprietarii deținători de multiple surse financiare, cu afaceri serioase în spate, și care își permit financiar, ca infrastructură tehnică și umană, mentenanța și dezvoltarea permanentă a softului propus gratuit utilizatorilor. Aceste programe fiind și cu un larg instrumentariu de comunicații, avînd un aspect foarte atrăgător, comod, stabil și respectiv fiind atractive pentru milioane, chiar miliarde de utilizatori, care preferă la softul utilizat stabilitatea, comoditatea mai mult decît anonimitatea foarte avansată, dar care lucrează instabil și despre care cunoaște puțină lume și deci fiind restrâns numărul de persoane care vor vrea să comunice cu Dumneavoastră folosind un program puțin cunoscut. Multe soluții mai puțin cunoscute și care respectiv au un număr mic de utilizatori, este dezvoltat de entuziaști ce nu pot concura cu resursele mari ale dezvoltatorilor cu multe capacități financiare. Din aceste cauze astfel de softuri ca viber, telegram, whatsapp, iMessage au o armată enormă de utilizatori și aceste softuri îmbinând în sine un compromis acceptabil dintre o multitudine de instrumente de comunicare, stabilitate în funcționare, comoditate, gratuitatea folosirii, securitatea avansată prin mijloace criptografice sigure, alte beneficii, sunt apreciate și calificate drept printre cele mai bune de  către utilizatori, care de altfel au cu ce compara și din ce alege pe acest teren plin de multe alte softuri de comunicare, dar care nu pot ajunge din urmă pe cei vizați.

            b) după ce ați studiat ce tip de program de comunicare veți utiliza și ați instalat softul vizat, ca o etapă următoare este diminuarea cît mai mare posibilă a punctelor slabe ale acestor programe pentru a exclude maximal accesarea conținutului comunicațiilor Dumneavoastră de către altcineva. Vom merge pe exemplul whatsapp ca fiind programul de comunicare cu cei mai mulți utilizatori dintre programele de comunicare prin internet (este important de înțeles că și ce-i rău intenționați sunt în mare parte foarte limitați în resurse și respectiv aceștia  își concentrează activitatea lor ilegală pe softuri cu o mare priză la public, deoarece este foarte probabil că persoana lor țintă să utilizeze programe foarte populare gen whatsapp decît o programă foarte puțin răspândită și deci asupra căreia nu sunt resurse de cheltuit pentru a găsi posibilități de accesare a datelor de comunicații, astfel utilizarea unui soft foarte popular în afara de stabilitatea, comoditatea funcțioării aduce la pachet și atenția sporită din partea lumii tenebre), astfel după ce ați instalat whatsapp-ul treceți imediat la capitolul ”setări” unde urmați spre subcapitolul ”confidențialitate”, aici setați la ”ultimul act” setarea ”nimeni”, ulterior treceți la ”info” și setați iarăși nimeni, apoi la ”locație în timp real” și setați nimic, treceți la subcapitolul ”securitate” și conectați ”arată notificările de securitate”, treceți la subcapitolul ”verificare în doi pași” și setați pinul respectiv, treceți la subcapitolul ”conversații” și studiați fiecare punct și ca recomandare, care să vă sporească siguranța, nu efectuați niciodată backup pe google drive, deoarece acolo veți găsi inscripția că ”mesajele și fișierele media din backupurile de pe google drive  nu sunt protejate prin criptarea integrală asigurată de whatsapp”. Aceste simple reglaje în setările whatsapp vor asigura un grad adecvat de securitate a comunicațiilor pe care le efectuați, iar pentru menținerea acestui grad de securitate periodic, pentru cei foarte sensibili la securitate, este necesar de verificat în locația cu instrumentele de control al programei (trei puncte dreapta sus acolo unde sunt situate și setările whatsapp) capitolul ”whatsapp web”  unde veți găsi instrumentul de scanare whatsapp pentru conectarea/sincronizarea variantei pentru PC al whatsapp, dacă aici veți găsi altceva decît instrumentul de scanare, ceva de genul – dispozitive conectate……….,  iar Dumneavostră nu ați făcut sincronizarea whatsapp cu PC, atunci imediat apăsați pe ”deconectați toate sesiunile” și după deconectare trebuie să reapară instrumentul de scanare whatsapp, deconectarea respectivă va permite ca să anulați o posibilă accesare neautorizată a comunicațiilor de către altcineva (spre exemplu cineva interesat în comunicațiile voastre de pe whatsapp, știind parola de acces pe telefonul vostru, sau dacă această parolă lipsește, folosind careva ocazie de avea acces la telefon cand nu sunteți alături, poate ușor la telefonul său, sau la PC să pornească saitul whatsapp unde să pornească whatsapp web, api să pornească la telefonul vostru whatsapp web și prin scanare să sincronizeze comunicațiile prin mesaj la whatsapp cu telefonul sau PC al său și astfel o perioadă de timp să dețină accesul la mesageria whatsapp până se vor schimba automat peste o perioadă cheile de criptare ale whatsapp sau Dumneavoastră personal veți deconecta sincronizarea după cum sa descris mai sus), iar toate aceste setări de securitate ca și întregul instrumentariu de securitate al whatsapp vor fi inutile dacă telefonul vostru nu este securizat conform celor expuse la capitolul doi al materialului nostru ”Securizarea terminalelor” și cineva a instalat pe telefon program special de colectare a informațiilor ce permite să fie accesibile celor interesați toate comunicațiile de pe telefon, inclusiv cele prin intermediul programelor cu sisteme criptografice. Toate cele trimise și primite prin whatsapp sunt păstrate în telefon, în sistemul de fișiere al telefonului, unde este instalat programul, în stare fără criptare (puține programe au instrumente gratuite de criptare suplimentară a datelor stocate ale programei în fișierele telefonului), din acest motiv, în afară de securizarea terminalului, permanent ștergeți materialele care nu mai sunt necesare, toate mesajele trimise și primite trebuie șterse dacă nu mai trebuiesc.

            Recomandăm să nu utilizați, sau să diminuați maximal posibil folosirea versiunilor PC ale programelor de comunicare prin internet instalate pe telefon. Restricția respectivă se recomandă din cauză că securitatea versiunilor programei pentru telefon și PC pot să difere, este cu mult mai complicat de asigurat securitatea unui PC din cauza multiplelor vulnerabilități ale securității PC, la PC, laptop, pot avea acces mai mulți utilizatori în afară de Dumneavoastră și respectiv avea acces la comunicații, alte posibilități.

Dacă ați setat toate cele recomandate de la setarea de securitate a terminalului mobil împreună cu setările respective ale programelor de comunicare (exemplul de mai sus al whatsapp), plus permanent verificați telefonul cu program antivirus licențiat, efectuați permanent mentenanța de reînnoire a programelor de pe telefon și al sistemului de operare al telefonului, nu lăsați telefonul niciodată fără supraveghere, nu deschideți pe terminal mesaje, emailuri necunoscute, nu folosiți conexiuni wifi, bluetooth, IR dubioase sau cu aparate infectate, atunci probabilitatea accesării neautorizate a comunicațiilor Dumneavoastră devine foarte scăzută sau chiar imposibilă în timp util pentru cei interesați.

            Ca și whatsapp, și alte programe de comunicare prin internet au diverse puncte forte și scăpări în sistemul de securitate, dar este foarte bine că dezvoltatorii treptat îmbunătățesc produsele sale și acestea devin mai efective în asigurarea securității comunicării la distanță dintre oameni.  Este foarte important de avut în vedere cînd doriți să utilizați pentru asigurarea confidențialității comunicațiilor un careva program care declară și pretinde a fi securizat, că Dumneavoastră nu puteți verifica sau ști cu certitudine dacă softul respectiv asigură sau nu asigură securitatea comunicațiilor, deoarece confidențialitatea sută la sută (sau apropiată de asta) poate fi asigurată doar în lipsa în cadrul comunicării a careva dispozitiv tehnic și program, pentru că tot ce este securizat de un om de către altul poate fi spart. Dacă totuși sunteți în situația de a vă încredința confidențialitatea comunicațiilor dezvoltatorului programei, atunci încrederea în asigurarea conștiincioasă a securității de către dezvoltatorul de program, permanent trebuie să fie supusă vigilenței și studierii capacităților de securitate a programului ales. Fiți vigilenți și informativă regulat despre dezvoltarea comunicațiilor pentru a fi protejați.

            Există mai multe comparații și descrieri ale programelor care oferă comunicații securizate, comparații efectuate prin prisma unor diverse abordări și înțelegere a securității comunicațiilor prin internet, spre exemplu vă puteți informa din sursele de mai jos: